Preanalytiikan käsikirja

1 Näytteenottotoiminta 1.6

 • Tutkimuspyynnöt
 • Näytteenotto
 • Näytteiden vastaanotto ja lajittelu
 • Näytteiden esikäsittely ja säilytys
 • Näytteiden kuljetus laboratorioon
 • Näytteiden lähettäminen
 • Näytteiden ja näytteenottotarvikkeiden hävittäminen

1.1 Näytteenottotoiminta eristyshuoneessa 1.2

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

 

2 Verinäytteenotto laboratoriotutkimuksia varten

 • Yleiset näytteenotto-ohjeet
 • Tutkimuskohtaiset näytteenottoa koskevat erityisohjeet
 • Verinäytteenotto
 • Laskimoverinäytteet
 • Ihopistosnäytteet
 • Toiminta erityistilanteissa vastasyntyneiden tehostetun valvonnan osastolla
 • Veriviljelynäytteenotto
 • Verinäytteenotto kanyylista

2.1 Vastasyntyneen aineenvaihduntaseula 1.4

3 Näytteenotto verikaasuanalyysejä varten 3.0

3.1 Laskimoverikaasunäytteen ottaminen Radiometerin SafePICO Aspirator ruiskulla 1.1

Joupin neuvola

Hallituskatu 20