Näin pyydät tutkimusta

Pyyntö tehdään sähköisesti Lifecareen. Tutkimusta ei voida aloittaa ilman sähköistä pyyntöä.

Kiireellisyys: Näyte käsitellään kiireellisenä vain jos pyynnössä on valintaväkänen kohdassa Kiireellinen.

Patologia pyynnön tekeminen (PDF).

Jotta näyte voidaan hyväksyä tutkittavaksi, tulee näytteen ja pyynnön täyttää seuraavat ehdot:

  • Riittävät tiedot lähetteessä: potilaan nimi ja henkilötunnus, pyydetty tutkimus, näytteenottokohta, näytteenottoyksikkö, kliiniset esitiedot, näytteenotto ajankohta ja muut näytteen tutkimisen kannalta oleelliset taustatiedot.
  • Näytepurkit tulee olla identifioitu SSPAQ-tarralla (ks. kuva alla) ja purkkikohtaisella kirjaimella (A, B, C jne.)
    • SSPAQ-pyyntötarran puuttuessa, näytepurkissa tulee olla mainittuina vähintään seuraavat tiedot: potilaan nimi ja henkilötunnus, pyydetty tutkimus, purkin tunniste (A, B, C…), näytteenottokohta, näytteenottopäivä ja näytteen ottanut yksikkö. Nämä tiedot varmistavat näytteen identifikaation ja jäljitettävyyden.
  • Lähetetiedot vastaavat ko. näytepurkin/purkkien identifiointitietoja ja näyte vastaa ulkoisesti lähetteen tietoja

Pyytäjän on hyvä huomioida, että pyynnön tiedot kopioituvat suoraan potilaan vastaukseen sellaisinaan.

Paperinen pyyntö

Paperinen pyyntö toimii varamenetelmänä ja sitä tulee käyttää vain jos EI ole mahdollista tehdä sähköistä pyyntöä esim. yksityiset laitokset tai ATK käyttökatkoksesta johtuen. Sähköinen tutkimuspyyntö tulee kuitenkin tehdä heti käyttökatkon päätyttyä, jotta näytevastaukset saadaan siirtymään sähköiseen järjestelmään.

Pyyntölomakkeet (PDF)

Päivitetty 25.5.2023