Ikäihmisten palveluiden palveluseteli

Palveluseteli on vaihtoehto hyvinvointialueen itse tuottamille tai ostamille palveluille. Sen avulla edistetään sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjien valinnanvapautta ja mahdollisuuksia hankkia tarvitsemiaan palveluita yksityisiltä palvelujen tuottajilta.

Ikäihmisten palveluissa palveluseteli voidaan myöntää niihin palveluihin, joita hyvinvointialue itse tuottaa. Näitä ovat säännöllisen kotihoidon ja ympärivuorokautisen palveluasumisen palvelusetelit.

Palvelusetelin myöntäminen perustuu aina tilanteesi ja palvelutarpeesi kokonaisvaltaiseen arviointiin. Arviointi tehdään asiakasohjausyksiköstä käsin.

Arvioinnissa otetaan huomioon

 • fyysinen
 • psyykkinen
 • kognitiivinen ja sosiaalinen toimintakyky
 • ympäristön esteettömyys
 • asumisen turvallisuus
 • lähipalveluiden saatavuus.

RAI-toimintakykymittarin tulokset ohjaavat arviointia ja päätöksentekoa.

Sinulla on oikeus jättää palvelusetelivaihtoehdon tarjoama valinnanvapaus käyttämättä ja siten kieltäytyä tarjotusta palvelusetelistä, jolloin hyvinvointialueen tulee ohjata sinut muilla tavoin järjestettyjen palvelujen piiriin. Sinulla ei kuitenkaan ole lainmukaista oikeutta vaatia palvelun järjestämistä palvelusetelillä.

Sopiessasi palveluntuottajan kanssa palvelusetelipalvelusta hyvinvointialue ei ole sopimusosapuolena, koska kyseessä on sinun ja palveluntuottajan välinen sopimus. Voit halutessasi vaihtaa palveluntuottajaa tai irtisanoa sopimuksen kirjallisesti. Palvelusetelin irtisanomisaika on 2 viikkoa.

Asiakasmaksulain perusteella sosiaalihuollon palvelusta määrätty maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava siltä osin kuin maksun periminen vaarantaa henkilön toimeentulon.

 • Palvelusetelin arvon korottamista voit hakea hakemuksella asiakasmaksun alentamiseen.
 • Kotona asumista tukevia palveluja voit hakea hakemuksella kotona asumista tukeviin palveluihin.
 • Ympärivuorokautista palveluasumista voit hakea hakemuksella pitkäaikaiseen asumispalveluun.

Säännöllisen kotihoidon palveluseteli

Säännöllisen kotihoidon palveluseteli myönnetään voimassa olevien myöntämisperusteiden mukaisesti sen jälkeen, kun palveluntarpeenne on kartoitettu ja arvioitu.

Tutustu kotihoidon myöntämisen perusteisiin

Kotihoidon palveluseteli myönnetään määräaikaisena: säännöllisen kotihoidon ensimmäinen palvelusetelipäätös tehdään hoito- ja kuntoutussuunnitelmaasi perustuen asiakkuuden alkaessa korkeintaan 6 kuukaudeksi. Jatkopäätökset tehdään korkeintaan vuodeksi kerrallaan.

Halutessasi voit sopia palveluntuottajan kanssa muista palveluista palvelusetelillä myönnettyjen palveluiden lisäksi, mutta lisäpalveluiden kustannukset ovat omakustanteisia.

Palvelusetelin arvolla tarkoitetaan Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen maksamaa osuutta palvelusetelipalvelusta. Säännöllisen kotihoidon palvelusetelin arvon suuruuteen vaikuttavat tulosi.

Palvelusetelin arvon laskee asiakasohjaaja hyvinvointialueen määrittelemän laskentakaavan mukaan. Palvelusetelin arvo on eri arkisin, iltaisin ja lauantaisin ja pyhäpäivinä.

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Omavastuuosuus koostuu palvelusetelin arvon ja yrittäjän tuntihinnan välisestä erotuksesta.

Esimerkki: ”asiakkaan palvelusetelin arvo arkisin on 40 e/h ja yrittäjän tuntihinta 50 e/h. Asiakkaan omavastuuosuuden suuruudeksi määräytyy 10 e/h.

