Palliatiivinen hoito

Palliatiivinen hoito

Kun sinulla tai läheiselläsi on todettu sairaus, johon ei ole parantavaa hoitoa, pyrimme helpottamaan aktiivisesti oireita, jotta voisit elää mahdollisimman hyvää ja laadukasta elämää. Palliatiivisella hoidolla tarkoitetaan parantumattomasti sairaan potilaan ja hänen läheistensä aktiivista, kokonaisvaltaista hoitoa. Elämänlaadun ylläpito ja mahdollinen parantuminen sekä kärsimysten lievittäminen ja ehkäisy kuuluvat siihen. Palliatiivinen hoito voi kestää vuosia. Saattohoito on osa palliatiivista hoitoa ja sijoittuu elämän viimeisiin elinviikkoihin tai -päiviin.

Palliatiivinen keskus auttaa sinua oireenmukaisessa hoidossa. Tarjoamme myös psykososiaalista tukea sinulle ja läheisillesi. Keskussairaalan vuodeosastoilta tai poliklinikoilta lääkäri voi ohjata sinut meidän potilaaksemme. Perusterveydenhuollon lääkäri voi konsultoida puhelimitse palliatiivisen keskuksen lääkäriä tai lääkärisi voi tehdä sinusta lähetteen poliklinikkakäyntiä varten. Työskentelemme virka-aikana, konsultaatiotiiminä eli lääkäri–hoitaja-työparina.

Kaavio palliatiivisen hoidon järjestämisestä.
Hoitolinjaukset 24.11.2014 Juho Lehto, Palliatiivisen yksikön ylilääkäri, TAYS