Immunofenotyypitys (virtaussytometrinen tutkimus)

Ts-HemaFc 3746

Alihankittava tutkimus, Fimlab, Fimlab ohjekirja

Indikaatiot

Virtaussytometrista immunofenotyypitystä käytetään mm. akuuttien leukemioiden ja kroonisten lymfoproliferatiivisten sairauksien diagnostiikassa ja jäännöstaudin seurannassa.

Tämä tutkimus on tarkoitettu tehtäväksi kudosnäytteistä. Jos hematolymfaattista maligniteettiä etsitään nesteistä (esim. likvor, BAL, pleuraneste), on kyseessä tutkimus Af-HemaFc. Tämä pyydetään kliinisen kemian tutkimusvalikoimasta. Näyte tulee viedä pyytävästä yksiköstä suoraan kliiniselle kemialle. Katso tarkemmat ohjeet kliinisen kemian laboratorio-ohjekirjasta.

Pyyntö

Näin pyydät tutkimusta

Esitiedoissa on määriteltävä näytteenottoindikaatio ja kysymyksenasettelu kliinisine esitietoineen.

Jos kyseessä on imusolmuke, josta halutaan sekä PAD-lausunto, että immunofenotyypitys, näyte voidaan jakaa näihin tutkimuksiin patologialla. Kyseisissä tapauksissa tulee tehdä pyyntö myös Ln-PAD -tutkimuksesta.

Näyte

Näytteenotosta tiedotetaan patologian laboratorioon heti kun näytteenottopäivä ja kellonaika varmistuvat (yhteystiedot alla). Viimeistään näytteenottoa edeltävänä arkipäivänä. Jos näytettä ei jostain syystä toimitetakaan, asiasta tulee ilmoittaa patologian laboratorioon.

Näytteitä otetaan vastaan ma-ke ja pe klo 7-14.30.
Poikkeuksena to, jolloin näyte tulee olla patologialla klo 14 mennessä.
Jos näyte saapuu to klo 14 jälkeen, näyte lähetetään Fimlab:n taksilla. Lähetyskulut osoitetaan potilasta hoitavalle yksikölle.

Näytettä ei fiksoida. Näyte toimitetaan välittömästi tuorenäytteenä patologian laboratorioon. Näyte on jätettävä henkilökohtaisesti laboratoriohenkilökuntaan kuuluvalle.

Riippuen potilastapauksesta, kudosnäytteen koko voi vaihdella:

  • Jos kyseessä on esim. kokonainen imusolmuke, toimita näyte tuorenäytteenä patologialle. Vältä kudoksen kuivumista!
  • Tarvittaessa tutkimus voidaan tehdä myös neulabiopsiasta. Tällöin näyte tulee ottaa suoraan RPMI-ravintoliuokseen. Pyydä putkia patologialta näytteenottoa varten. Toimita näyte patologialle (ei putkipostilla!) mahdollisimman pian näytteenoton jälkeen.
  • Jos kyseessä on pieni näyte (esim. ihonäyte veneviilto), kudos asetetaan fysiologisella keittosuolaliuoksella kostutetun sideharsotaitoksen väliin kannelliseen purkkiin.

Menetelmä

Virtaussytometria

Tulos valmiina

Pääsääntöisesti 80 % tutkimuksista vastataan 7 työpäivässä.

Tulkinta

Tutkimuksesta annetaan lausunto

Tiedustelut

Tekniset ohjeet: Patologian laboratorio puh. 06 415 4708

Muut tiedustelut: Patologian toimisto puh. 06 415 4703 ja puh. 050 474 4954

Päivitetty 8.6.2023