Lasten ja nuorten osasto

Lasten ja nuorten osasto

Lasten ja nuorten osastolla hoidetaan kaikki osastohoitoa tai osastolla tehtäviä tutkimuksia vaativat 0–16-vuotiaat lapset vastasyntyneitä lukuun ottamatta. Lapsen olo osastolla pyritään tekemään mahdollisimman miellyttäväksi, lapselle kerrotaan osaston toiminnasta, hoito- ja tutkimustoimenpiteistä lapsen ikä ja kehitystaso huomioiden. Lapselle järjestetään voinnin ja mahdollisuuksien mukaan ajankulua ja askartelua. Vanhempien mukana olo on toivottavaa, ellei erikseen toisin sovita. Vanhemmalle pyritään osastotilanne huomioiden järjestämään mahdollisuus yöpyä lapsen huoneessa, vanhempien lepotilassa tai potilashotellissa. Varsinkin tarttuvia tauteja sairastavat lapset ovat omissa huoneissaan, ruuhka-aikoina joudutaan samaan huoneeseen sijoittamaan useampi lapsi. Lapsi pyritään kotiuttamaan heti, kun se hänen vointinsa ja jatkohoitonsa puolesta on mahdollista.

Lasten ja nuorten osasto yhteydessä toimii kotisairaala. Kotisairaala on vaihtoehtoinen hoitomuoto sairaalahoidolle. Kotisairaalahoito voi lyhentää sairaalassaoloaikaa tai korvata sen kokonaan. Päätöksen kotisairaalan potilaaksi siirtymisestä tekee aina hoitava lääkäri.

Henkilökunta

Osaston henkilökuntaan kuuluu sairaanhoitajia, lastenhoitajia ja lääkäreitä. Osastolla toimii myös osastosihteereitä ja sairaalahuoltajia. Osastolla työskentelee säännöllisesti myös terveydenhuollon ja lääketieteen opiskelijoita, jotka toimivat käytännön työssä henkilökunnan ohjauksessa.

Toiminta-ajatus

Lasten ja nuorten osaston toiminnan tarkoituksena on antaa erikoissairaanhoidon palveluja lapsille ja nuorille silloin, kun koti- tai avohoito ei riitä tai onnistu.

Tavoitteeseen pyritään toteuttamalla korkeatasoista lääketieteen ja lasten hoitotyön asiantuntijuutta sekä ammattitaitoa.  Osastolla toimitaan moniammatillisessa yhteistyössä eri erikoisalojen, perusterveydenhuollon, sosiaalitoimen, koulutoimen ja kodin kanssa.

Toiminnan luonne

Lasten ja nuorten osastolla hoidamme kaikki osastohoitoa tai osastolla tehtäviä tutkimuksia vaativat 0–16 (–18) -vuotiaat lapset vastasyntyneitä lukuun ottamatta.

Tutkimme, hoidamme ja kuntoutamme äkillisesti sairastuneita ja pitkäaikaissairaita lapsia ja nuoria, joilla on pediatrisia, kirurgisia, neurologisia, korva-, silmä- tai ihotauteihin liittyviä ongelmia tai infektiosairauksia. Samalla ennaltaehkäisemme ja lievitämme sairauden aiheuttamaa haittaa ja huolehdimme jatkohoidon järjestämisestä.

Lasten ja nuorten osastolla on 12 sairaansijaa. Osasto jakautuu infektiopuoleen ja  ns.puhtaaseen puoleen, lisäksi lastentautien päivystys toimii osaston yhteydessä. Osastolla on arkisin myös päiväsairaalatoimintaa tutkimuksiin ja lääkehoitoon tuleville potilaille. Potilaat saapuvat osastolle joko kutsuttuna ajanvarauksen kautta tai päivystyksenä lähetteellä.

Yleisimpiä osastohoidon syitä ovat astma ja lasten sairastamat infektiot. Tavallisia osastohoitoa vaativia tilanteita ovat myös imeväisikäisen itkuisuuden, uni-, iho- ja syömisongelmien selvittäminen. Psykososiaaliset ongelmat sekä syömis- ja käyttäytymisongelmien selvittäminen vaativat laajaa moniammatillista lähestymistä. Pitkäaikaissairauksien (diabetes, syöpäsairaudet, epilepsia, astma, reuma ym.) akuuttivaiheet  vaativat usein osastohoitoa. Lastenosastolla hoidetaan myös tapaturman,  leikkauksen tai muun toimenpiteen jälkeen osastohoitoa vaativat kirurgiset ja korva-nenä-kurkkutautien lapsipotilaat.

Tyypillisimpiä lapsille osastolta käsin tehtäviä tutkimuksia ovat magneetti-, tietokone- ja ultraäänikuvaukset, aivosähkökäyrätutkimukset, ruokatorven happamuusrekisteröinnit ja moninaiset verikokeet. Tutkimukset pyritään suorittamaan hyvin esivalmisteltuina, mahdollisimman kivuttomasti ja turvallisesti.

Lapsen olo osastolla pyritään tekemään mahdollisimman miellyttäväksi ja turvalliseksi, lapselle itselleenkin kerrotaan tutkimus- ja hoitotoimenpiteistä lapsen ikä ja kehitystaso huomioiden. Lapselle järjestetään voinnin ja mahdollisuuksien mukaan ajankulua ja askartelua.

Tärkeää huomioitavaa sairaalassa

Mikäli lapsella on tarttuva infektiotauti (ripuli, hengitystieinfektio, rokkotauti, kuume yms.) lapsen ja vanhempien on pysyttävä potilashuoneessa huoneen ovet suljettuina infektioiden leviämisen välttämiseksi. Muuten ns. puhtaalla puolella hoidettavat lapset voivat oleskella vapaasti osaston päiväsalissa.