Geropsykiatria

Geropsykiatria

Jos olet yli 65-vuotias ja sinulla on mielenterveyteen liittyviä haasteita, joihin ei ole löytynyt apua perusterveydenhuollon palveluista, voit ohjautua geropsykiatrian osastolle YA4. Osastolle tarvitset lähetteen omasta sote-keskuksestasi tai yksityiseltä lääkäriltä.

Voit kärsiä ahdistuneisuudesta, eritasoisesta masennuksesta, harhaisuudesta tai muista mielenterveyteen liittyvistä ongelmista. Geropsykiatrian osasto on vastaanotto-, tutkimus- ja hoito-osasto.

Geropsykiatrien poliklinikka

Geropsykiatrian poliklinikka toimii geropsykiatrian osaston yhteydessä. Mikäli olet geropsykiatrian poliklinikan asiakas, voidaan tarvittaessa sopia poliklinikan lääkärin kanssa hoitojakso geropsykiatrian osastolla.

Yhteystiedot

Geropsykiatrian osasto YA4

Geropsykiatrian osastonsihteeri

Hoito geropsykiatrian osastolla on kokonaisvaltaista: osastolla selvitetään niin somaattista, psyykkistä kuin sosiaalistakin tilannettasi. Sinulla on omahoitaja joka työvuorossa. Lisäksi moniammatilliseen työryhmään kuuluvat lääkäri, hoitajat, sosiaalityöntekijä, psykologi ja toimintaterapeutti. Myös sairaalapappi on halutessasi käytettävissäsi.

Hoitomuotoina osastolla ovat omahoitajan työn lisäksi myös esimerkiksi lääkehoito ja perhekeskeinen työ. Lisäksi osastolla on mahdollisuus osallistua erilaisiin ryhmiin tilanteesi ja vointisi mukaan. Ryhmiä järjestävät hoitajat, fysioterapeutti, kokemusasiantuntijat ja ryhmätoiminnan työntekijät. Hoitomuodot valikoituvat sinulle yhteistyössä työryhmän kanssa tehdyn hoitosuunnitelmasi mukaisesti.

Työ on perhekeskeistä. Hoidon aikana sovimme kanssasi perheesi tapaamisesta, mahdollisista kotikäynneistä ja yhteistyöstä esim. kotisairaanhoitajan tai muiden yhteistyötahojen kanssa. Tämä siksi, että pystyisimme auttamaan sinua tilanteessasi mahdollisimman hyvin ja kokonaisvaltaisesti. Myös jatkohoitosi suunnitellaan yhdessä kanssasi moniammatillisen työryhmän kanssa.

Joskus osastolle saatetaan lähettää tahdonvastaisesti, mikäli sairauden tilanne niin vaatii. Osaston toimintaa ohjaa mielenterveyslaki.

Joupin neuvola

Hallituskatu 20