Kuvassa on kaksi vammaispalvelun työntekijää keskustelemassa. He ovat kääntyneet toisiaan kohti. Toinen naisista istuu työpöydän ääressä, toinen seisoo vierellä.

Vammaispalvelun sosiaalityö ja sosiaaliohjaus

Työntekijämme ovat asiantuntijoita vammaispalveluiden järjestämisessä. Voit olla meihin yhteydessä, jos tarvitset vammaispalvelun palveluita.

Milloin vammaispalveluita tarvitaan

Vammaispalvelulain 2§:n mukaan vammaisella henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, jolla vamman tai sairauden johdosta on pitkäaikaisia erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista.

Vammaisten henkilöiden tarvitsemia palveluja ja tukitoimia järjestetään vammaispalvelulain nojalla silloin, kun riittäviä ja sopivia palveluja tai etuuksia ei ole muun lain nojalla saatavissa. Ensisijaisesti siis myös vammaisten kuntalaisten palvelut pyritään järjestämään normaalipalveluiden turvin.

Voit hakea vammaispalveluja täyttämällä hakemuksen tai ottamalla yhteyttä suoraan oman sote-keskuksesi vammaispalveluihin.  Palvelutarpeestasi voi ilmoittaa myös läheisesi tai esimerkiksi asumisyksikkösi omahoitaja.

Yhteystietomme löydät sivun alaosasta listattuna asiointialueittain.

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Nämä lomakkeet voit tulostaa ja täyttää käsin. Toimita tai postita täyttämäsi lomake oman sote-keskuksesi toimipisteeseen. Osoitetiedot löydät lomakkeiden viimeiseltä sivulta. Tukihenkilötoimintaa tarjotaan tällä hetkellä vain Seinäjoen ja Lapuan alueella.

Hakemus vammaispalveluista (pdf)

Hakemus vammaispalvelun liikkumisen tuen palveluista (pdf)

Hakemus omaishoidontuesta, alle 65-vuotiaat (pdf)

Hakemus erityishuollon matkakorvauksista (pdf)

Hakemus tukihenkilötoiminnasta (pdf)

Vammaissosiaalityön työntekijät auttavat sinua tarvittaessa hakemuksen täyttämisessä. Hakemuksen liitteeksi tarvitset lääkärin tai muun asiantuntijan lausunnon tai suosituksen.

Valtakirja puolesta asiointiin (pdf)

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Nämä lomakkeet voit täyttää sähköisesti. Linkit vievät sinut Omapalveluun, johon sinun pitää tunnistautua varmennekortilla, mobiilivarmenteella tai pankkitunnuksilla. Täytetty hakemus tallentuu Omapalvelun kautta suoraan asiakastietojärjestelmään työntekijän käsiteltäväksi. Voit liittää Omapalvelussa hakemuksellesi myös liitteitä.

Hakemus vammaispalveluista

Hakemus liikkumisen tuen palveluista

Vammaissosiaalityön työntekijät auttavat sinua tarvittaessa hakemuksen täyttämisessä. Hakemuksen liitteeksi tarvitset lääkärin tai muun asiantuntijan lausunnon tai suosituksen.

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Palvelutarpeen arviointi tehdään uudelle asiakkaalle tai arvioitaessa mahdollisuutta vammaispalvelujen asiakkuudelle.

Palvelutarpeen arvioinnin kautta kartoitetaan elämäntilannettasi ja tarvitsemiasi palveluja myös laajemmin muiden sosiaali- ja terveyspalvelujen näkökulmasta.

Palvelutarpeen arviointi aloitetaan seitsemän arkipäivän kuluessa yhteydenotostasi tai hakemuksesi saapumisesta.

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Hakemuksesi pyritään käsittelemään viivytyksettä ja päätös palveluista tehdään viimeistään kolmen kuukauden kuluessa hakemuksen saapumisesta.

Päätöstä ei kuitenkaan voida tehdä, jos asian ratkaisemiseksi ei ole riittäviä tietoja. Käsittelyn eteneminen saattaa viivästyä esimerkiksi puuttuvien selvitysten, yhdessä tehtävän palvelutarpeen arvioinnin, kotikäynnin tai muun syyn takia.

Jo ennalta tiedossa olevista palvelutarpeista kannattaa täyttää hakemukset ja olla yhteydessä vammaispalveluihin hyvissä ajoin.

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Osasta vammaispalveluita peritään asiakasmaksuja. Hyvaep:n asiakasmaksuihin voit tutustua täältä. Etusivulla on ensin tietoa maksukäytännöistä yleisesti. Vammaispalveluiden palvelukohtaiset maksut löydät perhe- ja sosiaalipalveluiden alta.

Sosiaalihuollon asiakasmaksut perustuvat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin ja asetukseen. Hyvinvointialueen asiakasmaksuasiakirjan hyväksyy aluevaltuusto.

Muutoksen hakeminen asiakasmaksuun

Voit tarvittaessa hakea muutosta asiakasmaksuun. Toimita täytetty hakemus liitteineen hyvinvointialueen kirjaamoon joko postitse tai sähköpostilla. Tarkemmat ohjeet löydät hakemuksesta.

Hakemus asiakasmaksun muuttamiseksi (pdf)

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Asiakassuunnitelma täydentää palvelutarpeen arviointia ja se laaditaan yhdessä kanssasi. Suunnitelman laatimisen tarkoitus on keskustella elämäntilanteestasi ja pohtia yhdessä sinulle sopivat ja tarkoituksenmukaiset palvelu- ja tukimuodot, jotka vastaavat voimavarojasi ja tarpeitasi.

Tarvittaessa suunnitelma laaditaan yhteistyössä perheesi tai läheistesi kanssa. Sinun tai perheesi luvalla suunnitelmapalaveriin voidaan pyytää mukaan perheenjäseniä, ystäviä, terapeutteja, päiväkodin tai koulun edustajia tai muita tarpeellisia henkilöitä.

Lue lisää asiakassuunnitelmasta Vammaispalvelujen käsikirjasta

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Yhteystiedot

Sähköinen asiointi

Chat-palvelu, vammaispalveluiden ohjaus ja neuvonta (OmaEP digipalvelu)

Chat-palvelu, vammaispalveluiden ohjaus ja neuvonta

Voit hakea kuljetuspalvelua täyttämällä hakemuksen.

Kuljetuspalvelu (Vammaispalvelulaki)

Voit hakea vammaispalveluja täyttämällä hakemuksen.

Vammaispalveluhakemus

Puhelinnumerot

Vammaispalvelut, Järvi-Pohjanmaan sote-keskus

Voit olla meihin yhteydessä, jos tarvitset vammaispalvelun palveluita, ohjausta tai neuvontaa.

Puhelin

Soittoajat

Asiakasohjaajan soittoajat

ma 09:00-11:00
ti 09:00-11:00
ke 12:00-14:00
to 12:00-14:00

Sosiaalityöntekijöiden ja sosiaaliohjaajien soittoajat

ma 09:00-10:00
ti 09:00-10:00
ke 09:00-10:00
to 09:00-10:00
pe 09:00-10:00

Toimipisteet

Puhelinnumerot

Vammaispalvelut, KuusSoten sote-keskus

Voit olla meihin yhteydessä, jos tarvitset vammaispalvelun palveluita, ohjausta tai neuvontaa.

Puhelin

Soittoajat

Asiakasohjaajan soittoajat

ma 09:00-11:00
ti 09:00-11:00
ke 12:00-14:00
to 12:00-14:00

Sosiaalityöntekijöiden ja sosiaaliohjaajien soittoajat

ma 09:00-10:00
ti 09:00-10:00
ke 09:00-10:00
to 09:00-10:00
pe 09:00-10:00

Toimipisteet

Puhelinnumerot

Vammaispalvelut, Kaksineuvoisen sote-keskus

Voit olla meihin yhteydessä, jos tarvitset vammaispalvelun palveluita, ohjausta tai neuvontaa.

Puhelin

Soittoajat

Asiakasohjaajan soittoajat

ma 09:00-11:00
ti 09:00-11:00
ke 12:00-14:00
to 12:00-14:00

Sosiaalityöntekijöiden ja sosiaaliohjaajien soittoajat

ma 09:00-10:00
ti 09:00-10:00
ke 09:00-10:00
to 09:00-10:00
pe 09:00-10:00

Toimipisteet

Puhelinnumerot

Vammaispalvelut, Ilmajoen sote-keskus

Voit olla meihin yhteydessä, jos tarvitset vammaispalvelun palveluita, ohjausta tai neuvontaa.

Puhelin

Soittoajat

Asiakasohjaajan soittoajat

ma 09:00-11:00
ti 09:00-11:00
ke 12:00-14:00
to 12:00-14:00

Sosiaalityöntekijöiden ja sosiaaliohjaajien soittoajat

ma 09:00-10:00
ti 09:00-10:00
ke 09:00-10:00
to 09:00-10:00
pe 09:00-10:00

Toimipisteet

Puhelinnumerot

Vammaispalvelut, Suupohjan sote-keskus

Voit olla meihin yhteydessä, jos tarvitset vammaispalvelun palveluita, ohjausta tai neuvontaa.

