Lastenpsykiatria

Lastenpsykiatrian poliklinikka

Lastenpsykiatrian poliklinikalle voivat ohjautua lääkärin lähetteellä 3–12-vuotiaat lapset, jos perustason palvelut eivät riitä.

Lapsella voi olla vakava masennus ja ahdistus, vakava itsetuhoisuus, psykoosioireet, vakava syömishäiriö, vaikeat käytöshäiriöt taikka vaativat neuropsykiatriset häiriöt esim. ADHD:n hankaloitunut lääkehoito tai autismikirjon tutkimukset.

Lastenpsykiatrian poliklinikalla tutkitaan ja hoidetaan lapsia ja heidän perheitään. Perheen ja verkoston aktiivinen osallistuminen lapsen tutkimukseen ja hoitoon on välttämätöntä.

Etävastaanotto on mahdollista erikseen sovittaessa.

Lastenpsykiatrian osasto

Lastenpsykiatrian osastolle ohjautuvat lastenpsykiatrista tutkimusta ja hoitoa tarvitsevat alle 13-vuotiaat lapset, joille avohoitopalvelut eivät riitä.

Lapsen hoito tapahtuu yksilöllisen hoitosuunnitelman mukaisesti lapsen, lääkärin, omahoitajan sekä eri ammattiryhmien ja omaisten kanssa. Perhe ja läheiset ovat tärkeä osa lapsen hyvinvointia ja he ovat tiiviisti mukana hoidon suunnittelussa ja toteutuksessa.

Osastohoidon aikana pidetään tiiviisti yhteyttä lapsen hoidon kannalta tärkeisiin verkostoihin (esim. koulu, lastensuojelu, neuvola). Avohoidon kanssa tehdään mahdollisimman varhaisessa vaiheessa yhteistyötä ja jatkohoidon suunnittelua. Lastenpsykiatrian osasto toimii viikko-osastona maanantaista perjantaihin.

Etävastaanotto on mahdollista erikseen sovittaessa.

Ajankohtaista

Ilmoittaudu mukaan syksyn 2023 SyTy-koulutuksiin

Itsetuhoisuuden puheeksi ottamisen koulutus

Lasten ja perheiden palvelut Etelä-Pohjanmaalla 10.5.2023

Lasten ja perheiden palvelut Etelä-Pohjanmaalla 10.5.2023, ennakkotieto