Psykiatrian erityispoliklinikat

Psykiatrian erityispoliklinikat

Neuromodulaatiopoliklinikka

Neuromodulaatiopoliklinikka vastaa koko sairaanhoitopiirin alueen sähköhoidoista (ECT, tDCS), ketamiinihoidoista ja magneettistimulaatiohoidoista (rTMS).

Hoitoihin tarvitaan lääkärin lähete. Ennen hoitojen aloittamista potilaalle varataan aika lääkärille ja hoitajalle. Tapaamisessa suunnitellaan hoitojen aikataulut. Potilaat tulevat hoitoihin joko suoraan osastolta tai polikliinisesti kotoa päin.

Riippuvuuspsykiatrian poliklinikka

Riippuvuuspsykiatrian poliklinikka tarjoaa riippuvuuspsykiatrista neuvontaa, arviota ja joskus hoitoa. Yleensä hoito toteutuu muualla. Poliklinikalle tarvitaan lääkärin lähete. Tutkimuksissa selvitetään potilaan päihteiden käyttö ja niiden aiheuttamat haitat perusteellisesti.

Neuropsykiatrian konsultaatiopoliklinikka

Neuropsykiatrian konsultaatiopoliklinikka tarjoaa osastoille ja poliklinikoille potilaan hoito- ja kuntoutussuosituksia sekä potilaille ohjausta aikuisten neuropsykiatrisissa häiriöissä. Poliklinikka toteuttaa myös tutkimusjaksoja potilaille. Poliklinikalle tarvitaan lääkärin lähete varsinaisen hoitokontaktin ollessa joko osastolla tai poliklinikalla.

Psykoterapiapoliklinikka

Psykoterapiapoliklinikka toteuttaa osastoille ja poliklinikoille psykoterapia-arvioita ja potilaille hoidollista psykoterapiaa. Hoidollinen psykoterapia on osa kokonaisuutta, joko kuntoutuspsykoterapiaa edeltäen tai sen jatkoksi. Poliklinikalle tarvitaan lääkärin lähete varsinaisen hoitokontaktin ollessa joko osastolla tai poliklinikalla.

Syömishäiriöpoliklinikka

Syömishäiriöpoliklinikan toimintaan kuuluu polikliiniset vastaanotot ja päiväosastohoito. Poliklinikalla hoidetaan lapsia, nuoria ja aikuisia, joilla syömisen ongelmat vaikeuttavat arjesta selviytymistä ja hyvinvointia. Poliklinikalle tarvitaan lääkärin lähete.

Ryhmähoidot

Ryhmähoidot tarjoavat hoidollisia ryhmiä ja ryhmäkuntoutusta sekä avohoidossa että osastohoidossa oleville potilaille ja ne toteutetaan potilaan hoitosuunnitelman mukaisesti. Ryhmäkuntoutus tarjoaa tukea ja vahvistusta arjessa selviytymiseen. Ryhmäkuntoutuksessa on mahdollista harjoitella arjen taitoja, sosiaalisia taitoja tai esimerkiksi tunteidenkäsittelyn taitoja ryhmämuotoisesti kannustavassa ympäristössä.

Yhteystiedot

Toimipisteet

Puhelinnumerot

Psykiatrian ryhmähoidot

Ryhmähoidot tarjoavat hoidollisia ryhmiä ja ryhmäkuntoutusta sekä avohoidossa että osastohoidossa oleville potilaille.

Puhelin

Psykoterapiapoliklinikka

Psykoterapiapoliklinikka toteuttaa osastoille ja poliklinikoille psykoterapia-arvioita ja potilaille hoidollista psykoterapiaa.

Puhelin

Neuropsykiatrian konsultaatiopoliklinikka

Neuropsykiatrian konsultaatiopoliklinikka tarjoaa osastoille ja poliklinikoille potilaan hoito- ja kuntoutussuosituksia.

Puhelin

Riippuvuuspsykiatrian poliklinikka

Riippuvuuspsykiatrian poliklinikka tarjoaa riippuvuuspsykiatrista neuvontaa, arviota ja joskus hoitoa.

Puhelin

Neuromodulaatiopoliklinikka

Neuromodulaatiopoliklinikka vastaa EP:n hyvinvointialueen sähköhoidoista (ECT, tDCS), ketamiinihoidoista ja magneettistimulaatiohoidoista (rTMS).

Puhelin