Ikäihmisten ympärivuorokautinen asuminen

Ympärivuorokautinen palveluasuminen voi olla lyhytaikaista tai pitkäaikaista eli niin sanottua tehostettua palveluasumista.

Lyhytaikainen ympärivuorokautinen asuminen

Lyhytaikaisen ympärivuorokautisen palveluasumisen tavoitteena on turvata kotona asuvien ikäihmisten oikea-aikainen ja –paikkainen toimintakyvyn tuen asumisjakso ikäihmisten lyhytaikaisen asumisen ja hoidon toimintayksikössä.

Asiakkailla voi olla esimerkiksi yksilöllisiä toimintakyvyn tuen tarpeita tai he tarvitsevat asumisjakson perustuen lakiin omaishoidon tuesta. Asuminen ja hoito voi olla määräaikaista, kertaluontoista tai toistuvaa osa- tai kokovuorokautista.

Voit saada lisätietoa asiakasohjausyksiköstä. Palvelun myöntäminen perustuu asiakasohjaajan tekemään palvelutarpeen selvittämiseen.

Pitkäaikainen ympärivuorokautinen asuminen

Ympärivuorokautinen palveluasuminen vastaa nykyistä niin sanottua tehostettua palveluasumista. Se on tarkoitettu sinulle, joka tarvitset päivittäin vuorokauden ajasta riippumatta runsaasti huolenpitoa, hoivaa, vaativaa ammatillista hoitoa, valvontaa ja ohjausta. Et myöskään enää selviydy omassa kodissasi runsaidenkaan kotiin annettavien palveluiden turvin.

Palvelu sisältää asumisen ja hoidon lisäksi tarvittavat tukipalvelut kuten ateriat, pyykkihuollon, siivouksen sekä yhteisöllistä toimintaa. Yksiköissä on paikalla henkilöstöä ympärivuorokautisesti. Maksat asumisesta vuokran sekä tulojen mukaan lasketun asiakasmaksuosuuden. Järjestämme ympärivuorokautista palveluasumista sekä omana toimintana että ostopalveluna ja palvelusetelillä yksityisten palveluntuottajien asumisyksiköissä.

Ympärivuorokautisen palveluasumisen hakemuslomakkeen saat asiakasohjausyksiköstä, jonne voit myös palauttaa lomakkeen.  Palvelutarpeesi selvitetään arvioimalla arjesta suoriutumistasi ja toimintakykyäsi kattavasti käyttäen apuna muun muassa RAI-toimintakykymittaria. Säännöllisesti kokoontuva SAS-työryhmä käsittelee hakemuksesi ja arvioi, täytätkö ympärivuorokautisen palveluasumisen myöntämisperusteet. Jos sinulle tehdään myönteinen päätös ympärivuorokautiseen palveluasumiseen, sinulle järjestetään asumispalvelupaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluessa.

Yhteystiedot

Toimipisteet

Kultakämmen
Lääkärintie 3

Puhelinnumerot

Kultakämmen asumispalveluyksikkö puhelinasiointi, Alajärvi

Tehostettu palveluasuminen on ympärivuorokautista hoitoa ja hoivaa.

Puhelin

Toimipisteet

Elviira, Töysä
Senioritie 4

Toimipisteet

Puhelinnumerot

Tehostetun palveluasumisen yksiköiden puhelinasiointi, Evijärvi ja Kauhava

Tehostetun palveluasumisen yksiköt, puhelinasiointi

Puhelin

Ikäihmisten ympärivuorokautisen hoivan puhelinasiointi, Evijärvi ja Kauhava

Ikäihmisten ympärivuorokautinen hoiva, puhelinasiointi

Puhelin

Ikäihmisten tehostetun palveluasumisen puhelinasiointi, Evijärvi ja Kauhava

Ikäihmisten tehostettu palveluasuminen, puhelinasiointi

Puhelin

Tehostetun palveluasumisen ja vuorohoidon palvelusetelin puhelinasiointi, Evijärvi ja Kauhava

