Nuorisopsykiatria

Nuorisopsykiatrian poliklinikka

Jos olet 13–17-vuotias nuori, eivätkä perustason palvelut ole riittäviä, voit saada lääkärin lähetteen nuorisopsykiatrian poliklinikalle.

Sinulla voi olla vakava-asteisia tunne-elämän tai käyttäytymisen häiriöitä (epäily psykoottistasoisesta häiriöstä, vakava masennustila tai ahdistuneisuushäiriö, vaikea hallitsematon aggressio) tai neuropsykiatriaan liittyviä häiriöitä (komplisoitunut ADHD, autismin kirjon häiriöt).

Tutkimukset ja hoito toteutetaan yhteistyössä sinun, perheesi sekä muiden hoitoon osallistuvien tahojen kanssa. Tukena on erikoislääkärin johtama moniammatillinen työryhmä, johon voi kuulua esim. sairaanhoitaja, mielenterveyshoitaja, lääkäri, psykologi tai sosiaalityöntekijä. Poliklinikalla tehdään psykoterapian tarpeen arvioita, ja saatavilla on myös perhe- tai yksilöterapiaa.

Jos tarvitset välitöntä psykiatrista arviota ja hoitoa, sinut ohjataan nuorisopsykiatrian poliklinikan sijaan tehostetun avohoidon yksikköön. Välitöntä arviota vaaditaan tilanteissa, joissa sinulla on itsetuhoisuutta, psykoottisuutta tai käytöksesi on muuten vaarallista itsellesi tai muille. Yksikössä sinulle tehdään päivystyksellisesti hoidon tarpeen arviointi. Tehostetun avohoidon käynnin/käyntien jälkeen sinut ohjataan tarvittaessa hoitoon nuorisopsykiatrialle tai perustason palveluihin.

Poliklinikka sijaitsee Seinäjoella ja sivutoimipisteet löytyvät Kauhajoelta ja Kauhavalta.

Yhteystiedot

Nuorisopsykiatrian poliklinikka

Nuorisopsykiatrian osasto M32

Voit ohjautua nuorisopsykiatrian osastolle M32, jos olet 13–17-vuotias nuori, eivätkä avohoidon palvelut riitä. Yleisin tapa tulla osastolle on päivystyksellisesti B1- tai M1-lähetteellä.

Sinulla voi olla vakavaa masennusta, ahdistusta, syömishäiriö, itsetuhoisuutta, psykoottisuutta tai muita kasvuun ja kehitykseen liittyviä psyykkisiä haasteita.

Osastolla sinulle tehdään yksilöllinen hoitosuunnitelma. Sinulle nimetty omahoitaja toimii tärkeässä roolissa asioidesi hoitajana ja koordinoijana. Tukenasi on moniammatillinen työryhmä, johon voi kuulua esim. sairaanhoitaja, mielenterveyshoitaja, lääkäri, sosiaalityöntekijä tai psykologi. Lisäksi tarpeen mukaan on saatavilla myös muiden asiantuntijoiden, kuten fysioterapeutin, toimintaterapeutin tai ravitsemussuunnittelijan, palveluita. Hoito toteutetaan yhteistyössä perheesi ja muiden yhteistyötahojen kanssa.

Nuorisopsykiatrian osastolla olet pääasiassa lyhyellä tarkkailu-, hoito- tai kriisijaksolla.

Työtämme ohjaavat arvot ovat yksilöllisyys, perhekeskeisyys, moniammatillinen verkostotyö sekä kasvatuksellisuus.

Yhteystiedot

Hoitajien kanslia

Nuorisopsykiatrian osasto M32

Ajankohtaista

Itsetuhoisuuden puheeksi ottamisen koulutus