Osallisuuden neljä periaatetta hyvinvointialueella

  • Tiedote
  • 10.3.2023 klo 15.29 (Muokattu: 9.2.2024 klo 14.05)
Kahvikuppi, jonka yllä lukee pysähdy. Kolme ihmistä, joiden yllä lukee toimi yhdessä. Kuunteleva ihminen, jonka yläpuolella lukee kuuntele ja kaksi puhekuplaa, joista toisessa on kysymysmerkki ja yllä teksti kysy.,

Hyvinvointialueen osallisuuden periaatteet hyväksyttiin Yhdyspintatyön sekä hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen lautakunnassa torstaina 23.2.2023.

Osallisuuden periaatteita on neljä, jotka muodostavat toisiaan täydentävän ja tukevan, helposti arkeen sujahtavan toimintamallin, ilman suuria muistisääntöjä.

Pysähtymällä jäsentää, oivaltaa ja havainnoi. Kun asettuu tietoisesti tarkastelemaan asioita etäämmältä, voi löytää uusia näkökulmia. Pysähtyminen myös vähentää olettamuksia ja luuloja.

Kysyminen lisää ymmärrystä. Millaisten toimijoiden kautta toteutuu parhaiten kokemustiedon ja ammatillisen tiedon saaminen? Tiedänkö itse keneltä tulisi kysyä? Mitkä menetelmät tiedon hankintaan eri toimijoilla toimivat parhaiten?

Kuunteleminen ja kuulluksi tuleminen. Mahdollistaako tilanne kaikkia osapuolia arvostavan kuuntelemisen (saavutettavuus)? Miten saatu tieto dokumentoidaan? Miten varmistetaan, että eri osapuolet tietävät prosessin jatkuvuudesta, tiedon vaikutukset?

Yhdessä toimiminen innostaa ja motivoi. Millä tavalla kannustetaan osallistumaan toimintaan? Mahdollistetaanko yhdessä tekeminen ja asioiden kehittäminen? Sallitaanko kokeilut ja epäonnistumiset? Miten viestitään yhteisestä tekemisestä ennen varsinaista toimintaa, sen aikana ja jälkeen?

Osallisuuden periaatteiden toteuttaminen on helposti käyttöönotettava sekä ymmärrettävä ja saavutettavassa muodossa riippumatta siitä mistä roolista käsin periaatteita tarkastelee. Riittää kun pysähtyy, kysyy, kuuntelee ja toimii yhdessä.

Osallisuus kuuluu kaikille ja siksi osallisuuden periaatteiden toteuttamisessa tärkein avaintekijä on jokainen itse. Periaatteilla halutaan vahvistaa, että osallistuminen on turvallista, sallittua ja osallistumiselle löytyy useita keinoja. Lähtökohtana on huomioida eri asioiden äärellä kokemustieto, ammatillinen tieto ja tutkittu tieto.

Osallisuuden periaatteiden takana yhteisesti toteutettu matka

Osallisuuden periaatteet on yhteistoiminnallisesti luotu 215 eteläpohjalaisen kanssa vuonna 2020 OSMO Osallisuutta moniammatillisesti -hankkeessa. Mukana olivat sosiaali- ja terveysalan, TYPin, TE-palveluiden ja Kelan asiantuntijoita, kokemusasiantuntijoita sekä eri järjestöjen ammattilaisia. Monialaiseen yhteistyöhön muodostuneet osallisuuden periaatteet saivat nyt ansaitun roolin hyvinvointialueen osallisuustyöhön. Lue lisää OSMOssa tehdystä osallisuuden kehittämistyöstä täältä.

Lisätietoja: Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen monialainen osallisuusryhmä: