Hengellinen työ

Sairaalasielunhoito ja sielunhoito 

Seinäjoen keskussairaalasta ja M-talolta tavoitat sairaalapappeja. Hyvinvointialueen ev.lut. seurakuntien työntekijät puolestaan ovat tukenasi omalla paikkakunnallasi. 

Sairaalapapit keskussairaalassa ja M-talolla 

Päivystävän sairaalapapin tavoitat viikon jokaisena päivänä klo 7.00–22.00 päivystävän sairaalapapin numerosta 050 558 5163. Iltaisin ja viikonloppuisin päivystämme kotoa käsin. 

Arkipäivisin klo 8.00–16.00 tavoitat meidät alla olevista henkilökohtaisista numeroistamme. 

Sairaalasielunhoito on psykoterapeuttisesti asennoitunutta ammattimaista keskusteluapua, jota erityiskoulutetut sairaalapapit antavat. Keskusteluapua on tarjolla potilaille, heidän läheisilleen, hyvinvointialueen asukkaille ja työntekijöille. Sairaalapapit ovat myös kriisityön ammattilaisia. 

Sairaudet ja muut elämän kriisit nostavat esiin isoja kysymyksiä ja hätää, jota voi olla hyvä käsitellä ulkopuolisen auttajan kanssa. Sairaalapapit ovat ammattitaitoisia keskustelukumppaneita haastavissa elämäntilanteissa. Sairaalapapin kanssa voi keskustella luottamuksellisesti elämästä ja kuolemasta, uskosta ja epäilystä, toivosta ja toivottomuudesta, sairaudesta ja kärsimyksestä – kaikesta maan ja taivaan välillä. Sairaalasielunhoito on osa potilaan kokonaisvaltaista hoitoa.  

Sairaalapapit toimivat aina toisen ihmisen vakaumusta kunnioittaen, maksutta ja vaitiolovelvollisuutta noudattaen.

Sairaalakirkko 

Sairaalakirkko keskussairaalan pääkäytävällä E-osan 2. kerroksessa on avoinna joka päivä klo 9.00–19.00. Sairaalakirkossa voit hiljentyä, jättää esirukouspyynnön tai vain levähtää hetken. Joka tiistai klo 15.00 kirkossa järjestetään rukous- tai ehtoollishetki. Sairaalapappien työhuoneet sijaitsevat sairaalakirkon yhteydessä. 

M-talon 1. kerroksen aulassa sijaitsee hiljentymistila ja sairaalapapin työhuone. Sairaalapapit vierailevat myös M-talon aikuispsykiatrian sekä Y-talon geropsykiatrian osastoilla Sairaalapappi tavattavissa -hetkissä.  

Sairaalapapit toimittavat sairaalassa myös kirkollisia toimituksia, kuten hautaan siunaamisia, ehtoollis- ja rukoushetkiä. Sairaalapapit ovat myös koulutettuja työnohjaajia ja toimivat sairaalassa työnohjaajina ja kouluttajina.

Sairaalapappien yhteystiedot

(Täydennetään)

Sielunhoito on kokonaisvaltaista kohtaamista 

Seurakunnat hyvinvointia rakentamassa ja tukemassa 

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen seurakunnat luovat toiminnallaan yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia omalla alueellaan. Toimintaa ja kokoontumismahdollisuuksia on kaiken ikäisille ja monille erityisryhmille. Diakoniatyö tarjoaa hengellistä, henkistä ja aineellista apua. 

Sielunhoitotyön tavoitteena on potilaan, asiakkaan, asukkaan ja heidän läheistensä tukeminen sairauden ja luopumisen kriiseissä sekä terveydenhuollon henkilöstön tukeminen hoidon arjessa ja vaativissa kriisitilanteissa. 

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen ev.lut. seurakunnissa koulutettuina sielunhoitajina toimivat mm. papit, diakoniatyöntekijät ja nuorisotyöntekijät. Heillä on monesti myös kriisityön koulutusta ja kokemusta. Monet työntekijät toimivatkin oman paikkakuntansa kriisiryhmissä. Seurakunnan työntekijät ovat myös ammattilaisia surun kohtaamisessa ja käsittelemisessä. Seurakunnat järjestävät monesti sururyhmiä ja muita tilaisuuksia ilmaista ja käsitellä surua. 

Seurakuntien työntekijät vierailevat laitoksissa ja hoivakodeissa pitämässä hartauksia ja keskustelemassa potilaiden ja asukkaiden kanssa. Työntekijän voi myös pyytää käymään kotona. Keskusteluajan voi sopia tavattaessa, sähköpostilla tai puhelimella. Yhteystiedot löytyvät oman seurakunnan nettisivuilta (ks. alla).  

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen seurakunnat rahoittavat ja mahdollistavat niin sairaalasielunhoidon kuin perheneuvonnan (https://www.seinajoenseurakunta.fi/perheneuvonta) maksuttomat palvelut alueellasi.  

Hengellinen työ Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella perustuu yhteistyösopimukseen hyvinvointialueen ja alueen ev.lut. seurakuntien kesken. Sopimus koskee Seinäjoen keskussairaalassa ja M-talolla tehtävää sairaalasielunhoitoa ja hyvinvointialueen seurakuntien harjoittamaa sielunhoitoa oman seurakuntansa alueella sijaitsevissa hyvinvointialueen yksiköissä.  

Hyvinvointialueen seurakuntien yhteystiedot 

Kirkollisessa organisaatiossa seurakunnat muodostavat rovastikunnan ja rovastikunnat hiippakunnan. Hiippakunnan toimintaa johtaa piispa omassa tuomiokapitulissaan (https://www.lapuanhiippakunta.fi).  

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen alueella toimii kaksi rovastikuntaa: Lapuan hiippakunnan tuomiorovastikunta ja Etelä-Pohjanmaan rovastikunta. Näiden kahden rovastikunnan 14 seurakunnan kotisivut ja yhteystiedot löytyvät tästä (https://www.lapuanhiippakunta.fi/tietoa-hiippakunnasta/).  

Kirkon keskusteluapu 

Keskusteluapua voi saada kasvokkain kohtaamisen lisäksi puhelimessa ja verkossa. 

Palveleva puhelin on Suomen vanhin auttava puhelin. Se on toiminut yhtäjaksoisesti vuodesta 1964 alkaen. Lisäksi verkossa toimii Palveleva chat, joka on valtakunnallinen palvelu. Keskustelut ohjautuvat päivystäjille ympäri maata. Kirkon keskusteluavun yhteystiedot löytyvät tästä (https://evl.fi/kirkonkeskusteluapu)