Työllistymistä ja osallisuutta edistävät palvelut

Työllistymistä ja osallisuutta edistävien palvelujen tarkoitus on edistää työikäisten työllistymisvalmiuksia, kuntoutumista työmarkkinoille sekä vahvistaa työikäisten osallisuutta – mahdollistaen kuulumista joukkoon tasavertaisena yhteiskunnan jäsenenä.

Tavoitteenamme on vahvistaa työllistymisvalmiuksia, elämän- ja arjenhallintaa sekä työ- ja toimintakykyä ja vahvistaa osallisuutta tarjoamalla mahdollisuutta työtoimintaan, erilaisiin ryhmätoimintoihin tai yksilölliseen tukeen.

Palveluihin ohjautuminen

Palveluihin pääseminen edellyttää aikuissosiaalityössä ja sosiaaliohjauksessa toteutettua palvelutarpeen arviointia ja asiakassuunnitelmaa tai sosiaalityön ja TE-toimiston kanssa yhteistyössä laadittua aktivointisuunnitelmaa tai monialaista työllistymissuunnitelmaa. Aikuissosiaalityön ja sosiaaliohjauksen yhteystiedot löydät täältä.

 

Kuntouttava työtoiminta

Jos olet ollut pitkään työttömänä, etkä työ- ja toimintakyvyn rajoitusten vuoksi voi ottaa vastaan työtä tai koulutusta tai osallistua työllistymistä edistäviin palveluihin, voi kuntouttava työtoiminta olla sinulle sopiva palvelu. Kuntouttavan työtoiminnan tavoitteena on kohentaa elämänhallintaasi sekä työllistymis- ja kouluttautumisedellytyksiäsi.

Kuntouttavaan työtoimintaan ohjaudutaan aktivointisuunnitelmalla tai monialaisella työllistymissuunnitelmalla. Hyvinvointialueen ja työllisyyspalveluiden vastaava viranomainen laativat kanssasi suunnitelman, jossa sovitaan työtoiminnasta ja sen sisällöistä ja tavoitteista. Suunnitelmaa laadittaessa selvitämme myös muiden sosiaalipalveluiden sekä terveys-, kuntoutus- ja koulutuspalveluiden tarvettasi.

Kuntouttava työtoiminta sisältää avustavia työtoimintatehtäviä ja/tai ryhmätoimintaa sekä yksilöllistä ohjausta. Työtoimintaa järjestetään 1 – 4 päivänä viikossa, vähintään neljä tuntia päivässä, vähintään kolmen kuukauden ajan. Toiminnan sisältö, tavoitteet ja toteutustavat sovitaan yhdessä kanssasi. Toimeentulonasi kuntouttavan työtoiminnan aikana on työttömyysetuus sekä osallistumispäivinä kulukorvaus.
Kuntouttavaa työtoimintaa toteutetaan hyvinvointialueen omissa yksiköissä ryhmätoimintana ja työpajoilla, kunnissa, yhdistyksissä, säätiöissä ja seurakunnissa.

Työtoiminnan aikana pääset kokeilemaan erilaisia työtehtäviä ja työympäristöjä. Pääset kehittämään osaamistasi ja sitä kautta löytämään oman ammatillisen polkusi. Polun löytämisessä sinua tukevat yksilövalmentajat, työvalmentajat ja yhteistyötahomme, kuten esimerkiksi oppilaitokset ja erilaisten palvelujen tuottajat. Työtoiminnan aikana pystyt myös saamaan näyttöä työ- ja toimintakyvystäsi sekä itsellesi että eri viranomaistahoille. Myös näissä työkyvyn arviointiprosesseissa työvalmentajat ovat tukenasi.

Laki kuntouttavasta työtoiminnasta (Finlex)

Sosiaalihuoltolain mukainen työtoiminta

Työtoimintaa järjestetään sosiaalihuoltolain ja kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain nojalla. Sosiaalihuoltolain mukaisen työtoiminnan palveluun ohjautuminen tapahtuu sosiaalityöntekijän, sosiaaliohjaajan tai työllistämisyksikön yksilövalmentajan kautta. Sosiaalihuoltolain mukaisen työtoiminnan palvelutarpeen arvioimiseksi työntekijä kokoaa tarvittavan verkoston.

Tausta ja lainsäädäntö

Työtoiminta on tarkoitettu henkilöille, joilla vamman, sairauden, kuntoutumistarpeen tai muun syyn takia ei ole edellytyksiä osallistua tavanomaiseen työhön.

Työtoimintaa voidaan järjestää toimintakeskuksissa tai tavallisilla työpaikoilla. Työtoimintaan osallistuvat eivät ole työsuhteessa toiminnan järjestäjään. Työtoimintaan osallistuvalle maksetaan toiminnasta päivittäinen korvaus. Osallistuja voi joutua itse maksamaan työpäivän aikana tarjoiltavan aterian ja työmatkat.

Työtoiminnan tarkoituksena on ylläpitää ja edistää siihen osallistuvien toimintakykyä.

Sosiaalihuoltolaki (Finlex)

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Tuetun työn palvelu

Tuettu työllistyminen on työllistymisen tukimenetelmä, jonka päätavoitteena on työllistyminen avoimille työmarkkinoille osa- tai kokoaikaisesti.

Toimintamallilla edistetään työnhakijoiden työllistymistä sekä osallisuutta.

Kenelle se on tarkoitettu?

Tuetun työllistymisen työhönvalmennus on tukimenetelmä henkilöille, joilla on haasteellista saavuttaa yhdenvertainen asema työelämässä vamman, sairauden tai osittaisen työ- ja toimintakyvyn vuoksi.

