Digipalveluiden kehittäminen

Sujuvaa asiointia digipalveluissa 

Jokaisella asukkaalla on oikeus asioida digitaalisesti hyvinvointialueen palveluissa sekä saada ajasta ja paikasta riippumatonta, oikea-aikaista ja laadukasta palvelua. Digiasiointi on turvallista ja helppoa. 

Sekä asukkaille että ammattilaisille otetaan käyttöön uusia digitaalisia palveluita. Digipalveluita käyttöönottamalla uudistetaan ja yhtenäistetään Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen palvelukokonaisuuksia ja -ketjuja. Digipalvelut toimivat nykyisten palveluiden rinnalla tilanteissa, joissa ei vaadita fyysistä kohtaamista. Digipalveluiden tarjonta vaihtelee palveluittain. Perinteiset palvelut säilyvät, ja jatkossakin voit asioida halutessasi esimerkiksi puhelimitse.  

Digipalveluita käyttöönotetaan ja laajennetaan asteittain Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella. Kehittämistä tapahtuu sekä alueellisesti että kansallisesti. Etelä-Pohjanmaalla alueellisesti tarjottavia digitaalisia palveluita ovat muun muassa sosiaali- ja terveyspalveluiden chat-palvelu, sähköinen ajanvaraus, asiakaspalautejärjestelmä ja videovastaanotto. Kansalliset digitaaliset palvelut ovat palveluita, joita kehitetään koko Suomen laajuisesti. Kansallisella kehittämisellä turvataan, että ihmisillä on käytössä samat digitaaliset palvelut sosiaali- ja terveyspalveluiden asiointiin paikkakunnasta riippumatta. Kansallisia digipalveluita ovat muun muassa Omaolo ja sähköinen perhekeskus.  

Chat-palvelu 

Tavoite  

Matalan kynnyksen yhteydenottokanavien lisääminen ja palveluiden saatavuuden parantuminen.  Kustannusten kasvun hillitseminen ja hoitotakuun toteutumisen edistäminen. 

Mitä  

Chat-palvelun kautta asiakkaat tavoittavat laajan joukon sosiaali- ja terveyspalveluiden ammattilaisia nopeasti ja helposti. Chat-palvelu käynnistettiin toukokuussa 2023, jolloin se otettiin käyttöön terveyspalveluihin sekä aikuissosiaalityöhön. Palveluvalikoima on laajentunut ajan myötä lukuisilla asiantuntijahoitajien chat-palveluilla ja nykyään myös lääkäripalvelu on osa palvelutarjontaa. 

Chat-palvelu on osa OmaEP digialusta kokonaisuutta, jonka tavoitteena on tuoda hyvinvointialueen digitaaliset palvelut ammattilaisille yhteen näkymään. Chat-palvelu liitettiin osaksi ammattilaisten OmaEP digialustaa huhtikuussa. 

Keväällä 2024 otettiin käyttöön myös asukkaiden OmaEP digipalvelu, johon chat-palvelu siirtyi käytettäväksi. Aikaisemmin asiointi chatissa tapahtui hyvinvointialueen verkkosivuston chatbot Konstin kautta. Nyt asiakkaat pääsevät asioimaan chat-palvelussa osoitteessa www.omaep.fi tai lataamalla Omaep-sovelluksen puhelimen sovelluskaupasta. Osa chat-palveluista vaatii vahvan tunnistautumisen. Sosiaalipalveluiden (perheiden palvelut, aikuissosiaalityö ja vammaispalvelut) sekä neuvolan chat-palveluissa voi asioida myös ilman vahvaa tunnistautumista aloittamalla asioinnin entiseen tapaan Konsti chatbotin kautta. Konsti palvelee asiakkaita myös hyvinvointialueen verkkosivujen lisäksi omaep.fi verkkosivustolla ja OmaEP mobiilisovelluksessa. 

  • Terveyteen sairastumiseen liittyvät asiat esim. erilaiset oireet 
  • Mielenterveyteen tai riippuvuuteen liittyvät asiat esim. ahdistuneisuus, unettomuus, peli- tai alkoholiriippuvuus (yli 18-vuotiaat) 
  • Fysioterapiaan tai kuntoutukseen liittyvät asiat esim. tuki- ja liikuntaelinoireet 
  • Perhesuunnitteluun, ehkäisyyn tai seksuaaliterveyteen liittyvät asiat esim. lapsettomuus, ehkäisyvalmisteen käyttö tai seksitautiepäily 
  • Äitiys- tai lastenneuvolaan liittyvät asiat esim. raskaus, imetys, vauvan itkuisuus tai vauvan ravitsemus 
  • Perheiden palveluihin liittyvä asia esim. nuorten (alle 18-vuotiaiden) mielenterveys- tai riippuvuus asiat, parisuhteen tai vanhemmuuden haasteet 
  • Työikäisten palveluihin liittyvä asia esim. työllisyys, taloudellinen tilanne 
  • Vammaispalveluihin liittyvä asia esim. Alle 65-vuotiaan omaishoidon tuki 

Chat-palvelu täydentyy vielä suun terveyden chat-palvelulla elokuussa 2024. Lue lisää chat-palveluistamme osoitteesta Chat – Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue (hyvaep.fi). 