Puhelin

Soittoajat

Asiakasohjaajan soittoaika

ma 09:00-11:00
ti 09:00-11:00
ke 12:00-14:00
to 12:00-14:00

Sosiaalityöntekijöiden ja sosiaaliohjaajien soittoajat

ma 09:00-10:00
ti 09:00-10:00
ke 09:00-10:00
to 09:00-10:00
pe 09:00-10:00

Toimipisteet

Sosiaalipalvelut, Seinäjoki
Alvar Aallon katu 9 C

Puhelinnumerot

Vammaispalvelut, Seinäjoen sote-keskus, Isokyrö

Voit olla meihin yhteydessä, jos tarvitset vammaispalvelun palveluita, ohjausta tai neuvontaa.

Puhelin

Soittoajat

Asiakasohjaajan puhelinajat

ma 09:00-11:00
ti 09:00-11:00
ke 12:00-14:00
to 12:00-14:00

Sosiaalityöntekijöiden ja sosiaaliohjaajien puhelinajat

ma 09:00-10:00
ti 09:00-10:00
ke 09:00-10:00
to 09:00-10:00
pe 09:00-10:00

Toimipisteet

Puhelinnumerot

Vammaispalvelut, Suupohjan sote-keskus

Voit olla meihin yhteydessä, jos tarvitset vammaispalvelun palveluita, ohjausta tai neuvontaa.

Puhelin

Soittoajat

Asiakasohjaajan soittoaika

ma 09:00-11:00
ti 09:00-11:00
ke 12:00-14:00
to 12:00-14:00

Sosiaalityöntekijöiden ja sosiaaliohjaajien soittoajat

ma 09:00-10:00
ti 09:00-10:00
ke 09:00-10:00
to 09:00-10:00
pe 09:00-10:00

Toimipisteet

Puhelinnumerot

Vammaispalvelut, Suupohjan sote-keskus

Voit olla meihin yhteydessä, jos tarvitset vammaispalvelun palveluita, ohjausta tai neuvontaa.

Puhelin

Soittoajat

Asiakasohjaajan soittoaika

ma 09:00-11:00
ti 09:00-11:00
ke 12:00-14:00
to 12:00-14:00

Sosiaalityöntekijöiden ja sosiaaliohjaajien soittoajat

ma 09:00-10:00
ti 09:00-10:00
ke 09:00-10:00
to 09:00-10:00
pe 09:00-10:00

Toimipisteet

Puhelinnumerot

Vammaispalvelut, Kaksineuvoisen sote-keskus

Voit olla meihin yhteydessä, jos tarvitset vammaispalvelun palveluita, ohjausta tai neuvontaa.

Puhelin

Soittoajat

Asiakasohjaajan soittoajat

ma 09:00-11:00
ti 09:00-11:00
ke 12:00-14:00
to 12:00-14:00

Sosiaalityöntekijöiden ja sosiaaliohjaajien soittoajat

ma 09:00-10:00
ti 09:00-10:00
ke 09:00-10:00
to 09:00-10:00
pe 09:00-10:00

Toimipisteet

Puhelinnumerot

Vammaispalvelut, KuusSoten sote-keskus

Voit olla meihin yhteydessä, jos tarvitset vammaispalvelun palveluita, ohjausta tai neuvontaa.

Puhelin

Soittoajat

Asiakasohjaajan soittoajat

ma 09:00-11:00
ti 09:00-11:00
ke 12:00-14:00
to 12:00-14:00

Sosiaalityöntekijöiden ja sosiaaliohjaajien soittoajat

ma 09:00-10:00
ti 09:00-10:00
ke 09:00-10:00
to 09:00-10:00
pe 09:00-10:00

Toimipisteet

Puhelinnumerot

Vammaispalvelut, Kurikan sote-keskus

Voit olla meihin yhteydessä, jos tarvitset vammaispalvelun palveluita, ohjausta tai neuvontaa.

Puhelin

Soittoajat

Asiakasohjaajan soittoajat

ma 09:00-11:00
ti 09:00-11:00
ke 12:00-14:00
to 12:00-14:00

Sosiaalityöntekijöiden ja sosiaaliohjaajien soittoajat

ma 09:00-10:00
ti 09:00-10:00
ke 09:00-10:00
to 09:00-10:00
pe 09:00-10:00

Puhelinnumerot

Vammaispalvelut, Järvi-Pohjanmaan sote-keskus

Voit olla meihin yhteydessä, jos tarvitset vammaispalvelun palveluita, ohjausta tai neuvontaa.

