Vaativan riippuvuushoidon osasto

Vaativan riippuvuushoidon osasto

Vaativan Riippuvuushoidon osasto G0 on osa hyvinvointialueen mielenterveys- ja riippuvuushoitojen palveluita ja se sijaitsee Seinäjoen keskussairaalan tiloissa. Meillä tarjotaan ympärivuorokautista hoitoa enintään 12 potilaalle. Näistä kuusi paikkaa on vierotusmoduulissa ja kuusi kuntoutusmoduulissa.

Osastolle tullaan lähetteen perusteella ennalta sovitusti virka-aikana. Lähetettä osastolle voi tiedustella omalta päihdetyöntekijältä tai lääkäriltä. Pääasiallisesti potilaan lähipalvelujen päihdetyöntekijä arvioi ja laatii lähetteen osastohoidon arvioon.

Meillä hoidetaan mm. huume-, lääke- ja alkoholivieroituksia, sekä korvaushoidon aloitus-, lopetus- ja tehostejaksoja. Esteettömyys on huomioitu osastolla: osastolla on yksi täysin inva-mitoitettu potilashuone. Osastolla on valmiudet raskaana olevan päihdevieroitushoitoon ja osastolla on valmius hoitaa äitiä, joka tulee osastojaksolle imeväisikäisen vauvan kanssa.

Osastolla toteutetaan lääkehoitoa suositusten mukaisesti ja lääketieteellisin perustein. Keskeinen hoitomuoto osastolla on yhteisöhoito, jota toteutetaan erilaisina ryhminä. Osastolla kokemusasiantuntijat ovat myös aktiivisesti mukana tukemassa hoitotyötä.

Yhteystiedot

Päihdetyöntekijöiden puhelinnumerot löytyvät paikkakunnittain hyvinvointialueen verkkosivuilta:

Mielenterveys- ja riippuvuushoidon vastaanottopalvelut

Lisätietoja voi tiedustella myös suoraan osastolta numeroista 06 415 4410 ja 050 474 2106 (osaston kanslia).

 

Osaston säännöt

 • On hyvä tuoda: vaihtovaatteita (osastolla mahdollisuus pestä pyykkiä), ulkoiluun vaatetta,
  yhteydenpitovälineet, maksuväline, tupakat koko jakson ajaksi.
 • Lääkkeistä on suotavaa tuoda: lääkärin määräämät insuliinit, inhaloitavat lääkkeet,
  laihdutuslääkkeet, sekä ehkäisyvalmisteet. Lääkkeet otetaan osastojakson ajaksi haltuun.
 • Saa tuoda: hygieniatarvikkeita (saa myös osastolta), avaamattomia tupakkatuotteita
 • Ei saa tuoda: nuuskaa tai teräviä esineitä, avattuja tupakkatuotteita, elintarvikkeita,
  aerosolipakkauksia.
 • Jos potilaalla on tullessa listassa mainitsemattomia tai kiellettyjä tavaroita, ne takavarikoidaan osastojakson ajaksi. Takavarikoituja päihteitä ei palauteta, vaan ne
  hävitetään asianmukaisesti. Laittomat päihteet ja aseet luovutetaan poliisille.
Joupin neuvola

Hallituskatu 20

 • Tavarat tarkistetaan: lääkkeet, luontaistuotteet ja lääkkeiden kaltaiset valmisteet sekä ravintolisät otetaan säilytykseen. Osastolta lähtiessä jokainen huolehtii itse, että ottaa mukaansa säilytyksessä olleet tavaransa.
 • Saavuttaessa osastolle potilaalle annetaan sairaalavaatteet ja potilaan mukana tulleet vaatteet laitetaan pesuun
 • Potilas antaa seulan tullessa
 • Seuloja otetaan myös tarvittaessa osastojakson aikana
Joupin neuvola

Hallituskatu 20

 • Henkilökunnalla on oikeus tarkistaa potilaiden tavaroita ja huoneita tarvittaessa myös hoitojakson aikana.
 • Turvallisuus, koskemattomuus ja yksilöllisyyden kunnioittaminen ovat keskeisiä asioita osastolla tapahtuvassa hoidossa.
 • Jokaisen tulee kunnioittaa muiden yksilöllisyyttä ja noudattaa hyviä käytöstapoja. Väkivalta, uhkailu tai muu häirintä eivät ole sallittuja missään muodossa.
 • Fyysinen ja henkinen väkivalta on osastolla kielletty. Väkivalta tai sanallinen uhkailu johtaa välittömästi hoidon keskeytymiseen.
Joupin neuvola

Hallituskatu 20

 • Ystävien tai omaisten vierailut vieroitusmoduulissa eivät ole mahdollisia.
 • Kuntoutusmoduulissa potilaat voivat tavata omaisiaan osaston ulkopuolella.
 • Pari- ja perhetapaamiset sovitaan erikseen, joissa on henkilökuntaa mukana.
Joupin neuvola