Miten  

Asiakkaan ja ammattilaisen välistä chat-palvelua on kehitetty ammattilaisten kanssa yhteistyössä. Ammattilaisia on osallistettu chat-palvelun kehittämiseen työpajamenetelmää käyttäen ennen palvelun käynnistymistä. Työpajan tuloksia on hyödynnetty chat-palvelun toiminnan kuvaamisessa ja toteutuksessa.  

Asiakkaille toteutettiin kysely chat-palveluun liittyen huhtikuussa 2023. Kyselyllä kartoitettiin toiveita chat-palveluiden tarjontaan sekä aukioloaikoihin liittyen ja samalla myös asiakkaiden digitaalisen asioinnin tuntemusta.  

Chat-palvelua on kehitetty yhteisessä projektiryhmässä. Asiakkaat voivat jättää asiakaspalautteen helposti heti keskustelun päättymisen jälkeen. Asiakkailta ja ammattilaisilta saatu palaute on toiminut palvelun kehittämisen perustana alusta saakka. 

Miksi 

Chat-palvelun avulla pyritään vähentämään puhelinpalvelun kautta tulevia yhteydenottoja ja parantamaan palveluiden saatavuutta. Chatin kautta on mahdollista hoitaa arkaluontoisiakin asioita ammattilaisen kanssa huomiota herättämättä, vaikka junamatkalla tai kahvilassa.   

Kuva- ja liitetiedostojen sekä videoyhteyden avulla hoidon tarpeen arviointia voidaan tehdä luotettavammin ja monipuolisemmin. Kuvan avulla voidaan esimerkiksi iho-oireita tai haavan tilannetta arvioida tehokkaammin ja vähentää päivystyskäyntien määrää.  

Liitetiedostoina voidaan välittää esimerkiksi kuntoutusohjeita, jolloin asiakas saa materiaalin helposti käyttöönsä. Ruudunjako ominaisuudella ammattilainen voi ohjata asiakasta esimerkiksi lomakkeen täyttöön tai hakemuksiin liittyen. 

Videoyhteys mahdollistaa asian hoitamisen etäyhteyden välityksellä loppuun saakka silloin, kun tilanne ei vaadi fyysistä tutkimusta tai hoitoa. Paikasta riippumaton ammattilaischat tarjoaa matalan kynnyksen neuvontaa myös silloin, kun välimatka on pitkä. Chat-palvelu toimii myös yhteydenottokeinona asukkaille, joille puhelimitse asiointi ei ole mahdollista (kuulo- ja/tai puhevammaiset).   

 

Lisätietoja:  

Elina Nummikoski 

Hyvinvoiva Etelä-Pohjanmaa -hanke   

elina.nummikoski@hyvaep.fi 

Puh. 050474 2476  

 

Sähköinen ajanvaraus

Tavoite 

Palveluiden saatavuuden vahvistaminen helposti, kynnyksettömästi ja monikanavaisesti.  

 

Mitä 

 

Sähköisen ajanvarauksen avulla asukas voi itse varata, siirtää tai perua ajan sähköisesti vuorokauden ajasta riippumatta. Lisäksi asukas saa tekstiviestimuistutuksen lähestyvästä ajanvarauksesta.  

 

Miten 

 

Sähköinen ajanvaraus on käytössä vaihtelevasti eri palveluissa. Sähköisen ajanvarauksen käytön laajentamista sosiaali- ja terveyspalveluihin toteutetaan vaiheittain. Tavoitteena on, että sähköinen ajanvaraus otetaan käyttöön kaikissa Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen palveluissa, joissa ei tarvita hoidon- tai palvelutarpeen arviota.  

 

Miksi 

 

Yhtenäinen sähköinen ajanvarausjärjestelmä varmistaa yhdenmukaiset ja yhdenvertaiset asiointipalvelut alueen asukkaille. Yhdenmukaiset käytännöt tulevat lisäksi helpottamaan ja sujuvoittamaan ammattilaisten työtä. 

 

Lisätietoja  

 

Sanna Tikka 

Hyvinvoiva Etelä-Pohjanmaa –hanke 

sanna.tikka@hyvaep.fi