Hyvinvoiva Etelä-Pohjanmaa -hanke

Hyvinvoiva Etelä-Pohjanmaa -hankkeen kehittämistyön tavoitteena on purkaa koronapandemian aiheuttamaa hoito- palvelu- ja kuntoutusvelkaa, edistää hoitotakuun toteutumista sekä vahvistaa ennaltaehkäisyä ja kustannusvaikuttavuutta.

Kohderyhmänä ovat haavoittuvassa asemassa olevat lapset ja lapsiperheet, nuoret ja nuoret aikuiset, mielenterveys ja päihdepalveluiden käyttäjät, pitkäaikaissairaat, ikäihmiset ja vammaiset. Hankkeessa panostetaan ongelmien varhaiseen tunnistamiseen sekä digitaalisten palveluiden kehittämiseen.

Digitaalisten palveluiden laajentamisella tavoitellaan hoidon saatavuuden paranemista ja palveluiden joustavuuden lisäämistä. Käyttöön on tulossa vuoden 2023 aikana lapsiperheille suunnattu sähköinen perhekeskus, joka tarjoaa tietoa ja tukea perheiden arkeen. Hyvinvointialueen asukkaiden käyttöön tulee mm. sähköisiä ajanvaraus mahdollisuuksia, chat-palveluita sekä etävastaanottoja, joiden tarkoitus on helpottaa hoidon saatavuutta ja yhteydenottoa palveluihin. Hankkeessa työskentelee digiagentti, jonka tukee digitaalista asioimista sosiaali- ja terveyspalveluissa. Digiagentti tulee jalkautumaan maakunnan eri sotekeskuksiin ja on myös järjestöjen käytettävissä.

Hankkeessa tullaan luomaan hyvinvoinnin palvelukonsepti, joka kokoaa hyvinvointia, terveyttä, ja toimintakykyä sekä osallisuutta edistävät palvelut asiakkaiden ja ammattilaisten helposti saavutettavaksi. Palvelut kootaan digitarjottimeen, joka sisältää liikunta-, kulttuuri- ja luontopalveluita, joita kunnat ja järjestöt tarjoavat.

 

Lisätietoja: hankejohtaja Maria Keto

etunimi.sukunimi@hyvaep.fi

EU-rahoitteisuudesta kertova logo