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Asiakasohjaaja voi tehdä vertailulaskelman, paljonko palvelu maksaa palvelusetelisi arvolla, myönnetyllä palvelumäärällä ja eri yrittäjien tuntihinnoilla.

Palvelusetelillä tuotetusta palvelusta et maksa asiakasmaksua hyvinvointialueelle, vaan yrittäjä laskuttaa omavastuuosuuden suoraan sinulta kuukausittain.

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Halutessasi tai läheisesi voi tarkastella palvelusetelin sisältöä ja palveluntuottajan tapahtumakirjauksia sähköisestä palvelusetelijärjestelmästä PSOP:sta verkkopankkitunnuksillasi.

Palvelusetelituottajan kirjaamien käyntien ajankohdan ja pituuden on perustuttava toteutuneeseen käyntiaikaan myönnetyn käyntiajan sisällä.

Siirry Parasta palvelua -verkkopalveluun (linkki aukeaa uuteen välilehteen).

 

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Ympärivuorokautisen palveluasumisen palveluseteli

Ympärivuorokautisen palveluasumisen palveluseteli on vaihtoehto hyvinvointialueen itse tuottamille tai ostamille palveluille. Sen avulla edistetään sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjien valinnanvapautta ja mahdollisuuksia hankkia tarvitsemansa ympärivuorokautinen palveluasuminen yksityiseltä palvelujen tuottajalta.

Hakiessasi läheisellesi asumispalveluita hänen palvelutarpeensa selvitetään ennen hakemuksen käsittelyä SAS-työryhmässä. Palvelutarpeen selvittämisellä tarkoitetaan iäkkään henkilön arjesta suoriutumisen ja toimintakyvyn kattavaa, moniammatillista ja monipuolista arviointia käyttäen apuna muun muassa RAI-toimintakykymittaria.

Arviointia tehtäessä on kunnioitettava läheisesi itsemääräämisoikeuttasi, selvitettävä hänen tahtonsa ja otettava huomioon hänen toiveensa, mielipiteensä ja yksilölliset tarpeensa.

Jos myöntämisperusteet ympärivuorokautiseen palveluasumiseen täyttyvät, läheisellesi voidaan tarjota asumispalvelupaikka hyvinvointialueen omasta yksiköstä, ostopalveluna tai palvelusetelillä. Teillä on oikeus kieltäytyä palvelusetelistä.

Tutustu ympärivuorokautisen palveluasumisen myöntämisperusteisiin.

Palveluseteli ympärivuorokautisessa palveluasumisessa on tulosidonnainen ja maksu muodostuu hoivan, aterioiden ja vuokran osuudesta.

Läheisellesi tulee jäädä kuukaudessa vähintään 182 e rahaa, josta kustannetaan hänen tarvitsemansa vaatteet, lääkkeet ja muut henkilökohtaiset menot.

 

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Usein kysyttyä

Hyvinvointialue päättää, ottaako se palvelusetelin käyttöön ja mihin palveluihin se antaa setelin.

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella ikäpalveluissa on käytössä säännöllisen kotihoidon ja ympärivuorokautisen palveluasumisen palveluseteli.

Jos asiakas tai potilas ei halua käyttää palveluseteliä, hyvinvointialueen on ohjattava hänet muulla tavoin järjestettävien palvelujen piiriin.

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Palveluseteli on tarkoitettu kaikille sosiaali- ja terveyspalveluja tarvitseville. Palvelusetelin saaminen edellyttää, että hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon edustaja arvioi henkilön palvelun tarpeen.

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Hyvinvointialue hyväksyy terveyden- ja sosiaalihuollon palvelujentuottajat, joiden palvelujen ostamiseen palveluseteliä voidaan käyttää.

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Ei, kotihoidon palveluseteli on tarkoitettu asiakkaan henkilökohtaiseen hoitoon ja huolenpitoon. Asiakas voi halutessaan ostaa siivouksen omakustanteisena palveluna.

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Palveluseteli on asiakkaan ja palveluntuottajan välinen sopimus. Ota yhteys palveluntuottajaasi ja keskustele hänen kanssaan asiasta.

Mikäli ette pääse yhteisymmärrykseen, ota yhteys alueesi asiakasohjausyksikköön tai omatyöntekijääsi.

