Hoitoonpääsy ja odotusajat

Hoitoonpääsystä säädetään terveydenhuoltolaissa. Kiireelliseen hoitoon pitää päästä heti. Kiireettömään hoitoon pääsylle eli hoitotakuulle on erilaisia aikarajoja.

 • Kiireettömät tapaukset hoidetaan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyskeskuksissa.
 • Arkisin sote-keskuksen aukioloaikana sinne on saatava välittömästi puhelinyhteys tai sinne on voitava mennä käymään.
 • Kun olet ottanut yhteyttä, terveydenhuollon ammattilaisen pitää arvioida hoidon tarpeesi saman arkipäivän aikana.
 • Sinun on päästävä hoitoon terveyskeskukseen 14 vuorokaudessa.
  • 14 vuorokauden enimmäisaika ei koske:
   • hoito- tai kuntoutussuunnitelman mukaisia hoitotapahtumia,
   • perusterveydenhuollossa toimivan muiden lääketieteen erikoisalojen kuin yleislääketieteen erikoislääkärin vastaanottoja,
   • hoitotapahtumia, jotka tehdään yksinomaan terveydenhuollossa laadittavan todistuksen tai lausunnon saamiseksi,
   • terveyttä ja hyvinvointia edistäviä palveluja kuten terveysneuvontaa ja terveystarkastuksia eikä muita ennaltaehkäisevän terveydenhuollon palveluita.
 • Sinun on päästävä hammashoitoon neljässä kuukaudessa.
 • Sairaalahoitoon erikoissairaanhoitoon tarvitset lähetteen. Kun lähete on tehty ja saapunut sairaalaan, tilanteesi on arvioitava kolmen viikon kuluessa. Sinun on päästävä hoitoon kuudessa kuukaudessa.
 • Lasten ja alle 23-vuotiaiden nuorten psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa lapsen tai nuoren tilanne pitää arvioida kuudessa viikossa lähetteen saapumisesta. Kun hoidon tarve on todettu, hoitoon on päästävä kolmessa kuukaudessa.

Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa

Ikäihmisten sosiaalipalveluihin pääsyn odotusaika

Laki Ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 26 §:n mukaan hyvinvointialueen on julkaistava ainakin puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut. Tiedot on julkaistava sellaisia menetelmiä käyttäen, että iäkkäillä henkilöillä on tosiasiallinen mahdollisuus tietojen saamiseen.

Laissa odotusajalla tarkoitetaan sitä keskimääräistä aikaa, joka on kulunut hakemuksen jättämisestä (palveluntarve todettu) siihen, kun iäkäs henkilö saa hakemansa sosiaalipalvelut.

Omaishoidon tuki myönnetään sen kuukauden alusta alkaen, jolloin hakemus on saapunut viranhaltijalle tai siitä myöhemmästä ajankohdasta, jolloin hakijan on katsottu täyttävän tuen saamisen edellytykset. Ympärivuorokautista palveluasumispaikkaa voidaan odottaa tilanteen mukaan kotona tai ympärivuorokautisessa hoidossa.

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella ikäihmisten palveluissa on jaoteltu toiminta kolmeen eri toiminta-alueeseen; eteläinen, keskinen ja pohjoinen. Eteläiseen alueeseen kuuluvat Suupohjan sote-keskus, Kurikan sote-keskus ja Ilmajoen sote-keskus. Keskiseen alueeseen kuuluu Seinäjoen sote-keskus ja pohjoiseen alueeseen kuuluvat Järvi-Pohjanmaan sote-keskus, Lapuan sote-keskus, Kaksineuvoisen sote-keskus ja KuusSoten sote-keskus. Tilastointitavan yhtenäistäminen on vielä kesken alueella.  Seuraavan kerran keskimääräinen odotusaika julkaistaan viimeistään helmikuussa 2024.