Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien ja palveluyksiköiden rekisteröinnit

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta on tullut voimaan 1.1.2024 ja palveluiden rekisteröintien käsittely on siirtynyt kokonaisuudessaan aluehallintovirastoille ja Valviralle. Hyvinvointialue ei enää käsittele ilmoituksia.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottaminen edellyttää, että sekä palveluntuottaja ja palveluyksikkö on rekisteröity sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien ja palveluyksikköjen rekisteriin, Palveluntuottajarekisteri Soteri(valvira.fi, linkki aukeaa uuteen välilehteen).

Palveluntuottajan rekisteröinti ei yksin anna oikeutta tuottaa valvontalain mukaisia sosiaali- ja terveyspalveluja. Palveluntuottajan rekisteröinnin lisäksi myös palveluyksiköt on rekisteröitävä.

Ne toimijat, joille on aiemmin myönnetty lupa tai rekisteröity ilmoitus yksityisestä sosiaalipalveluista tai yksityisestä terveydenhuollosta, voivat jatkaa toimintaansa noudattaen valvontalain säännöksiä. Näiden toimijoiden tiedot siirretään Valveri-rekisteristä Soteri-rekisteriin automaattisesti.

Uudet palveluntuottajat tekevät rekisteröintihakemuksen Soterin kautta. Uudet palveluntuottajat eivät saa aloittaa toimintaa, ennen kuin päätös rekisteröinnistä on tehty.

Jo rekisterissä olevat palveluntuottajat tekevät kaikki muutoshakemukset Soterin uuden sähköisen asioinnin kautta. Uudet hyvinvointialueen järjestämisvastuulle kuuluvat tukipalveluiden tuottajat rekisteröityvät myös Soteriin.

Soterin asioinnin loppukäyttäjäohje sosiaali- ja terveydenhuolto 2024 (valvira.fi). =linkki

Soteri: Ohje rekisteröintihakemuksen tekemiseen. Sosiaali- ja terveydenhuollon valvontalain mukaiset rekisteröinnit.