Palveluseteli

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen palvelusetelillä tuotettavat palvelut ja palveluntuottajat ovat asiakkaiden nähtävillä www.parastapalvelua.fi > valitse alueeksi Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue > valitse palvelu. Palveluseteliasiakas pääsee halutessaan kyseisillä sivuilla tunnistautumisen avulla tarkastelemaan palvelusetelin sisältöä. Haku palvelusetelituottajaksi tapahtuu sähköisesti osto- ja palvelusetelijärjestelmä PSOP:ssa samoille sivuille kirjautumalla.

Palvelusetelien sääntökirjat

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella palveluseteli tulee käyttöön 1.1.2023 alkaen ikäihmisten ympärivuorokautiseen palveluasumiseen, säännölliseen kotihoitoon ja lääkinnälliseen kuntoutukseen (fysioterapia, lymfaterapia, toimintaterapia ja puheterapia).

Palvelusetelien sääntökirjat sisältävät palveluiden tuottamiseen vaadittavat kriteerit.

Lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntuottajien hakemukset toimitettava ilman rikostaustaotetta

Lääkinnällisen kuntoutuksen palvelusetelituottajaksi hakeutuvilta, jotka hoitavat lapsia, on PSOP-järjestelmässä vaadittu vastuuhenkilön rikostaustaotetta. On tullut ilmi, ettei palveluntuottajilla ole oikeutta saada rikostaustaotettaan sillä perusteella, että ovat hakeutumassa palvelusetelituottajaksi.

Tämän liitteen voi jättää siis hakeutumisvaiheessa toimittamatta.

Alla rekisterikeskuksen viesti asiasta:
”Rikostaustaote voidaan antaa, jotta henkilö voi ryhtyä sellaiseen tehtävään, johon pysyväisluonteisesti ja olennaisesti kuuluu työskentelyä lasten kanssa ja jossa ote on lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukaan toimitettava työnantajalle tai viranomaiselle nähtäväksi.

Rikostaustaote annetaan siten ainoastaan työ- tai virkasuhteeseen tai muuhun edellä mainitun lain 2 § 2 momentissa tarkoitettuun tehtävään valitusta henkilöstä. Otetta ei anneta tarjouskilpailua tai palvelujen ostosopimuksen allekirjoittamista varten. Yksityisenä ammatinharjoittajana toimivan henkilön rikostausta tarkistetaan lupa- tai ilmoitusmenettelyn yhteydessä Aluehallintoviraston, Valviran tai kunnan toimesta. Ostopalvelusopimuksen yhteydessä toimeksiantaja ei ole oikeutettu rikosrekisteritietojen tarkistamiseen.”

Kirjalliset hoitopalautteet ja muut liitteet

Lähetä turvasähköpostin liitteenä lääkinnällisen kuntoutuksen asiakasta koskevat kirjalliset hoitopalautteet ja mahdolliset muut liitteet salattuna turvapostina osoitteeseen:  kuntoutus.psop@hyvaep.fi .