Puhelin

Soittoajat

Asiakasohjaajan soittoajat

ma 09:00-11:00
ti 09:00-11:00
ke 12:00-14:00
to 12:00-14:00

Sosiaalityöntekijöiden ja sosiaaliohjaajien soittoajat

ma 09:00-10:00
ti 09:00-10:00
ke 09:00-10:00
to 09:00-10:00
pe 09:00-10:00

Toimipisteet

Puhelinnumerot

Vammaispalvelut, Lapuan sote-keskus

Voit olla meihin yhteydessä, jos tarvitset vammaispalvelun palveluita, ohjausta tai neuvontaa.

Puhelin

Soittoajat

Asiakasohjaajan soittoajat

ma 09:00-11:00
ti 09:00-11:00
ke 12:00-14:00
to 12:00-14:00

Sosiaalityöntekijöiden ja sosiaaliohjaajien soittoajat

ma 09:00-10:00
ti 09:00-10:00
ke 09:00-10:00
to 09:00-10:00
pe 09:00-10:00

Toimipisteet

Sosiaalipalvelut, Seinäjoki
Alvar Aallon katu 9 C

Puhelinnumerot

Vammaispalvelut, Seinäjoen sote-keskus

Voit olla meihin yhteydessä, jos tarvitset vammaispalvelun palveluita, ohjausta tai neuvontaa.

Puhelin

Soittoajat

Asiakasohjaajan soittoajat

ma 09:00-11:00
ti 09:00-11:00
ke 12:00-14:00
to 12:00-14:00

Sosiaalityöntekijöiden ja sosiaaliohjaajien soittoajat

ma 09:00-10:00
ti 09:00-10:00
ke 09:00-10:00
to 09:00-10:00
pe 09:00-10:00

Toimipisteet

Puhelinnumerot

Vammaispalvelut, KuusSoten sote-keskus

Voit olla meihin yhteydessä, jos tarvitset vammaispalvelun palveluita, ohjausta tai neuvontaa.

Puhelin

Soittoajat

Asiakasohjaajan soittoajat

ma 09:00-11:00
ti 09:00-11:00
ke 12:00-14:00
to 12:00-14:00

Sosiaalityöntekijöiden ja sosiaaliohjaajien soittoajat

ma 09:00-10:00
ti 09:00-10:00
ke 09:00-10:00
to 09:00-10:00
pe 09:00-10:00

Toimipisteet

Puhelinnumerot

Vammaispalvelut, Suupohjan sote-keskus

Voit olla meihin yhteydessä, jos tarvitset vammaispalvelun palveluita, ohjausta tai neuvontaa.

Puhelin

Soittoajat

Asiakasohjaajan soittoaika

ma 09:00-11:00
ti 09:00-11:00
ke 12:00-14:00
to 12:00-14:00

Sosiaalityöntekijöiden ja sosiaaliohjaajien soittoajat

ma 09:00-10:00
ti 09:00-10:00
ke 09:00-10:00
to 09:00-10:00
pe 09:00-10:00

Puhelinnumerot

Vammaispalvelut, Järvi-Pohjanmaan sote-keskus

Voit olla meihin yhteydessä, jos tarvitset vammaispalvelun palveluita, ohjausta tai neuvontaa.

Puhelin

Soittoajat

Asiakasohjaajan soittoajat

ma 09:00-11:00
ti 09:00-11:00
ke 12:00-14:00
to 12:00-14:00

Sosiaalityöntekijöiden ja sosiaaliohjaajien soittoajat

ma 09:00-10:00
ti 09:00-10:00
ke 09:00-10:00
to 09:00-10:00
pe 09:00-10:00

Toimipisteet

Puhelinnumerot

Vammaispalvelut, KuusSoten sote-keskus

Voit olla meihin yhteydessä, jos tarvitset vammaispalvelun palveluita, ohjausta tai neuvontaa.

Puhelin

Soittoajat

Asiakasohjaajan soittoajat

ma 09:00-11:00
ti 09:00-11:00
ke 12:00-14:00
to 12:00-14:00

Sosiaalityöntekijöiden ja sosiaaliohjaajien soittoajat

ma 09:00-10:00
ti 09:00-10:00
ke 09:00-10:00
to 09:00-10:00
pe 09:00-10:00