Palvelutietovarantoon liittyneet järjestöt

Palvelutietovarantoon on digiagentin opastuksella liittyneet seuraavat järjestöt:

Ensimmäinen linkki ohjautuu järjestön www-sivustolle.

Toinen linkki ohjautuu Suomi.fi-sivustolla oleviin järjestön tietoihin, josta löydät heidän palvelut ja asiointikanavat.

Itsenäisesti tai oman kattojärjestönsä opastuksella liittyneet järjestöt:

Kuvassa olevalla tiellä kuvataan kokonaisuutena matkan pituutta ja vaiheita, jotka jokaisen järjestön tulee käydä läpi ottaessaan käyttöön Palvelutietovarannon.