Potilaan oikeudet

Potilaalla on oikeus saada selvitys terveydentilastaan, hoidon merkityksestä, eri hoitovaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista sekä muista hänen hoitoonsa liittyvistä merkityksellisistä seikoista.

Tiedot voi saada joko suullisesti tai potilasasiakirjoihin tutustumalla, esimerkiksi hoitotapahtuman yhteydessä ammattilaisen avustuksella, tai kirjallisesti erillisellä pyynnöllä. Kirjallisessa pyynnössä tulee eritellä mahdollisuuksien mukaan, mitä potilasasiakirjoja pyyntö koskee, esimerkiksi hoitojakso tai hoitanut yksikkö.

Alaikäisellä on joissain tapauksissa oikeus kieltää tietojensa antaminen huoltajalle tai edunvalvojalle.