Keliakiamarkkeritutkimus

Ts-Keliaki 8048

Alihankittava tutkimus, Tampereen yliopisto keliakiatutkimuskeskus

Indikaatiot

Keliakiaepäily

Pyyntö

Näin pyydät tutkimusta

Kudosnäytteestä voidaan pyytää keliakiamarkkeritutkimuksen yhteydessä myös transglutaminaasivärjäys, mutta siitä on mainittava erikseen kliinisissä esitiedoissa.

Näyte

Keliakiamarkkerinäytteitä otetaan vastaan ma–pe klo 8.00–14.30.

Näytettä ei fiksoida. Kudosnäyte laitetaan fysiologisella keittosuolaliuoksella kostutetun sideharsotaitoksen väliin kannelliseen purkkiin ja toimitetaan välittömästi patologian laboratorioon.

Näyte on jätettävä henkilökohtaisesti laboratoriohenkilökuntaan kuuluvalle.

Menetelmä

Jääleiketekniikka ja immunohistokemialliset värjäykset intraepiteliaalisten T-solujen (CD3) kvantitoimiseksi. Leikkeestä lasketaan αβ- ja γδ- T-solujen tiheydet, ja tehdään näytteen HLA-DR -värjäys.

Tulos valmiina

Tutkimus suoritetaan Tampereen yliopiston Keliakiatutkimuskeskuksessa 1–3 kertaa viikossa. Vastaus lausuntoineen on käytettävissä noin kuukauden kuluttua siitä kun näyte on tullut keliakialaboratorioon.

Tulkinta

Tutkimuksesta annetaan lausunto

Tiedustelut

Tekniset ohjeet: Patologian laboratorio puh. 06 415 4708

Muut tiedustelut: Patologian toimisto puh. 06 415 4703 ja puh. 050 474 4954

Päivitetty 10.6.2023