Kliininen kemia ja mikrobiologia

Kliinisen kemian ja mikrobiologian yksikkö

Kliinisen kemian ja mikrobiologian toimintayksikkö tuottaa laboratoriopalveluja erikoissairaanhoidon vuodeosastoille, poliklinikoille ja sairaanhoitopiirin jäsenkuntien perusterveydenhuollolle sekä muille terveydenhuollon toimintayksiköille. Yksikön päätoimipaikka on Seinäjoen keskussairaalassa. Muut toimipaikat sijaitsevat Seinäjoen terveyskeskuksen, Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueen, Terveyskuntayhtymä Kaksineuvoisen terveysasemilla ja Lapuan terveyskeskuksessa. Seinäjoen keskussairaalan laboratorio toimii ympäri vuorokauden ja tarjoaa laajan tutkimusvalikoiman potilaiden hoidon tueksi. Toimintaa ohjaavia arvoja ovat asiakaskeskeisyys, laadukkuus ja vastuullisuus. Laadunhallintajärjestelmämme tavoitteena on tuottaa luotettavia laboratoriotuloksia asiakkaiden toivomalla palvelunopeudella. Laboratorio osallistuu myös aktiivisesti Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella ja kotimaisten yliopistojen kanssa yhteistyössä tehtävään tieteelliseen tutkimus- ja kehitystyöhön.

Laboratoriotutkimusten kokonaismäärä on yli kaksi miljoonaa tutkimusta vuodessa ja omavaraisuusaste noin 99 %. Perusterveydenhuollolle tuotettujen tutkimusten osuus on noin 40 %. Kliinisen kemian ja mikrobiologian yksikkö järjestää alueen terveyskeskuksille myös koulutusta ja toimii terveyskeskusten laboratorioanalytiikan laadunvalvonnan koordinoijana. Laboratorion automatisointi, sähköinen tiedonsiirto ja asiakkaiden tarpeiden mukainen tutkimusvalikoima mahdollistavat kustannustehokkaan ja korkealaatuisen palvelun.

Kliinisen kemian ja mikrobiologian yksiköissä käytetään kansainvälisesti hyväksyttyjä menetelmiä, joiden laatu vastaa diagnostiikassa ja hoidossa edellytettäviä laboratoriotutkimusten laatuvaatimuksia. Henkilökunnan ammattitaito ja jatkuva koulutus, asiakaspalvelun kehittäminen ja kustannustietoisuus ovat oleellisia tekijöitä toiminnan laadunhallinnassa. Yksikön koko henkilökunta noudattaa standardin SFS-EN ISO 15189:2013 mukaista laatu- ja johtamisjärjestelmää, yksikön oman toimintakäsikirjan ja sen oheisasiakirjojen mukaisia menettelytapoja sekä hyvää ammattimaista toimintatapaa.

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen kliinisen kemian ja mikrobiologian palveluyksikkö on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio (akkreditointivaatimus SFS-EN ISO 15189:2013). Lista voimassa olevista akkreditoiduista tutkimuksista ja toimipaikoista on nähtävissä FINASin sivuilla (T177):

https://www.finas.fi/toimijat/Sivut/default.aspx#k=T177#l=1035