Kuntouttava ja sosiaalihuoltolain mukainen työtoiminta

Kuntouttava työtoiminta on sosiaalihuoltolain mukainen sosiaalipalvelu ja se on tarkoitettu pitkään työttömänä olleille henkilöille. Kuntouttavan työtoiminnan laissa määritellään tarkemmin kenelle toimintaa järjestetään.

Sosiaalinen kuntoutus on sosiaalihuoltolain mukainen palvelu, joka perustuu sosiaalihuollon ammattihenkilön tekemään palvelutarpeenarviointiin.

Jos olet ollut pitkään työttömänä, etkä työ- ja toimintakyvyn rajoitusten vuoksi voi ottaa vastaan työtä tai koulutusta tai osallistua työllistymistä edistäviin palveluihin, voi kuntouttava työtoiminta olla sinulle sopiva palvelu. Kuntouttavan työtoiminnan tavoitteena on kohentaa elämänhallintaasi sekä työllistymis- ja kouluttautumisedellytyksiäsi.

Kuntouttavaan työtoimintaan ohjaudutaan aktivointisuunnitelmalla tai monialaisella työllistymissuunnitelmalla. Hyvinvointialueen ja työllisyyspalveluiden vastaava viranomainen laativat kanssasi suunnitelman, jossa sovitaan työtoiminnasta ja sen sisällöistä ja tavoitteista. Suunnitelmaa laadittaessa selvitämme myös muiden sosiaalipalveluiden sekä terveys-, kuntoutus- ja koulutuspalveluiden tarvettasi.

Kuntouttava työtoiminta sisältää avustavia työtoimintatehtäviä ja/tai ryhmätoimintaa sekä yksilöllistä ohjausta. Työtoimintaa järjestetään 1 – 4 päivänä viikossa, vähintään neljä tuntia päivässä, vähintään kolmen kuukauden ajan. Toiminnan sisältö, tavoitteet ja toteutustavat sovitaan yhdessä kanssasi. Toimeentulonasi kuntouttavan työtoiminnan aikana on työttömyysetuus sekä osallistumispäivinä kulukorvaus.
Kuntouttavaa työtoimintaa toteutetaan hyvinvointialueen omissa yksiköissä ryhmätoimintana ja työpajoilla, kunnissa, yhdistyksissä, säätiöissä ja seurakunnissa.

Työtoiminnan aikana pääset kokeilemaan erilaisia työtehtäviä ja työympäristöjä. Pääset kehittämään osaamistasi ja sitä kautta löytämään oman ammatillisen polkusi. Polun löytämisessä sinua tukevat yksilövalmentajat, työvalmentajat ja yhteistyötahomme, kuten esimerkiksi oppilaitokset ja erilaisten palvelujen tuottajat. Työtoiminnan aikana pystyt myös saamaan näyttöä työ- ja toimintakyvystäsi sekä itsellesi että eri viranomaistahoille. Myös näissä työkyvyn arviointiprosesseissa työvalmentajat ovat tukenasi.

Laki kuntouttavasta työtoiminnasta (Finlex)

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Työtoimintaa järjestetään sosiaalihuoltolain ja kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain nojalla. Sosiaalihuoltolain mukaisen työtoiminnan palveluun ohjautuminen tapahtuu sosiaalityöntekijän, sosiaaliohjaajan tai työllistämisyksikön yksilövalmentajan kautta. Sosiaalihuoltolain mukaisen työtoiminnan palvelutarpeen arvioimiseksi työntekijä kokoaa tarvittavan verkoston.

Tausta ja lainsäädäntö

Työtoiminta on tarkoitettu henkilöille, joilla vamman, sairauden, kuntoutumistarpeen tai muun syyn takia ei ole edellytyksiä osallistua tavanomaiseen työhön.

Työtoimintaa voidaan järjestää toimintakeskuksissa tai tavallisilla työpaikoilla. Työtoimintaan osallistuvat eivät ole työsuhteessa toiminnan järjestäjään. Työtoimintaan osallistuvalle maksetaan toiminnasta päivittäinen korvaus. Osallistuja voi joutua itse maksamaan työpäivän aikana tarjoiltavan aterian ja työmatkat.

Työtoiminnan tarkoituksena on ylläpitää ja edistää siihen osallistuvien toimintakykyä.

Sosiaalihuoltolaki (Finlex)

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Tuetun työn palvelu

Tuettu työllistyminen on työllistymisen tukimenetelmä, jonka päätavoitteena on työllistyminen avoimille työmarkkinoille osa- tai kokoaikaisesti.

Toimintamallilla edistetään työnhakijoiden työllistymistä sekä osallisuutta.

Kenelle se on tarkoitettu?

Tuetun työllistymisen työhönvalmennus on tukimenetelmä henkilöille, joilla on haasteellista saavuttaa yhdenvertainen asema työelämässä vamman, sairauden tai osittaisen työ- ja toimintakyvyn vuoksi.

Mitä se tarjoaa?

Työhönvalmennuspalvelun avulla henkilö voi saada yksilöllistä tukea oikea- aikaisen palvelun löytymiseen, joka voi olla työ, työharjoittelu, opiskelu tai muu toiminta.

Tavoitteena on sellaisen työpaikan ja työtehtävän löytyminen, joka vastaa henkilön tavoitteita, voimavaroja, työkykyä ja terveydentilaa. Työhönvalmennuksessa otetaan huomioon myös työn, työpaikan ja työyhteisön tarpeet ja vaatimukset.

Yksilövalmentaja tukee henkilökohtaisesti sekä työllistyjää että työnantajaa, myös työsuhteen syntymisen jälkeen.

Joupin neuvola

Hallituskatu 20