Kirurgian erikoistumiskoulutus

Kirurgia ja kaikki sen suppeat alat:

 • ortopedia ja traumatologia
 • gastrokirurgia
 • urologia
 • thorax- ja verisuonikirurgia
 • yleiskirurgia
 • plastiikkakirurgia
 • verisuonikirurgia

Erikoistumiskoulutussopimukset yliopistojen kanssa:

Kirurgian yksikkö toimii kaikkien kirurgisten alojen runkokoulutuspaikkana riippumatta yliopistosairaalapiiristä, jossa eriytyvä vaihe myöhemmin suoritetaan. Runkokoulutusvaiheen vähimmäispituus on 2 vuotta 3 kuukautta. Lisäksi on mahdollisuus erityisellä sopimuksella tehdä myös eriytyvän vaiheen palveluita erityisesti pehmytkirurgisilla aloilla.

Erikoistumispaikkojen määrä: 15

Päivystys erikoistumisen aikana: Erikoistumiseen kuuluu päivystysvuoroja aluksi pelkästään ensiavussa, myöhemmin myös leikkaussalipäivystyksiä. Päivystysvuoro kestää arkisin 16 tuntia, viikonloppuisin ja pyhinä 24 tuntia. Päivystysvuoroja on keskimäärin neljä kuukaudessa.

Tarjottava koulutus: Koulutus tapahtuu pääasiassa kirurgiaan erikoistuvan lääkärin tehtävissä toimimalla. Lisäksi koulutukseen kuuluvat poliklinikan viikoittaiset koulutusmeetingit, joissa pidetään esitelmiä kirurgisista aiheista. Erikoistuvalla on mahdollisuus osallistua myös kirurgian alan valtakunnallisiin koulutuksiin.

Lisätietoja

Mika Raitanen

Ylilääkäri

Kirurgia

Olli Väistö

vs. ylilääkäri

Ortopedia

Eriytyvän vaiheen koulutukset

 • yksi vuosi
 • opetuskierrot, rtg-meetingit, ge-meetingit, henkilökohtainen toimenpideohjaus
 • toimenpiteet joko itsenäisesti tai erikoislääkäriä avustaen:
  • gastroskopia ja siihen liittyvät toimenpiteet (vuotojen hoito, laajennukset, PEG, stentit)
  • ercp ja siihen liittyvät toimenpiteet
  • antireflux-kirurgia
  • ventrikkeliresektio, rekonsrtuktiot
  • lihavuusleikkaukset
  • sappikirurgia (lap, avo)
  • pernan poisto
  • kolonoskopia ja siihen liittyvät toimenpiteet
  • suoliresektiot, oikea ja vasen hemikolektomia
  • suoliavanteet
  • rektumin poistot
  • muu rektumin kirurgia
  • avanteiden korjausleikkaukset
  • proktologiset toimenpiteet, sfinkter-korjaukset, hermostimulaattorien asennus
  • vatsanpeitteiden tyräleikkaukset (lap, avo)
  • nivustyräleikkaukset tähystyksellä
  • kilpirauhasen ja lisäkilpirauhasen kirurgia
Joupin neuvola

Hallituskatu 20

 • avoin laskimokirurgia
 • vatsa- ja lantionpohjavaltimoiden preparointi
 • nivustaipeen valtimoiden preparointi, nivustaipeen puhdistusleikkaus ja plastia
 • pinnallisen reisivaltimon preparointi
 • proksimaalisen ja distaalisen polvitaivevaltimon preparointi
 • säärenalueen valtimoiden preparointi
 • verisuoniohitteen preparointi ja tunnelointi
 • anatomiset ja ekstra-anatomiset ohitusleikkaukset
 • aneyrysmien ja pseudoaneyrysmien hoito
 • ohitusleikkauksessa ylä- ja alasauman ompelu
 • ala- ja yläraajaraajavaltimoiden embolektomia ja faskiatomian teko
 • kaulavaltimon puhdistusleikkaus ja plastia
 • veritiekirurgia
 • alaraajan varvas- ja raaja-amputaatiot
 • alaraajojen laskimo- ja valtimoiden UÄ-tutkimukset
 • laskimoiden suonensisäiset hoidot; vaahto-, laser- ja radiofrekvenssihoidot
Joupin neuvola

Hallituskatu 20