Lastenpsykiatrian poliklinikka ja osasto

Lastenpsykiatrian poliklinikka ja osasto

Lastenpsykiatrian erikoissairaanhoito toteutetaan ensisijaisesti avohoidossa, johon tullaan lääkärin lähetteellä. Avohoito toteutuu erikoislääkärin johtamassa moniammatillisessa työryhmässä yhteistyössä lapsen tai nuoren, hänen perheensä ja muiden hoitoon osallistuvien tahojen kanssa. Avohoidon poliklinikat ottavat potilaita vastaan pääsääntöisesti virka-aikaan ja ajanvarauksella.

Tavallisesti lastenpsykiatrian erikoissairaanhoitoon ohjaudutaan masennuksen, ahdistuksen, psykoosioireiden, traumaperäisten oireiden, syömishäiriöin, vaikeiden käytöshäiriöiden tai kehityksellisten neuropsykiatristen häiriöiden, kuten ADHD tai autismin kirjon häiriöiden takia.

Lastenpsykiatrian poliklinikka

Tutkimme ja hoidamme psyykkisesti oireilevia 3–12-vuotiaita lapsia ja heidän perheitään. Perheen ja verkoston aktiivinen osallistuminen lapsen tutkimukseen ja hoitoon on tärkeää. Lastenpsykiatrian poliklinikalle ohjataan lapsi, jonka oireilu on niin vakavaa, etteivät perustason palvelut ole riittäviä.

Pikkulapsipsykiatria

Pikkulapsipsykiatrian yksikössä tutkimme ja hoidamme vauva- ja taaperoperheitä raskausajasta lähtien. Pikkulapsipsykiatrialle voidaan ohjautua jos,

  • edellinen raskaus tai synnytys on ollut vaikea
  • lapsi on itkuinen tai häntä on vaikea rauhoittaa
  • lapsella on syömisen tai nukkumisen vaikeuksia
  • lapsen tarpeita tai tunnetiloja on vaikea tunnistaa
  • lapsi vetäytyy herkästi kontaktista
  • vuorovaikutuksessa lapsen kanssa on ongelmia.

Lastenpsykiatrian osasto

Lastenpsykiatrian osastolle ohjautuvat lastenpsykiatrista tutkimusta ja hoitoa tarvitsevat alle 13-vuotiaat lapset, joille avohoitopalvelut eivät riitä. Lastenpsykiatrian osasto toimii viikko-osastona maanantaista perjantaihin. Hoito tapahtuu yksilöllisen hoitosuunnitelman mukaisesti lapsen, lääkärin, omahoitajan sekä eri ammattiryhmien ja omaisten kanssa. Perhe ja läheiset ovat tärkeä osa lapsen hyvinvointia ja he ovat tiiviisti mukana hoidon suunnittelussa ja toteutuksessa. Osastohoidon aikana pidetään tiiviisti yhteyttä lapsen hoidon kannalta tärkeisiin verkostoihin (esim. koulu, lastensuojelu, neuvola). Avohoidon kanssa tehdään mahdollisimman varhaisessa vaiheessa yhteistyötä ja jatkohoidon suunnittelua.

Yhteystiedot

Toimipisteet

Puhelinnumerot

Lasten- ja nuorisopsykiatrian poliklinikat

Tutkimme ja hoidamme psyykkisesti oireilevia 3–12-vuotiaita lapsia ja heidän perheitään.

Puhelin

Lastenpsykiatrian osasto, hoitajat

Osastolle ohjautuvat lastenpsykiatrista tutkimusta ja hoitoa tarvitsevat alle 13-vuotiaat lapset, joille avohoitopalvelut eivät riitä.

Puhelin

Nuorisopsykiatrian osasto, ylilääkäri (toimintayksikköjohtaja)

Nuorisopsykiatrian osasto

Puhelin