Näytteenotto-ohjeet potilaalle

Näytteenottoon tulevalle

Verinäytteet otetaan joko Seinäjoen keskussairaalan Y-näytteenotossa tai Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen laboratorion muussa toimipisteessä, joista näytteet kuljetetaan keskussairaalaan päivittäin. Näytteenottopaikka ja -aika on ilmoitettu saamassasi ohjeessa.

On tärkeää, että noudatat laboratoriotutkimuksia varten saamiasi ohjeita, koska useat näytteenottoa edeltävät tekijät, kuten ruokailu, ruumiillinen rasitus, tupakka, alkoholi ja lääkkeet voivat vaikuttaa laboratoriotutkimusten tuloksiin. Monet tutkimukset edellyttävät myös paastoa näytteenottoa edeltävästä illasta lähtien. Laboratorioon on syytä tulla hyvissä ajoin, koska ennen näytteenottoa on suositeltavaa istua noin 15 minuuttia, jotta verenkierto tasaantuu.

Virtsatutkimuksia varten saat näytteenottotarvikkeet tai keräysastian ja näytteenotto-ohjeet joko keskussairaalan poliklinikalta tai mistä tahansa Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen laboratorion toimipisteestä. Jos jokin laboratoriotutkimuksiin liittyvä asia on sinulle epäselvä, ota yhteyttä siihen yksikköön, jossa olet hoidossa.

Näytteenotto-ohjeita potilaalle

Joupin neuvola

Hallituskatu 20