Tarmoa-verkkopalvelu

Hyvinvointia edistävä toiminta helposti löydettäväksi (youtube.com)

YouTube-video: Hyvinvointia edistävä toiminta helposti löydettäväksi (1 min 56 s)

Lisätietoa:

Hyvinvointia tukeva toiminta helposti löydettäväksi

Hyvinvoiva Etelä-Pohjanmaa -hankkeen tavoitteena on koota hyvinvointia tukevat palvelut yhteen paikkaan asiakkaan ja ammattilaisten saataville. Hanke edistää kansallisen Tarmoa-verkkopalvelun kehittämistä ja käyttöönottoa hyvinvointialueella sekä edistää Etelä-Pohjanmaan kuntien ja järjestöjen palveluiden näkyvyyttä verkkopalvelussa.

Tarmoa tulee toimimaan sote-ammattilaisen työkaluna, jonka avulla lääkärit, terveydenhoitajat ja sosiaalityöntekijät voivat ohjata asiakkaita esimeriksi liikunta-, luonto- ja kulttuuripalveluihin.

Jotta kuntien ja järjestöjen tarjoamat hyvinvointia tukevat palvelut ovat löydettävissä Tarmoa-verkkopalvelussa, tulee ne kirjata palvelutietovarantoon.

Tarmoa alustalle koottavat hyvinvointia tukevat palvelut:

 • liikuntapalvelut ja liikkumisen edistämisen palvelut ja toiminta
 • kulttuurihyvinvoinnin ja kulttuuriharrastamisen tuen palvelut ja toiminta
 • lähiluonnossa liikkumisen mahdollistamisen palvelut ja toiminta
 • elintapaohjauksen ja terveystaitojen edistämisen palvelut ja toiminta
 • terveellisen ravitsemuksen edistämisen palvelut ja toiminta
 • osallisuuden edistämisen palvelut ja toiminta (esim. vertaistuki)

SEKÄ

 • mielenterveyden ja mielenterveystaitojen edistämisen palvelut ja toiminta
 • päihdehaittojen ja riippuvuuksien ehkäisemisen palvelut ja toiminta
 • aineellista elintasoa tukevat palvelut ja toiminta (esim. ruoka-apu, taloudenhallinnan edistäminen)
 • kotoutumisen tuen palvelut ja toiminta
 • työ- ja toimintakyvyn edistämisen palvelut ja toiminta
 • muut hyvinvointia ja terveyttä edistävät palvelut ja toiminta

Lähde: Hakamäki, P., Nick, R., Valli, N. ja Kuitunen-Kaija, O. (6/2023, s. 27). Hyvinvointia edistävä toiminta helposti löydettäväksi – hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kansallisen palvelukonseptin määrittelyä. THL.