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Kotihoidon palvelusetelin arvo lasketaan bruttotulojesi, vuokra- ja osinkotulojen sekä korkotulojen perusteella hyvinvointialueen määrittelemän laskukaavan mukaan. Myös Kelan myöntämä hoitotuki vaikuttaa palvelustelin arvoon.

Pienituloisella palvelusetelin arvo lähellä hyvinvointialueen maksimiarvoa ja suurituloisella arvo on pienempi. Niin sanotuilla sairaanhoitajavetoisilla yrityksillä palvelusetelin maksimiarvo 42,50 e/h ja yrityksillä, joilla ei ole sairaanhoitajaa palvelustelin arvo on 39 e/h.

Alla muutama esimerkki:

Tulot, Sairaanhoitaja (max 42,50 e/h)

 • 900 e/kk, 42,13 e/h
 • 1000 e/kk, 41,92 e/kk
 • 1300 e/kk, 41,10 e/kk
 • 1500 e/kk, 40,38 e/kk
 • 2000 e/kk, 38,10 e/kk
 • 3000 e/kk, 30,77 e/kk

Tulot, Ei sairaanhoitajaa (max 39 e/kk)

 • 900 e/kk, 38,63 e/kk
 • 1000 e/kk, 38,42 e/kk
 • 1300 e/kk, 37,60 e/kk
 • 1500 e/kk, 36,88 e/kk
 • 2000 e/kk, 34,51 e/kk
 • 3000 e/kk, 27,27 e/kk

Ympärivuorokautisen palveluasumisen palveluseteli on samalla tavalla tulosidonnainen kuin kotihoidon palveluseteli. Asiakkaalle tulee jäädä kuukaudessa vähintään 182 e.

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Palvelusetelillä tuotetun kotihoidon maksua ei voida laskea tarkasti. Palvelusetelimaksu muodostuu palvelusetelin arvon, kuukaudessa olevien viikonpäivien (arkipäivät, lauantait ja sunnuntait) määrän, myönnetyn palvelumäärän ja yrittäjän tuntihinnan mukaan. Asiakasohjaaja pystyy laskemaan, mitä palvelu maksaa sinulle tuloillasi ja myönnetyllä palvelumäärällä.

Ympärivuorokautisen palveluasumisen palvelusetelin maksu muodostuu läheisesi tulojen, hoivan, aterioiden ja vuokran perusteella. Asiakkaalle tulee jäädä kuukaudessa vähintään 182 e rahaa, josta asiakas kustantaa tarvitsemansa vaatteet, lääkkeet ja muut henkilökohtaiset menot.

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Kotihoidon tai ympärivuorokautisen palveluasumisen palveluseteli ei ole sinulle annettava seteli tai rahasumma.

Palveluseteli on sopimus, jolla hyvinvointialue sitoutuu maksamaan osan palvelusetelimaksustasi palvelun tuottajalle.

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Kotihoidon palvelusetelillä saat hoito- ja palvelusuunnitelmalla sovitut henkilökohtaisen hoidon ja hoivan avut, joiden avulla pystyt asumaan kotonaan mahdollisimman pitkään. Yleisimpiä apuja ovat päivittäinen hygienian hoito, vaipan vaihto, lääkehoidon toteuttaminen ja ruuan lämmitys.

Ympärivuorokautisen palveluasumisen palvelusetelillä saat tarvitsemasi ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan.

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Kyllä, sinä ja/tai läheisesi valitsevat aina palveluntuottajan hyvinvointialueen hyväksymistä palveluntuottajista.

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Hyvinvointialueen ikäpalveluissa on käytössä säännöllisen kotihoidon ja ympärivuorokautisen palveluasumisen palveluseteli.

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Hyvinvointialueella on käytössä palvelusetelijärjestelmä PSOP.

Palvelun tuottaja kirjaa sinne käynnit ja niiden perusteella muodostuu digitaalinen lasku hyvinvointialueen osuudesta.

Palveluntuottaja laskuttaa omavastuuosuutesi suoraan sinulta.

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Päätöksessä näkyy 0 euroa, koska hyvinvointialue ei laskuta sinua. Omavastuuosuutesi laskuttaa yrittäjä.

Joupin neuvola

Hallituskatu 20