Psykiatrian osastohoito

Aikuispsykiatrian osastolle tullaan lääkärin lähetteellä.

Psykiatrian osastohoito

Hoitoperiaatteitamme ovat yksilöllisyys ja perhe- ja verkostokeskeisyys. Potilaan kanssa laaditaan yhdessä hoito-suunnitelma. Hoito tapahtuu yksilöllisen hoitosuunnitelman mukaisesti potilaan, lääkärin, omahoitajan sekä eri ammattiryhmien ja omaisten kanssa. Vertaistukea potilaat saavat tarvittaessa kokemusasiantuntijoilta. Perhe ja läheiset ovat tärkeä osa potilaan hyvinvointia ja he ovat tiiviisti mukana hoidon suunnittelussa ja toteutuksessa.

Osastohoidon aikana pidetään tiiviisti yhteyttä potilaan hoidon kannalta tärkeisiin verkostoihin (esim. sos. palvelut, kolmas sektori, perusterveydenhuolto). Avohoidon kanssa tehdään mahdollisimman varhaisessa vaiheessa yhteistyötä ja jatkohoidon suunnittelua.

Toimintaamme ohjaavat sairaanhoitopiirin arvot, ihmisarvon kunnioittaminen ja vastuullisuus. Pyrimme aina toimimaan potilaan kanssa yhteistyössä hänen itsemääräämisoikeuttaan kunnioittaen. Psykiatristen osastojen toimintaa ohjaa mielenterveyslaki ja osaa potilaista hoidetaan vasten heidän tahtoaan. Potilaalla on aina oikeus olla yhteydessä potilasasiamieheen. Tarvittaessa henkilökunta antaa tietoa ja ohjausta potilaan oikeuksista.

Jos sinulla on erilaisia haasteita psyykkisen terveyden kanssa, voit ohjautua aikuispsykiatrian osastolle M41 lääkärin lähetteellä.

Voit sairastaa mielialahäiriöitä kuten masennusta, voimakasta ahdistuneisuutta, itsetuhoisuutta, psykoosia, traumaperäistä oireilua, elämäntilannekriisejä tai syömishäiriöitä. Oireiden taustalla voi olla tunnesäätelyn vaikeutta tai päihteiden käyttöä. Voit olla myös synnytyksen jälkeen masennuksesta tai psykoosista toipuva äiti yhdessä vauvan kanssa.

Jokaisen asiakkaan kanssa tehdään henkilökohtainen hoitosuunnitelma. Yksilöllinen hoito sisältää tapaamisia eri ammattiryhmien kanssa. Asiakkaat voivat hyödyntää myös osastolla käyvien kokemusasiantuntijoiden vertaistukea. Hoidon eri vaiheisiin otetaan mielellään mukaan läheiset, tärkeät verkostot ja avohoidon työntekijät.

Asiakas saa oman huoneen tarvitsemansa hoidon perusteella joko osaston intensiiviseltä tai hoidolliselta puolelta. Käytössä on lisäksi turvatilat vaativampiin tilanteisiin. Osaa asiakkaista voidaan joutua hoitamaan tahdonvastaisesti. Toimintaa ohjaa mielenterveyslaki.

Osaston vierailuajat ovat klo 9–19. Ota yhteyttä etukäteen, jos toivot mahdollisuutta vierailla osastolla vierailuaikojen ulkopuolella.

Osasto sijaitsee M-talon neljännessä kerroksessa. Toimimme ympärivuorokautisesti.

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Jos sinulla on erilaisia haasteita psyykkisen terveyden kanssa, voit ohjautua aikuispsykiatrian osastolle M42 lääkärin lähetteellä.

Voit sairastaa esimerkiksi erilaisia psykooseja, mielialahäiriöitä tai riippuvuuksia taikka olet voinut kokea vakavan trauman.

Jokaisen asiakkaan kanssa tehdään henkilökohtainen hoitosuunnitelma. Yksilöllinen hoito sisältää tapaamisia eri ammattiryhmien kanssa. Asiakkaat voivat hyödyntää myös osastolla käyvien kokemusasiantuntijoiden vertaistukea. Hoidon eri vaiheisiin otetaan mielellään mukaan läheiset, tärkeät verkostot ja avohoidon työntekijät.

Osaston turva- ja intensiivihoitopuolella on asiakkaita, jotka tarvitsevat intensiivistä akuuttihoitoa ja vaativaa psykiatrista hoitoa. Hoidollisella puolella hoidetaan ja kuntoutetaan asiakkaita sairauden akuutin vaiheen jälkeen. Osaa asiakkaista voidaan joutua hoitamaan tahdonvastaisesti. Toimintaa ohjaa mielenterveyslaki.

Osaston vierailuajat ovat klo 9–19. Ota yhteyttä etukäteen, jos toivot mahdollisuutta vierailla osastolla vierailuaikojen ulkopuolella.

Osasto sijaitsee M-talon neljännessä kerroksessa. Osasto toimii ympärivuorokautisesti.

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Jos olet yli 65-vuotias ja sinulla on erilaisia haasteita psyykkisen terveyden kanssa, voit ohjautua geropsykiatrian osastolle Ya4 lääkärin lähetteellä.

Voit sairastaa muun muassa masennusta tai kaksisuuntaista mielialahäiriötä, voimakasta ahdistuneisuutta tai psykoosia. Oireisiisi voi liittyä itsetuhoisuutta, syömisongelmia, unettomuutta tai merkittävää toimintakyvyn laskua.

Hoito geropsykiatrian osastolla on kokonaisvaltaista: osastolla selvitetään niin somaattista, psyykkistä kuin sosiaalistakin tilannettasi. Sinulla on omahoitaja joka työvuorossa. Lisäksi moniammatilliseen työryhmään kuuluvat lääkäri, hoitajat, sosiaalityöntekijä, psykologi ja toimintaterapeutti. Myös sairaalapappi on halutessasi käytettävissäsi.

Jokaisen asiakkaan kanssa tehdään henkilökohtainen hoitosuunnitelma yhteistyössä osaston moniammatillisen työryhmän kanssa. Yksilöllinen hoitosuunnitelma sisältää omahoitajatyön, tapaamisia eri ammattiryhmien työntekijöiden kanssa, lääkehoidon ja perhekeskeisen työskentelyn. Asiakkaat voivat hyödyntää myös osastolla käyvien kokemusasiantuntijoiden vertaistukea. Lisäksi osastolla on mahdollisuus osallistua erilaisiin ryhmiin tilanteesi ja vointisi mukaan.

Osaston työote on perhekeskeistä. Hoidon aikana sovimme kanssasi perheesi tapaamisesta, mahdollisista kotikäynneistä ja yhteistyöstä esimerkiksi kotisairaanhoitajan tai muiden yhteistyötahojen kanssa. Tämä siksi, että pystyisimme auttamaan sinua tilanteessasi mahdollisimman hyvin ja kokonaisvaltaisesti. Myös jatkohoitosi suunnitellaan yhdessä kanssasi moniammatillisen työryhmän kanssa.

Osaa asiakkaista voidaan joutua hoitamaan tahdonvastaisesti. Toimintaamme ohjaa mielenterveyslaki.

Osasto sijaitsee Y-talon neljännessä kerroksessa.

Voit lukea lisää geropsykiatriasta täältä.

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Yhteystiedot

Toimipisteet

Puhelinnumerot

YA4 geropsykiatrian osasto

Geropsykiatristen potilaiden osasto

Puhelin

Aikuispsykiatrian osastot, puhelinasiointi

Psykiatristen potilaiden osastot M41 ja M42

Puhelin