Lasten- ja nuorisopsykiatrian psykoterapia­poliklinikka

Lasten- ja nuorisopsykiatrian psykoterapiapoliklinikka

Voit ohjautua lasten- ja nuorisopsykiatrian psykoterapiapoliklinikalle lasten- ja nuorisopsykiatrialla tehdyn arvion perusteella.

Psykoterapian tavoitteena on poistaa tai lievittää psyykkisiä häiriöitä ja niihin liittyvää kärsimystä, tukea psyykkistä kasvua ja kehitystä sekä lisätä henkilön ikätasoisia valmiuksia ratkaista itse ongelmiaan. Lasten ja nuorten psykoterapioissa yhteistyö vanhempien, perheen ja hoitoverkoston kanssa on tärkeää.

Lisäksi lasten ja nuorten psykoterapiapoliklinikka koordinoi hyvinvointialueen lasten ryhmämuotoisia hoitoja sekä tarjoaa työnohjaus- ja konsultaatiopalveluja.

Psykoterapeutti on Valviran eli sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston laillistama ammattilainen.

Etävastaanotto on mahdollista erikseen sovittaessa.