Mitä se tarjoaa?

Työhönvalmennuspalvelun avulla henkilö voi saada yksilöllistä tukea oikea- aikaisen palvelun löytymiseen, joka voi olla työ, työharjoittelu, opiskelu tai muu toiminta.

Tavoitteena on sellaisen työpaikan ja työtehtävän löytyminen, joka vastaa henkilön tavoitteita, voimavaroja, työkykyä ja terveydentilaa. Työhönvalmennuksessa otetaan huomioon myös työn, työpaikan ja työyhteisön tarpeet ja vaatimukset.

Työvalmentaja tukee henkilökohtaisesti sekä työllistyjää että työnantajaa, myös työsuhteen syntymisen jälkeen.

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Sosiaalisella kuntoutuksella tarkoitetaan sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen keinoin annettua tehostettua ja tavoitteellista tukea asiakkaan sosiaalisen toimintakyvyn ja elämänhallinnan vahvistamiseksi, syrjäytymisen vähentämiseksi sekä osallisuuden ja työelämävalmiuksien edistämiseksi.

Tavoitteena on arjen taitojen ja elämänhallinnan vahvistuminen, vuorovaikutus- ja tunnetaitojen harjaantuminen, kyky toimia yhteisöissä, kokonaisvaltainen hyvinvointi ja osallisuus omassa elinympäristössään. Sosiaalisessa kuntoutuksessa asiakkaan elämänhallintaa ja sosiaalista toimintakykyä tukien suunnataan ”kotoa ulospäin” asiakkaan yhteiskunnalliseen osallisuuteen. Sosiaalisessa kuntoutuksessa rinnallasi kulkee ihminen, jonka kanssa keskustellen ja yhdessä toimien avataan elämäsi solmukohtia ja tuetaan elämässä eteenpäin.

Sosiaalisen kuntoutuksen palvelun tarve arvioidaan kokonaisvaltaisen kuntoutustarpeen kartoituksen yhteydessä osana työikäisten palvelutarpeenarviointia. Sinulle räätälöidään tarpeidesi mukainen kokonaisuus sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen keinoin toteutettuna tehostettuna yksilötyönä eli yksilöohjauksena ja/tai ryhmätoimintana.

Tarpeittesi mukaan palvelu voi sisältää myös erilaisten kuntoutumistasi tukevien palveluiden yhteensovittamista sekä kuntoutusohjausta ja neuvontaa. Nuorten sosiaalisella kuntoutuksella tuetaan nuoren sijoittumista työ-, työkokeilu-, opiskelu-, työpaikka- tai kuntoutuspaikkaan sekä ehkäistään näiden keskeytymistä.

 

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Työkyvyn tuen palvelut ovat monipuolinen ja monen toimijan toteuttama kokonaisuus. Tukea järjestävät muun muassa hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalvelut, TE-palvelut, kuntien työllisyyspalvelut ja Kelan kuntoutuspalvelut. Näiden avulla edistetään selviytymistäsi omassa työ- ja toimintaympäristössäsi sekä pysymistäsi työ- ja toimintakykyisenä.

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen työkyvyn tuen palveluja ovat:

Työttömien terveys palvelut

– Sosiaalityö ja -ohjaus

– Moniammatilliset työkyvyn tuen tiimit

– Toimintakykykeskus

– Työllistymistä ja osallisuutta edistävät palvelut

– Aktivointisuunnittelu ja työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu

– Terveydenhuollon peruspalvelut sote-keskuksessa

– Kuntoutustutkimuspoliklinikka

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Pajatoiminnan yksilö- ja ryhmävalmennuksen, käytännön tekemisen avulla edistetään asiakkaan kykyä ja valmiuksia hakeutua koulutukseen ja työelämään.

Pajajakso koostuu suurimmaksi osaksi työtoiminnasta, joka on sisällöltään monipuolista ja vaihtelee pajoittain. Jokaiselle asiakkaalle tehdään yksilöllinen suunnitelma pajajakson ajalle. Yksilövalmentajalta saa apua esimerkiksi opiskelu- ja työllistymismahdollisuuksien etsimiseen, raha-asioihin/asumiseen sekä terveyteen liittyviin asioihin. Lisäksi pajajakson aikana on mahdollisuus virkistystoimintaan erilaisten retkien ja liikunnan muodossa.

Lisätietoa HYVAEP pajoista täältä

 

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Osallisuuden tukemiseksi vastaamme Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen Kaikukorttien jakamisesta.

Yhteystiedot

Marjo Taittonen

Palveluyksikköjohtaja

Tiedekatu 2 D, 60320 Seinäjoki

Anne Timo

Vastuuyksikköjohtaja

Työikäisten palvelut, Alajärvi, Alavus, Evijärvi, Kauhava, Kuortane, Lappajärvi, Lapua, Soini, Vimpeli, Ähtäri

Patruunantie 15, 62800 Vimpeli

Mira Järvelä

Vastuuyksikköjohtaja

Työikäisten palvelut, Ilmajoki, Isojoki, Isokyrö, Jalasjärvi, Jurva, Kauhajoki, Karijoki, Kurikka, Seinäjoki, Teuva

Kirkkotie 17, 60800 Ilmajoki

Pirjo Hautojärvi

Työllisyyssihteeri

Työikäisten palvelut / Työllistymistä ja osallisuutta edistävät palvelut

Tiedekatu 2 D, 60320 Seinäjoki

Ajankohtaista

Osallisuuden neljä periaatetta hyvinvointialueella