Kaksi henkilöä istuvat kahvilla, sosiaalinen tilanne.

Sosiaalinen kuntoutus

Sosiaalisella kuntoutuksella tarkoitetaan sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen keinoin annettua tehostettua ja tavoitteellista tukea asiakkaan sosiaalisen toimintakyvyn ja elämänhallinnan vahvistamiseksi, syrjäytymisen vähentämiseksi sekä osallisuuden ja työelämävalmiuksien edistämiseksi.

 

Palvelun sisältö

Tavoitteena on arjen taitojen ja elämänhallinnan vahvistuminen, vuorovaikutus- ja tunnetaitojen harjaantuminen, kyky toimia yhteisöissä, kokonaisvaltainen hyvinvointi ja osallisuus omassa elinympäristössään. Sosiaalisessa kuntoutuksessa asiakkaan elämänhallintaa ja sosiaalista toimintakykyä tukien suunnataan ”kotoa ulospäin” asiakkaan yhteiskunnalliseen osallisuuteen. Sosiaalisessa kuntoutuksessa rinnallasi kulkee ihminen, jonka kanssa keskustellen ja yhdessä toimien avataan elämäsi solmukohtia ja tuetaan elämässä eteenpäin.

Sosiaalisen kuntoutuksen palvelun tarve arvioidaan kokonaisvaltaisen kuntoutustarpeen kartoituksen yhteydessä osana työikäisten palvelutarpeenarviointia. Sinulle räätälöidään tarpeidesi mukainen kokonaisuus sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen keinoin toteutettuna tehostettuna yksilötyönä eli yksilöohjauksena ja/tai ryhmätoimintana.

Tarpeistasi riippuen palvelu voi sisältää myös erilaisten kuntoutumistasi tukevien palveluiden yhteensovittamista sekä kuntoutusohjausta ja neuvontaa. Nuorten sosiaalisella kuntoutuksella tuetaan nuoren sijoittumista työ-, työkokeilu-, opiskelu-, työpaikka- tai kuntoutuspaikkaan sekä ehkäistään näiden keskeytymistä.

Olisiko sosiaalinen kuntoutus sinun palvelusi?

Jokainen meistä kohtaa vaikeuksia elämässään eikä niistä tarvitse selvitä yksin. Työikäisten sosiaalinen kuntoutus on tarkoitettu täysi-ikäisille.

Sosiaalisessa kuntoutuksessa sinua tuetaan:

  • Vahvistamalla sosiaalista toimintakykyäsi tuetaan elämänhallintaasi, kykyäsi toimia erilaisissa ympäristöissä ja tilanteissa sekä vuorovaikutussuhteissa.
  • Vahvistetaan vuorovaikutustaitojasi kuten mm. itseilmaisutaitoa ja tunnetaitojen hallintaa.
  • Vahvistetaan kokemustasi ja tunnettasi omasta ihmisarvosta ja itsekunnioituksesta.
  • Poistetaan ja/tai vähennetään esteitä ja rajoitteita, jotka hankaloittavat toimintamahdollisuuksiasi, jotta sinulla on mahdollisuus toimia ja tehdä erialaisia valintoja elämänsä suhteen.
  • Tuetaan ja kannustetaan sinua sekä nostetaan esille eri vaihtoehtoja, kun teet valintoja oman elämäsi suhteen.
  • Vahvistetaan mahdollisuuksiasi osallistua työ- ja elinkeinohallinnon palveluihin, ammatilliseen kuntoutukseen, koulutukseen tai työhön.

Ohjautuminen palveluun

Mikäli arvioit, että voisit hyötyä sosiaalisen kuntoutuksen palvelusta, ota yhteyttä oman alueesi aikuissosiaalityön työntekijöihin. Mikäli läheisenä arvioit, että omaisesi tai ystäväsi hyötyisi sosiaalisesta kuntoutuksesta, keskustele ensin hänen kanssaan asiasta, jonka jälkeen voitte ottaa vaikka yhdessä yhteyttä aikuissosiaalityöhön.