Asiakas- ja potilastiedot

Sosiaalihuollon asiakastiedot ja terveydenhuollon potilastiedot ovat salassa pidettäviä.

Asiakastiedot ja potilastiedot muodostavat hyvinvointialueella omat henkilörekisterinsä. Henkilörekisterin käsittelystä voi lukea lisää rekisteriselosteet-sivulta.

Asiakas- ja potilastietoja käytetään vain asiakas- ja potilassuhteen hoitamiseen hyvinvointialueen toiminnassa. Tietoja käsitellään vain työtehtävien edellyttämässä laajuudessa. Tietoja voidaan luovuttaa sivulliselle vain asiakkaan suostumuksen tai lakiin perustuen.