Hallituskatu 20

 • Kuntoutusvaiheen potilailla liikkuminen osaston ulkopuolella on sallittua omatoimisesti.
 • Vieroitushoidossa olevat eivät voi liikkua osaston ulkopuolella
  omatoimisesti, ulkoiluaikana on mahdollista lenkkeillä henkilökunnan kanssa.
 • Turvallisuuskäytäntönä osaston ulko-oven avaa aina henkilökunta.
Joupin neuvola

Hallituskatu 20

 • Jokainen vastaa huoneensa ja yhteisten tilojen siisteydestä.
 • Jokainen on velvollinen korvaamaan mahdollisesti vahingoittamansa tavarat ja palauttamaan lainaksi annetut tavarat takaisin paikoilleen.
Joupin neuvola

Hallituskatu 20

 • Varaa hoitojaksolle itsellesi riittävästi nikotiinituotteita (ei sähkötupakka- tai nuuskatuotteita.)
 • Sallittuja tuotteita ovat kaupasta saatavat nikotiinituotteet.
 • Avaamattomat tupakka-askit ja tupakan tekovälineet sallitaan. Avatut pakkaukset takavarikoidaan ja luovutetaan osastojakson päätyttyä.
 • Sytyttimet säilytetään kansliassa.
 • Tupakointi hoidon aikana on sallittu vain siihen tarkoitetussa ulkotilassa.
 • Tumpit laitetaan niihin tarkoitettuihin astioihin. Osaston sisätiloissa tupakoiminen on ehdottomasti kielletty.
 • Yöaika (klo 00–06) rauhoitetaan myös tupakoinnin osalta.
Joupin neuvola

Hallituskatu 20

 • Osastolla oleillaan päivisin lähtökohtaisesti yleisissä tiloissa. Osastojen väliset vierailut ja toisen huoneessa asioiminen eivät ole sallittuja.
 • Osastoilla noudatetaan osaston omaa päivärytmiä.
Joupin neuvola

Hallituskatu 20

 • Osastohoito on ryhmämuotoista, osastolla pidetään ryhmiä päivittäin.
 • Ryhmiin ja vertaistukiryhmiin osallistuminen on osa hoitoa ja kuntoutusta.
 • Hoitojaksolla oleva potilas sitoutuu osallistumaan päivärytmiin kuuluviin ryhmiin.
 • Ryhmiin saavutaan ajallaan.
Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Rauhoitetaan yhteiset tilanteet, puhelimen käyttö ei ole sallittua ryhmissä ja ruokailussa. Henkilökohtaiset puhelut omassa huoneessa.

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Hiljaisuus osastolla on klo 00.00–6.00 välisenä aikana, TV suljetaan klo 23.00

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

 • Vaitiolovelvollisuus: Jokainen hoidossa/kuntoutuksessa oleva huolehtii omasta kuntoutumisestaan, eikä puhu toisten potilastovereiden asioista muille osaston sisällä eikä ulkopuolella.
 • Valokuvaaminen osaston yhteisissä tiloissa ei ole sallittua.
 • Seurustelusuhteet hoidon/kuntoutuksen aikana: Osasto/kuntoutusjaksolla jokainen keskittyy omaan päihteettömyyteensä ja sen vuoksi seurustelu- tai
  sukupuolisuhteiden solmiminen muiden potilaiden/kuntoutujien kanssa ei ole
  suositeltavaa. Pukeutuminen tulee olla asiallista, sekä voimakkaita hajusteita tulee välttää.
 • Jokainen vastaa omaan käyttöönsä otetuista rahoista ja henkilökohtaisista tavaroista. Huoneessa mahdollisuus saada tavarat lukolliseen kaappiin. Rahan lainaaminen, kaupankäynti, rahasta pelaaminen ja ostosten välittäminen
  toiselle potilaalle/kuntoutujalle on kielletty.

Lisätietoja soittamalla. Osaston puhelinnumerot 06 415 5039 tai 050 474 2106

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

klo 7:45 herätys

klo 8:00 aamuryhmä mahdollisuus tiedotukseen ja
toiveiden esittämiseen (oleskelutila)

klo 8:00 aamupala (oleskelutila)

klo 10-11 ohjattu hoidollinen ryhmä (oleskelutila)

klo 11:30 lounas (oleskelutila)

klo 13-15 ajanvietto (oleskelutila, omatoiminen)

klo 16:30 päivällinen (oleskelutila)

klo 17-18 ryhmä (esim. kokemusasiantuntija tavattavissa tmv.)

klo 20:00 iltapala (oleskelutila, itsenäisesti)

klo 00:00 hiljaisuus

Pidäthän kiinni aikatauluista, ole ajoissa.

Joupin neuvola

Hallituskatu 20