Näin pyydät tutkimusta

Pyyntö tehdään sähköisesti potilastietojärjestelmä Lifecareen. Tutkimusta ei voida aloittaa ilman sähköistä pyyntöä.

Kiireellisyys: Näyte käsitellään kiireellisenä vain jos pyynnössä on valintaväkänen kohdassa Kiireellinen. Kiireellisenä pyydetty näyte pyritään vastaamaan nopeammin. Pyyntö on harkittava tarkoin, sillä kiireellinen näyte aiheuttaa lisätyötä ja voi viivästyttää muiden näytteiden käsittelyä. Kiire-näytteestä laskutetaan lisäveloitus.

Patologia pyynnön tekeminen

Patologian pyyntö vainajan säilytyksestä

Näytteen hyväksymiskriteerit

Jotta näyte voidaan hyväksyä tutkittavaksi, tulee näytteen ja pyynnön täyttää seuraavat ehdot:

  • Riittävät tiedot lähetteessä: potilaan nimi ja henkilötunnus, näytteenottoyksikkö, pyydetty tutkimus, näytteenotto ajankohta, näytteenottokohta, kliiniset esitiedot  ja muut näytteen tutkimisen kannalta oleelliset taustatiedot.
  • Näytepurkit tulee olla identifioitu SSPAQ-tarralla (ks. kuva alla) ja purkkikohtaisella kirjaimella (A, B, C jne.). Jokaisen purkin sisältö on kuvattava pyynnössä.
    • SSPAQ-pyyntötarran puuttuessa, näytepurkissa tulee olla mainittuina vähintään seuraavat tiedot: potilaan nimi ja henkilötunnus, pyydetty tutkimus, purkin tunniste (A, B, C…), näytteenottokohta, näytteenottopäivä ja näytteen ottanut yksikkö. Nämä tiedot varmistavat näytteen identifikaation ja jäljitettävyyden.
  • Lähetetiedot vastaavat ko. näytepurkin/purkkien identifiointitietoja ja näyte vastaa ulkoisesti lähetteen tietoja

Pyytäjän on hyvä huomioida, että pyynnön tiedot kopioituvat suoraan potilaan vastaukseen sellaisinaan.

Jos pyydetään tutkittavaksi sellaisia tutkimuksia, joita ei löydy tästä ohjekirjasta, tulee pyytävän yksikön hyvissä ajoin ennen näytteenottoa selvittää missä tutkimusta tehdään ja miten näyte tulee käsitellä ja lähettää. Erikoistutkimuksista tulee olla aina yhteydessä patologian laboratorioon.

Poikkeustilanteet ja paperinen pyyntö

Paperinen pyyntö toimii varamenetelmänä ja sitä tulee käyttää vain jos EI ole mahdollista tehdä sähköistä pyyntöä esim. yksityiset laitokset tai potilastietojärjestelmän käyttökatkos (ks. M-files: Ohje potilastietojärjestelmän käyttökatkon varalle, kohta 4.3). Huom. Sähköinen tutkimuspyyntö tulee tehdä heti käyttökatkon päätyttyä, vaikka paperinen pyyntö olisikin tehty, jotta vastaukset siirtyvät valmistuessaan sähköiseen järjestelmään.

Pyyntölomake patologian tutkimukset

Pyyntölomake lääketieteellinen ruumiinavaus

Pyyntölomake vainajan säilytys

Päivitetty 1.7.2024