SoTe-tike valvomo

Mikä on SoTe-tike? 

Sosiaali- ja terveydenhuollon tilannekeskuksessa (SoTe-tike) toimii moniammatillinen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten joukko. SoTe-tikessa koordinoidaan asiakkaiden ennakoimattomiin tilanteisiin tarvittavia kotiin vietäviä palveluita, tehtäviä kohdennetaan tarpeen mukaisille tahoille/ yksiköille ja annetaan ohjausta ja neuvontaa. 

  

Mikä on SoTe-tike valvomo? 

Hyvinvoiva Etelä-Pohjanmaa -hankkeessa edistetään uusia digitaalisia innovaatioita. SoTe-tike valvomo -projektin tavoitteena on valvomon tarvittavien digitaalisten välineiden käyttöönotto. SoTe-tike valvomo tarkoittaa ammattilaisten digitaalisten välineiden kokonaisuutta.  

  

Tavoitteet 

Tavoitteena on, että SoTe-tike ammattilaisilla on käytettävissään reaaliaikaiset tilannekuvat, määritellyt järjestelmät ja ohjelmat sekä tarvittavat laitteet ja koneet.  Valvomo tukee moniviranomaisyhteistoimintaa ja yta-alueiden yhteistoimintaa.  

SoTe-tike valvomo tukee, että resurssit kohdentuvat asiakaslähtöisesti, kustannustehokkaasti ja oikea-aikaisesti kotiin vietävien palveluiden asiakkaiden ennakoimattomissa tilanteissa.  

Lisäksi tavoitteena on parantaa hyvinvointialueen asukkaiden mahdollisuuksia asua kotona digitaalisten palvelujen avulla. Kotona asumista tuetaan kotiin vietävillä turvalaitteilla ja –palveluilla, IoT-alustan käytöllä ja sen tekoälyominaisuuksilla. 

  

Jaana Manner
Projektipäällikkö
Tietohallintopalvelut
Hyvinvoiva Etelä-Pohjanmaa -hanke
etunimi.sukunimi@hyvaep.fi 

  

Eija Louko
Projektityöntekijä
Hyvinvoiva Etelä-Pohjanmaa -hanke
etunimi.sukunimi@hyvaep.fi