Osallistu ja kehitä kanssamme

Hyvinvointialueen asukas – tule kuulluksi.

Asukkailla on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa hyvinvointialueen palveluiden suunnitteluun, kehittämiseen, toteutukseen ja arviointiin.

Siirry antamaan palautetta

Siirry ilmoittamaan vaaratilanteesta

Tutustu potilaan ja asiakkaan oikeuksiin

Ota yhteyttä:

Aila Mäki-Rajala, asiakkuuspäällikkö
0504744159
aila.maki-rajala@hyvaep.fi

Voit koska tahansa antaa meille palautetta. Palautetta voit antaa potilaana, asiakkaana sekä omaisena tai läheisenä joko nimettömänä tai jättää yhteystiedot. Käsittelemme kaikki palautteet luottamuksellisesti.

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Yhteystiedot

Ota yhteyttä sinua askarruttavissa asioissa hyvinvointialueen eri toimielimiin, työryhmiin ja/tai vastuuhenkilöihin.

Aluevaltuusto

Puheenjohtaja Paula Risikko, paula.risikko@lh.hyvaep.fi

Aluehallitus

Puheenjohtaja Lasse Hautala, lasse.hautala@lh.hyvaep.fi

Aluevaalilautakunta

Puheenjohtaja Marjo Aho, marjo.aho@lh.hyvaep.fi

Henkilöstö- ja kehittämislautakunta

Puheenjohtaja Sari Palmu, sari.palmu@lh.hyvaep.fi

Talous- ja investointilautakunta

Puheenjohtaja Jaakko Niemistö, jaakko.niemisto@lh.hyvaep.fi

Tarkastuslautakunta

Puheenjohtaja Olavi Kandolin, olavi.kandolin@lh.hyvaep.fi

Turvallisuuslautakunta

Puheenjohtaja Raimo Vistbacka, raimo.vistbacka@lh.hyvaep.fi

Yhdyspintatyön sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta

Puheenjohtaja Lasse Rajala, lasse.rajala@lh.hyvaep.fi

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen nuorisovaltuusto (EP-Nuva)

Puheenjohtaja Juuso Försti,

nuorisovaltuusto@hyvaep.fi juuso.forsti@gmail.com

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen vammaisneuvosto

Puheenjohtaja Sari Riskumäki,
sari.riskumaki@netikka.fi

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen vanhusneuvosto

Puheenjohtaja Paavo Latva-Rasku,
paavo.latva-rasku@netikka.fi

Lue lisää toimielimistä ja päätöksenteosta.

Laki hyvinvointialueesta (29.6.2021/611) määrittelee toimielinten tehtävät. Lue niistä.

 

Kehityspalvelut

Hyvinvointialueen osallisuutta ja osallisuusmallia edistävä ryhmä (osallisuusryhmä)

Kehityspalvelut-yksikkö koordinoi sekä hyvinvointialueen osallisuus- ja asiakkuustyön että hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kehittämistä.

Osallisuusryhmän tavoitteena on varmistaa hyvinvointialueen asukkaiden, asiakkaiden ja heidän läheistensä sekä henkilökunnan osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet niin hyvinvointialueen palveluiden kehittämisessä kuin päätöksenteossakin. Ryhmä koordinoi hyvinvointialueen osallisuus- ja vuorovaikutusohjelman valmistelua.

Tutustu:

 

Lähetä hyvinvointialueelle osoitetut viralliset asiakirjat, esimerkiksi nimeämispyynnöt, kirjaamoon: kirjaamo@hyvaep.fi

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Tavoitat meidät ma–to klo 8–16 ja pe klo 8–14 puhelinnumerosta 040 680 7909 tai sähköpostilla olka@hyvaep.fi.

OLKAn vapaaehtoiset ja ammattilaiset ovat tukenasi sairaalakäyntisi ajan maksutta. Meiltä saat saattamisapua, opastusta oikeaan paikkaan, vertaistukea sairauteen sopeutumisessa sekä tietoa potilasjärjestöjen tarjoamasta tuesta.

Tutustu OLKA-toimintaan.

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Kokemusasiantuntijatoiminta tuo asiakkaiden ja potilaiden kokemukset osaksi palveluiden kehittämistä ja asiakastyötä.

