Entinen postinjakaja hakeutui ihmis­läheisempään työhön

Parasta ammatissani on työn monipuolisuus ja se, että tässä ammatissa oppii aina paljon uutta”, näin kuvailee Anne Mäkelä, joka valmistui lähihoitajaksi Sedun Lappajärven toimipisteestä vuonna 2013. ”Olen aina tykännyt työskennellä ihmisläheisessä työssä.” Hän aloitti alalla kesäsijaisena jo vuonna 1983, jolloin ala tuntui heti omimmalta – mutta päätyi lopulta postinjakajaksi.

Mäkelä kaipasi takaisin ihmisläheisempään työhön: ”Työskenneltyäni toistakymmentä vuotta postinjakajana, jäin keväällä 2010 vuoden vuorotteluvapaalle ja hain yhteishaussa lähihoitajakoulutukseen.” Opinnot alkoivat heti seuraavana syksynä, suuntautumisena sairaanhoito ja huolenpito.

Mäkelä on tyytyväinen saatuaan tehdä opiskelujen lomassa sijaisuuksia entisen Kuntayhtymä Kaksineuvoisen vanhustenhuollossa. ”Tällä hetkellä työskentelen Evijärvellä Päkintuvassa, joka on vuorohoito-osasto.” Osasto on hänelle tuttu lähes yhdeksän vuoden ajalta. Asiakkaiden vaihtuvuus on melko nopeaa. ”Tavallinen työpäiväni koostuu lähinnä perushoidosta.” Työnkuvaan kuuluu asiakkaiden avustaminen päivittäisissä toimissa, lisäksi on muun muassa lääkehoitoa, kuntoutusta ja haavanhoitoa. Haavanhoitoon hän on hankkinut lisäkoulutuksen. ”On paljon itsestä kiinni, kuinka innokkaasti haluaa kouluttautua lisää.” Lisäkoulutusta löytyy myös ergonomiasta ja kinestetiikasta, ja hän toimii osaston ergonomiavastaavana pitäen asiasta kertausta muille työntekijöille.

Työnsä parhaiksi puoliksi Mäkelä nimeää asiakkaat ja työkaverit. ”Asiakkaan tullessa arviointipaikalle, kunto voi olla alentunut ja hän tarvitsee paljon apua. Palkitsevinta on se, jos saamme kuntoutettua asiakkaan kotikuntoiseksi tai ylipäätänsä kuntoutumaan niin, että toimintakyky paranee.” Työssään haastavimmaksi hän kokee muun muassa muistisairaat ja kiirekin koituu ajoittain haasteeksi. Työyhteisön hyvä yhteishenki kannattelee. Hänelle on tärkeää asiakkaiden ystävällinen kohtelu, sekä reiluna ja mukavana työkaverina toimiminen.

Työnantajaansa Mäkelä on ollut tyytyväinen ja antaa isot kiitokset erilaisista lisäkoulutuksista, joiden avulla on ollut mahdollisuus kehittää omaa työtä. Viimeisimpänä Ikääntyvän terveyden ja toimintakyvyn tukeminen -osio lähihoitajan erikoisammattitutkinnosta.

Lähihoitaja Anne Mäkelä