Palvelutietovarantoon liittyneet järjestöt ja seurakunnat

Palvelutietovarantoon liittyneet järjestöt:

Linkki ohjautuu Suomi.fi-sivustolla oleviin järjestön tietoihin, josta löydät heidän palvelut ja asiointikanavat.

Itsenäisesti tai oman kattojärjestönsä opastuksella liittyneet järjestöt:

Palvelutietovarantoon liittyneet seurakunnat: