Varmistetaan ruoka-apu Etelä-Pohjanmaalle 2024 -hanke

Kuvassa jaettavia leipiä laatikoissa.

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue koordinoi alueellista ruoka-aputoiminnan järjestämistä tukevaa hanketta. Hankkeen tavoitteita edistävät ruoka-aputoimintaa toteuttavat järjestöt ja järjestöpohjaiset seurakunnat yhteistyössä hyvinvointialueen ja Etelä-Pohjanmaan kuntien kanssa. Hanke tekee yhteistyötä valtakunnallisten ruoka-apukoordinaatiohankkeiden ja järjestöjen kanssa. Hankkeelle on myönnetty sosiaali- ja terveysministeriötä valtion avustusta 65 880 € ruoka-aputoiminnan järjestämiseen.

Hankkeen tavoitteet Etelä-Pohjanmaalla

 1. Tukea ruoka-aputoiminnan järjestämistä mahdollisimman laajasti sekä vahvistaa kuntien ja alueella toimivien ruoka-aputoimijoiden tavoitteellista yhteistyötä.
 2. Vahvistaa ruoka-aputoiminnan yhteyttä ja kiinnittymistä alueella tapahtuvaan, osallisuutta edistävään ja eriarvoisuutta, köyhyyttä, syrjäytymistä ja syrjintää vähentävään hyvinvointityöhön, kuten hyvinvointialueen ja kuntien toteuttamaan hyvinvointi- ja terveydenedistämistyöhön ja hyvinvointialueen aikuissosiaalityöhön.
 3. Etelä-Pohjanmaan alueen ruoka-aputoiminnan merkitys on tunnistettu

 

Hankkeen tarve, tarkennetut tavoitteet, toteutus ja tavoitellut tulokset kuvattu hankesuunnitelmaan.

 

Hankkeen organisoituminen ja toimijoiden tehtävät

Ohjausryhmä

Hankkeen ohjausryhmässä on edustus hyvinvointialueelta, kunnista, järjestöistä ja seurakunnasta. Ohjausryhmä tukee hankkeen alueellista ja kansallista yhteistyötä edistäviä tavoitteita ja kokoontuu neljä kertaa vuodessa.

Hankkeen osatoteuttajat

Alueellista hanketta toteuttaa Etelä-Pohjanmaalla yhdeksän osatoteuttajajärjestöä ja seurakuntaa: Alajärven vapaaseurakunta, Kauhajoen Adventtiseurakunta, Lakeuden Ruoka-apu ry, Soinin ruoka-apu ry, SPR Kurikan osasto, Uloskutsutut ry, ViaDia Härmänmaa, ViaDia Seinäjoki ja Life and Light ry. Ruoka-apuun liittyvässä paikallisessa yhteistyössä voi olla yhteydessä suoraan yhdistyksiin ja ruoka-avun yhteyshenkilöihin. Kunkin yhdistyksen toiminta-alue on yhdistyksen nimen jälkeen suluissa.

Alajärven vapaaseurakunta (Alajärvi, Järvi-Pohjanmaa), yhteyshenkilö, Jorma K. Suopuro, supru(a)japo.fi

Kauhajoen Adventtiseurakunta (Kauhajoki, ympäristökunnat), yhteyshenkilö Hilkka Honkaranta, hilkka.honkaranta(a)gmail.com

Lakeuden Ruoka-apu ry (Seinäjoki, Ilmajoki, Ylistaro, Lapua, Jurva, Teuva, Kurikka), yhteyshenkilö Tommi Merivirta, lakeudenruokaapa(a)gmail.com

Soinin ruoka-apu ry (Soini ja lähialueet), yhteyshenkilö Leila Peura. leila.peura(a)elisanet.fi

SPR Kurikan osasto (Kurikka), yhteyshenkilö Aino Haavisto, kurikkaosasto(a)gmail.com

Uloskutsutut ry (Ylihärmä, Alahärmä, Kauhava, Kortesjärvi, Evijärvi, Lapua, Seinäjoki, Alavus, Kurikka, Vähäkyrö, Peräseinäjoki, Ilmajoki, Jalasjärvi, Nurmo, Jurva, Isokyrö, Ähtäri), yhteyshenkilö Elina Viljamaa, uloskutsutut(a)gmail.com

ViaDia Härmänmaa (Lapua, Kauhava, Ylihärmä), yhteyshenkilö Kimmo Kurki kimmo.kurki(a)gmail.com, Kari Laine kari.laine(a)netikka.fi

ViaDia Seinäjoki (Seinäjoki) yhteyshenkilö Jaakko Pihlajamäki, jaakko.pihlajamaki(a)netikka.fi

Life and Light ry (Ylistaro), yhteyshenkilö Soile Ojanperä, soile_ojanpera(a)hotmail.com

 

Hyvinvointialue

 • vastaa alueellisen hankkeen hallinnoinnista, viestinnästä ja maksatuksesta hankkeen osatoteuttajille.
 • kokoaa ruoka-aputoimijoiden alueellisen verkoston ja käynnistää alueellisen yhteistyön ja kehittämistyön.
 • jalkauttaa palveluissaan olevaa toimintaa ruoka-aputoiminnan yhteyteen
 • edistää yhteistyötä valtakunnallisten ruoka-aputoimijoiden ja kehittämishankkeiden kanssa ruoka-aputoiminnan yleisen kehittämisen ja koordinoinnin vahvistamiseksi.
 • kokoaa yhteen seurantaan ja arviointiin tarvittavan tiedon ja raportoi hankkeen päätyttyä.

Etelä-Pohjanmaan kunnat

 • kunta nimeää jäsenen ja varajäsenen ruoka-aputoimijoiden alueelliseen verkostoon
 • toteuttavat kohdennettua viestintää ruoka-aputoiminnan yhteydessä palveluistaan (kulttuuri, vapaa-aika, liikunta, nuorisotyö, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, ehkäisevä päihdetyö, mahd. KAIKU-kortti-toiminta)
 • pyrkivät kehittämään yhteistyötä ruoka-aputoimintaa tekevien järjestöjen ja seurakuntien kanssa kuntalaisten hyväksi
 • selvittävät kuntien ruokajakelussa esim. kouluissa ja oppilaitoksissa syntyvän ruokahävikin hyödyntämismahdollisuudet ruoka-avuksi
 • pyrkivät vahvistamaan ruoka-aputoiminnan vapaaehtoistyötä lisäämällä yhteistyötä esimerkiksi työpajojen kanssa.

Ruoka-apu Etelä-Pohjanmaalla

Ruokajakelun ja yhteisruokailun ajankohdat ja paikat ilmoitetaan järjestöjen omissa viestintäkanavissa ja kootusti ruoka-apu.fi-palvelussa Ruoka-apu.fi – Enemmän kuin ruokaa.