Mutaatiotutkimus kudoksesta

Ts-DNAmut 8588

Tällä tutkimusnimikkeellä pyydetään esimerkiksi geenimutaatioiden tutkimukset, joille ei ole erillistä omaa tutkimusnimikettä tutkimusohjekirjassa. Alihankittava tutkimus.

Indikaatiot

Esimerkiksi diagnostiikka tai mutaatioiden selvittäminen hoitovasteen arviointia varten.

Pyyntö

Näin pyydät tutkimusta

Pyynnön esitiedoissa tulee mainita, minkä taudin selvittelystä ja mistä geenitutkimuksesta on kyse. Esitiedoissa tulee olla myös tutkimusta pyytävän lääkärin nimi yhteystietoineen ja lisäksi tekopaikka, mikäli se on tiedossa.

Ulkopuolella tehtävien tutkimusten osalta tulee tarkistaa ko. tekopaikan ohjeistukset vaadituista lähetteistä, näytteen säilytyksestä ja lähettämisestä. Asianmukaiset lähetteet tulee toimittaa patologialle. Patologi ja sairaalasolubiologi täyttävät lähetteeseen tuumorin %-osuuden näytteestä, jos sitä lähetteessä kysytään.

Jos näyte halutaan tehdä vanhasta, jo otetusta näytteestä, tulee pyynnön kliinisiin esitietoihin kirjoittaa selkeästi, että tutkimus halutaan tehtäväksi arkistoidusta näytteestä.

Soita pyynnöstä patologian toimistoon (ks. yhteystiedot alla).

Näyte

Saapuvasta näytteestä tulee aina ilmoittaa patologian laboratorioon puhelimitse hyvissä ajoin (ks. yhteystiedot alla), erityisesti jos kyseessä on tutkimus, jota varten tulee selvitellä näytteen säilytykseen ja lähetykseen liittyviä asioita. Ilmoitus tulee tehdä viimeistään näytteenottoa edeltävänä arkipäivänä. Jos näytettä ei jostain syystä toimitetakaan, asiasta tulee ilmoittaa patologian laboratorioon.

Näytteenä voidaan joissakin tapauksissa käyttää myös patologian yksikköön aikaisemmin lähetettyä parafiiniin valettua kudosnäytettä.

Menetelmä

Riippuvainen pyydetystä tutkimuksesta

Tulos valmiina

Riippuvainen pyydetystä tutkimuksesta

Tulkinta

Tutkimuksesta annetaan lausunto.

Tiedustelut

Tekniset ohjeet: Patologian laboratorio puh. 06 415 4708

Muut tiedustelut: Patologian toimisto puh. 06 415 4703 ja puh. 050 474 4954

Päivitetty 8.9.2023