Monialaiset työkyvyn tuen palvelut

Työkyvyn tukea on mahdollista saada monialaisesti ja moniammatillisesti työkyvyn tuen tiimissä, työllistymistä edistävässä monialaisessa yhteispalvelussa, toimintakeskuksessa ja Ohjaamossa. Monialaisen työskentelyn avulla on mahdollista yhdistää erilaista osaamista ja saada kerralla useanlaista tukea ja apua. Monialaisessa työskentelyssä yhteensovitetaan erilaisia palvelujasi ja etuuksiasi sekä sovitaan kanssasi yhteisestä suunnitelmasta ja sen toteutuksesta

Työkyvyn tuen tiimi (TYKE-tiimi) on tarkoitettu sinulle, mikäli sinulla on työ-, toiminta- tai opiskelukyvyn haasteita eli tilanteesi on tavalla tai toisella haasteellinen ja sitä on tarpeellista pohtia useamman eri alan ammattilaisen kanssa yhdessä, mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Asiasi voi koskea esimerkiksi työllistymistä, koulutusta, kuntoutusta, terveyttä tai sosiaalista tilannetta. Työkyvyn tuen tiimiin (TYKE-tiimiin) voit hakeutua ohjaavan tahon kautta, esimerkiksi sosiaali- tai terveystoimen, Te-palveluiden, Kelan tai oppilaitoksen kautta, jossa yhdessä työntekijän kanssa toteatte haasteita työ-, toiminta- tai opiskelukyvyssäsi. Tarvittaessa voit myös itse olla yhteydessä suoraan oman alueen työkyvyn tuen tiimin koollekutsujaan. Palvelu on pääsääntöisesti kertaluonteinen. Työkyvyn tuen tiimi toimii jokaisen Sote-keskuksen alueella.

Työkyvyn tuen tiimin peruskokoonpanoon kuuluvat asiakas itse, työttömien terveydenhoitaja, lääkäri, sosiaaliohjaaja/-työntekijä, TE-palveluiden asiantuntija ja Kelan asiantuntija. Tarvittaessa mukaan voidaan kutsua mm. psykiatrinen sairaanhoitaja, päihde- ja/tai mielenterveyspalvelujen asiantuntija, psykologi, psykiatri, työvalmentaja/työhön valmentaja, kuntoutuksen asiantuntija, asiakkaan läheinen/vertaishenkilö tai joku muu keskeinen toimija

Joupin neuvola

Hallituskatu 20