Lokitiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaalla on oikeus saada käyttäjälokirekisterin tiedot asiakastietojensa käsittelyyn liittyvien oikeuksiensa selvittämistä tai toteuttamista varten. Eli kuka on käyttänyt tai kenelle on luovutettu häntä koskevia tietoja, sekä mikä on ollut käytön tai luovutuksen peruste.

Asiakkaalla ei kuitenkaan ole oikeutta saada lokitietoja esimerkiksi, jos tiedon antaminen vaarantaisi asiakkaan terveyttä tai hoitoa, tai jonkun muun oikeuksia.

Lokitiedot saa pääsääntöisesti kahden vuoden ajalta. Tietoja ei saa käyttää tai luovuttaa kuin asiakastietojen käsittelyyn liittyvien oikeuksiensa selvittämistä ja toteuttamista varten.