Psykiatrian tehostettu avohoito ja päivystys

Psykiatrian tehostettu avohoito

Tehostettu avohoito vastaa sairaanhoitopiirin alueen ympärivuorokautisesta päivystyksestä. Päivystykseen vaaditaan lääkärin lähete, mikäli potilaalla ei ole olemassa olevaa hoitosuhdetta psykiatrian poliklinikalla. Psykiatrian tehostetussa avohoidossa tarjotaan hoitoa potilaille, jotka tarvitsevat tiiviimpää hoitoa kuin mitä psykiatrian poliklinikat pystyvät tarjoamaan. Päivystys toimii Seinäjoen keskussairaalan psykiatrian yksikössä M-talossa 0-kerroksessa.

Kuntoutustoiminta

Kuntoutustoiminta painottuu Seinäjoen alueen aikuisikäisten psykoosisairauksien kuten skitsofrenian ja skitsoaffektiivisen häiriön hoitoon. Työntekijät tekevät paljon jalkautuvaa työtä ja ovat tarpeen mukaan tukena potilaan kotiutuessa osastolta. Kuntoutustoiminnan hoito on pitkäkestoista ja sillä pyritään mm. ehkäisemään toistuvia osastohoitojaksoja.

Yhteispäivystyksen sairaanhoitajat

Yhteispäivystyksessä (Y-talo) työskentelee psykiatrisia sairaanhoitajia, joiden tehtävänä on arvioida potilaiden psykiatrisen hoidon tarve yhdessä päivystävän lääkärin kanssa. Tarvittaessa vastaanottoja voidaan sopia sairaanhoitajalle 1–3 kertaa jatkohoidon ja hoidontarpeen selvittelyä varten.

Yleissairaalapsykiatria

Jos potilas on muun sairauden vuoksi erikoissairaanhoidossa ja tarvitsee psykiatrista tukea osana muuta hoitoa, tarjoaa yleissairaalapsykiatria sairaanhoitajan ja psykiatrin palveluita. Hoito on lyhytaikaista ja muuta hoitoa tukevaa. Yleissairaalapsykiatrialla laaditaan myös potilaalle psykiatrinen jatkohoitosuunnitelma.

Yhteystiedot

Toimipisteet

Puhelinnumerot

Psykiatrian tehostettu avohoito, psykiatrinen päivystys

Tehostettu avohoito vastaa sairaanhoitopiirin alueen ympärivuorokautisesta päivystyksestä.

Puhelin