Psykiatrian erityispoliklinikat

Psykiatrian erityispoliklinikat

Neuromodulaatiopoliklinikka

Neuromodulaatiopoliklinikka vastaa alueen sähköhoidoista (ECT), psykiatrian magneettistimulaatiohoidoista (rTMS), ketamiinihoidoista ja tasavirtastimulaatiohoidoista (tDCS).

Hoitoihin tarvitaan lääkärin lähete. Ennen hoitojen aloittamista potilaalle varataan aika lääkärille ja hoitajalle. Tapaamisessa suunnitellaan hoitojen aikataulut. Potilaat tulevat hoitoihin joko suoraan osastolta tai polikliinisesti kotoa päin.

Riippuvuuspsykiatrian poliklinikka

Riippuvuuspsykiatrian poliklinikka tarjoaa riippuvuuspsykiatrista neuvontaa, arviota ja joskus hoitoa. Yleensä hoito toteutuu muualla. Poliklinikalle tarvitaan lääkärin lähete. Tutkimuksissa selvitetään potilaan päihteiden käyttö ja niiden aiheuttamat haitat perusteellisesti.

Käyntiosoite
Östermyrankatu 9, M-talo, 1. kerros

Neuropsykiatrian konsultaatiopoliklinikka

Neuropsykiatrian konsultaatiopoliklinikka tarjoaa konsultaatiota kehityksellisissä neuropsykiatrisissa kysymyksissä aikuispsykiatrian psykiatrian poliklinikoille ja osastoille. Poliklinikalla toteutetaan tutkimusjaksoja, laaditaan hoito- ja kuntoutussuosituksia sekä annetaan koulutusta. Poliklinikalle tarvitaan lääkärin lähete varsinaisen hoitokontaktin pysyessä lähettävällä taholla.

Käyntiosoite
Östermyrankatu 9, M-talo, 1. kerros

Psykoterapiapoliklinikka

Psykoterapiapoliklinikka toteuttaa osastoille ja poliklinikoille psykoterapia-arvioita ja potilaille hoidollista psykoterapiaa. Hoidollinen psykoterapia on osa kokonaisuutta, joko kuntoutuspsykoterapiaa edeltäen tai sen jatkoksi. Poliklinikalle tarvitaan lääkärin lähete varsinaisen hoitokontaktin ollessa joko osastolla tai poliklinikalla.

Käyntiosoite
Östermyrankatu 9, M-talo, 1. kerros

Syömishäiriöpoliklinikka

Syömishäiriöpoliklinikan toimintaan kuuluu polikliiniset vastaanotot ja päiväosastohoito. Poliklinikalla hoidetaan lapsia, nuoria ja aikuisia, joilla syömisen ongelmat vaikeuttavat arjesta selviytymistä ja hyvinvointia. Poliklinikalle tarvitaan lääkärin lähete.

Käyntiosoite
Östermyrankatu 9, M-talo, 3. kerros

Ryhmähoidot

Ryhmähoidot tarjoavat hoidollisia ryhmiä ja ryhmäkuntoutusta sekä avohoidossa että osastohoidossa oleville potilaille ja ne toteutetaan potilaan hoitosuunnitelman mukaisesti. Ryhmäkuntoutus tarjoaa tukea ja vahvistusta arjessa selviytymiseen. Ryhmäkuntoutuksessa on mahdollista harjoitella arjen taitoja, sosiaalisia taitoja tai esimerkiksi tunteidenkäsittelyn taitoja ryhmämuotoisesti kannustavassa ympäristössä.

Käyntiosoite
Östermyrankatu 9, M-talo

Yhteystiedot

Toimipisteet

Puhelinnumerot

Syömishäiriöpoliklinikka, puhelinasiointi

Syömishäiriöpoliklinikan toimintaan kuuluu polikliiniset vastaanotot ja päiväosastohoito.

Puhelin

Psykiatrian ryhmähoidot

Ryhmähoidot tarjoavat hoidollisia ryhmiä ja ryhmäkuntoutusta sekä avohoidossa että osastohoidossa oleville potilaille.

Puhelin

Psykoterapiapoliklinikka

Psykoterapiapoliklinikka toteuttaa osastoille ja poliklinikoille psykoterapia-arvioita ja potilaille hoidollista psykoterapiaa.

Puhelin

Neuropsykiatrian konsultaatiopoliklinikka

Neuropsykiatrian konsultaatiopoliklinikka tarjoaa osastoille ja poliklinikoille potilaan hoito- ja kuntoutussuosituksia.

Puhelin

Riippuvuuspsykiatrian poliklinikka

Riippuvuuspsykiatrian poliklinikka tarjoaa riippuvuuspsykiatrista neuvontaa, arviota ja joskus hoitoa.

Puhelin

Neuromodulaatiopoliklinikka

Neuromodulaatiopoliklinikka vastaa EP:n hyvinvointialueen sähköhoidoista (ECT, tDCS), ketamiinihoidoista ja magneettistimulaatiohoidoista (rTMS).

Puhelin