Asiakas- ja potilastiedot

Sosiaalihuollon asiakastiedot ja terveydenhuollon potilastiedot ovat salassa pidettäviä.

Asiakastiedot ja potilastiedot muodostavat hyvinvointialueella omat henkilörekisterinsä. Henkilörekisterin käsittelystä voi lukea lisää rekisteriselosteet-sivulta.

Asiakas- ja potilastietoja käytetään vain asiakas- ja potilassuhteen hoitamiseen hyvinvointialueen toiminnassa. Tietoja käsitellään vain työtehtävien edellyttämässä laajuudessa. Tietoja voidaan luovuttaa sivulliselle vain asiakkaan suostumuksen tai lakiin perustuen.

Palvelun tai hoidon yhteydessä asiakkaalle annetaan tiedot, jotka palvelun tai hoidon toteuttamisen kannalta ovat välttämättömiä. Palvelun yhteydessä voi tiedustella esimerkiksi omien etuuksien käsittelyä tai kyseisen hoidon toteutusta koskevia tietoja.

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen potilastietoja koskevat, potilaan suostumukseen tai lakisääteiseen tiedonsaantioikeuteen pohjautuvat pyynnöt voi osoittaa Seinäjoen keskussairaalan sairauskertomusarkistoon. Tarkenna yhteydenotossasi, minkä toimipisteen tai sote-keskuksen/keskussairaalan tietoja pyyntö koskee. Tämä nopeuttaa pyynnön käsittelyä.

Potilasasiakirjoja koskevat tietopyynnöt lähetetään turvasähköpostilla tai postitse.

Huomioithan, että tavallinen sähköposti ei ole tietoturvallinen, vaan kaikki potilastietoa koskevat yhteydenotot tulee tehdä turvasähköpostia käyttäen.

Osoite:
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue, sairauskertomusarkisto, Hanneksenrinne 7, 60220 Seinäjoki

Puhelin: 06 415 4630, sähköposti arkisto@hyvaep.fi (potilastiedon käsittely vain turvasähköpostilla).

Joupin neuvola

Hallituskatu 20