Kokemusasiantuntija on Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen järjestämän koulutuksen käynyt henkilö, jolla on omakohtaista kokemusta mielenterveys- ja/tai riippuvuusongelmasta tai fyysisestä sairaudesta joko potilaana tai läheisenä. Hänet voi tilata esimerkiksi oppilaitokseen puhujaksi.

Tutustu kokemusasiantuntijatoimintaan.

Ota yhteyttä

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Osallistu vapaaehtoistoimintaan

Tutusta ja osallistu järjestöjen vapaaehtoistoimintaan.

Järjestöneuvosto

Ota yhteyttä Järjestöneuvoston puheenjohtajaan (2022–2023): Aino-Maija Siren, aluejohtaja, Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry., aino-maija.siren@plu.fi.

Etelä-Pohjanmaan maakunnallinen Järjestöneuvosto perustettiin 22.9.2021. Sen tavoitteena on

  • vahvistaa järjestöjen keskinäistä sekä järjestöjen ja julkisen toimijan yhteistyötä
  • vahvistaa järjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan eri toimijoiden roolia maakunnan sekä hyvinvointialueen yhteisen tulevaisuuden suunnittelussa
  • edistää asukkaiden osallisuutta ja yhteisöjen toimivuutta toiminta-alueella.

Järjestöneuvoston toimikausi on kaksi vuotta. Sen järjestöjäsenet valitaan koko toimikaudeksi järjestökategorioittain. Julkista sektoria neuvostossa edustavat hyvinvointialueen, maakuntaliiton ja kunnan edustajat.

Lue lisää Järjestöneuvostosta Sosiaali- ja terveysalan Järjestötalon verkkosivuilta: Järjestöneuvosto – Järjestötalo (jtalo.fi)

Hyvinvointialueen, kuntien ja järjestöjen yhteistyö

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Laki hyvinvointialueesta (29.6.2021/611) velvoittaa hyvinvointialuetta huolehtimaan asukkaidensa osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista. Laki (29 §) mm. määrittelee, että aluevaltuuston on pidettävä huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksista ja menetelmistä.

Hyvinvointialueen osallinen asukas kokee olevansa merkityksellinen osa kokonaisuutta. Hän tulee kuulluksi itsenään ja vaikuttaa elämänsä kulkuun ja yhteisiin asioihin.

Osallisuutta voidaan vahvistaa monin tavoin. Osallisuutta lisäävät toimet voidaan jaotella kolmeen osa-alueeseen: osallisuus omassa elämässä, osallisuus yhteisöissä ja vaikuttamisen prosesseissa sekä osallisuus yhteisestä hyvästä.

Lue lisää osallisuuden osa-alueista ja osallisuuden edistämisen periaatteista THL:n sivuilta.

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen osallisuuden periaatteet ovat: Pysähdy – Kysy – Kuuntele – Toimi yhdessä.

Pysähtymällä jäsentää, oivaltaa ja havainnoi. Kun asettuu tietoisesti tarkastelemaan asioita etäämmältä, voi löytää uusia näkökulmia. Pysähtyminen myös vähentää olettamuksia ja luuloja.

Kysyminen lisää ymmärrystä. Millaisten toimijoiden kautta toteutuu parhaiten kokemustiedon ja ammatillisen tiedon saaminen? Tiedänkö itse keneltä tulisi kysyä? Mitkä menetelmät tiedon hankintaan eri toimijoilla toimivat parhaiten?

Kuunteleminen ja kuulluksi tuleminen. Mahdollistaako tilanne kaikkia osapuolia arvostavan kuuntelemisen (saavutettavuus)? Miten saatu tieto dokumentoidaan? Miten varmistetaan, että eri osapuolet tietävät prosessin jatkuvuudesta, tiedon vaikutukset?

Yhdessä toimiminen innostaa ja motivoi. Millä tavalla kannustetaan osallistumaan toimintaan? Mahdollistetaanko yhdessä tekeminen ja asioiden kehittäminen? Sallitaanko kokeilut ja epäonnistumiset? Miten viestitään yhteisestä tekemisestä ennen varsinaista toimintaa, sen aikana ja jälkeen?

Kysy osallisuudesta:

Joupin neuvola

Hallituskatu 20