Kahden ihmisen kädet ja toisella kädessä vihko ja kynä

Oikeudelliset palvelut

Sovittelutoiminta

Sovittelu tarjoaa lakisääteisen mahdollisuuden rikosten ja riita-asioiden aiheuttamien ristiriitojen selvittämiseksi ja ratkaisemiseksi.