Tehostetun palveluasumisen ja vuorohoidon palveluseteli, puhelinasiointi

Puhelin

Toimipisteet

Koivukartano, Isojoki
Kristiinantie 6

Puhelinnumerot

Koivukartano, Isojoki

Puhelinasiointi

Puhelin

Toimipisteet

Palvelukeskus Laurila
Härkäkiventie 36

Toimipisteet

Puhelinnumerot

Saliininkoti, Karijoki

Puhelinasiointi

Puhelin

Toimipisteet

Sanssinkoti, Kauhajoki
Prännärintie 10

Puhelinnumerot

Asuulikodin puhelinasiointi, Kauhajoki

Tästä löydät Asuulikodin hoitajien, vastaavan sairaanhoitajan ja palveluvastaavan yhteystiedot.

Puhelin

Sanssinkoti, Kauhajoki

Puhelinasiointi Kauhajoen Sanssinkotiin

Puhelin

Toimipisteet

Puhelinnumerot

Tehostetun palveluasumisen yksiköiden puhelinasiointi, Evijärvi ja Kauhava

Tehostetun palveluasumisen yksiköt, puhelinasiointi

Puhelin

Ikäihmisten ympärivuorokautisen hoivan puhelinasiointi, Evijärvi ja Kauhava

Ikäihmisten ympärivuorokautinen hoiva, puhelinasiointi

Puhelin

Ikäihmisten tehostetun palveluasumisen puhelinasiointi, Evijärvi ja Kauhava

Ikäihmisten tehostettu palveluasuminen, puhelinasiointi

Puhelin

Tehostetun palveluasumisen ja vuorohoidon palvelusetelin puhelinasiointi, Evijärvi ja Kauhava

Tehostetun palveluasumisen ja vuorohoidon palveluseteli, puhelinasiointi

Puhelin

Toimipisteet

Toimipisteet

Hopearinne, Lapua
Sairaalantie 5

Puhelinnumerot

Hopearinne, Lapua

Palvelukeskus Hopearinne tarjoaa tehostettua palveluasumista ikäihmisille.

Puhelin

Ryhmäkoti Niittypuisto, Lapua

Niittypuisto on seitsemän paikkainen ryhmäkoti.

Puhelin

Vuorohoitoyksikkö Päivärinne, Lapua

Päivärinne lyhytaikainen vuorohoitoyksikkö

Puhelin

Palvelukoti Jokilintu, Lapua

Palvelukoti Jokilintu tarjoaa tehostettua palveluasumista ikäihmisille.

Puhelin

Toimipisteet

Puhelinnumerot

Teponkartanon palvelukoti, Seinäjoki

Teponkartanon palvelukodin puhelinnumerot

Puhelin

Västinkartanon palvelukeskus, Seinäjoki

Väsinkartanon palvelukeskuksen puhelinnumerot

Puhelin

Koivukaaren palvelukeskus, Seinäjoki

Koivukaaren palvelukeskuksen puhelinnumerot

Puhelin

Ylistuvan palvelutalo, Seinäjoki (Hopeasiipi)

Ylistuvan palvelutalon (Hopeasiiven) puhelinnumerot

Puhelin

Onnelan ryhmäkoti, Seinäjoki

Onnelan ryhmäkodin puhelinasiointi.

Puhelin

Myllypuistokoti, Seinäjoki

Puhelinnumerot Myllypuistokodin osastonhoitajalle sekä yksikön eri osastoille.

Puhelin

Myllyrannan palvelukeskus, Seinäjoki

Myllyrannan palvelukeskuksen puhelinnumerot.

Puhelin

Toimipisteet

Toimipisteet

Henriikkakoti, Teuva
Tuokkolantie 4

Puhelinnumerot

Henriikkakoti, Teuva

Puhelinnumerot hoitajille

Puhelin

Toimipisteet

Hopeaharju, Ähtäri
Sairaalantie 2
Otsonkoti, Ähtäri
Sairaalantie 6