Lasten ja nuorten poliklinikka

Lasten ja nuorten poliklinikka

Lasten ja nuorten poliklinikka toimii pääsääntöisesti ajanvarausperiaatteella, eli kutsumme lapsipotilaat poliklinikkakäynnille avopuolelta tulleen lähetteen perusteella. Ylilääkäri ja erikoislääkärit vastuualueittain käyvät lähetteet läpi ja arvioivat annettavan poliklinikka-ajan kiireellisyyden. Sairaalassamme toimii hajautettu näytteenotto, eli poliklinikkakäyntiä ennen potilas voi käydä verikokeissa tai muissa tutkimuksissa omassa terveyskeskuksessaan.

Pyrimme takaamaan tutkimuksiin ja hoitoon pääsyn mahdollisimman nopeasti ja sujuvasti, hoitamaan yksilöllisesti sekä huomioimaan lapsen ikätason tutkimuksissa ja kokonaisvaltaisessa hoidossa. Erikoispoliklinikoillamme kuhunkin vastuualueeseen perehtyneet sairaanhoitajat toimivat lääkärin kanssa tiiviissä yhteistyössä.

Löydät yhteystiedot kootusti sivulta Lastentaudit kohdasta yhteystiedot.

Erikoispoliklinikat

Hoidamme 0–16-vuoden ikäisten lastentautien alaan kuuluvat taudit ja oireet, joiden hoito ja selvittely eivät vaadi hoitoa vuodeosastolla. Erikoispoliklinikoitamme ovat:

Astma- ja allergiapoliklinikalla hoidamme astmaa, muita keuhkosairauksia, allergioita sekä atooppista ihottumaa sairastavia lapsia. Astmahoitaja tekee tarvittavat astmatutkimukset ennen lääkärin vastaanottoa. Mahdollinen ohjaus ja neuvonta toteutetaan lääkärin vastaanoton jälkeen. Teemme lasten astma- ja allergiayksikössä keuhkojen toimintakokeita (vapaan juoksun rasituskoe, virtaustilavuusspirometria ja bronkodilataatiokoe, uloshengityksen typpioksidianalyysi, koti-PEF-seuranta). Osa keuhkojen toimintakokeista tehdään kliinisen fysiologian yksikössä. Ihotaudeilla tehdään tarvittaessa ihopistotestit (prick). Lasten astma- ja allergiayksikössä annamme siedätyshoitoja eläin- ja siitepölyallergiasta kärsiville lapsille.

Lasten ja nuorten allergiayksikössä toimii hoitajapoliklinikka, jossa ohjaamme ja seuraamme astmaa ja allergiaa sairastavan lapsen tai nuoren ja hänen perheensä kokonaisvaltaista hoitoa. Saatte astmaohjausta diagnoosin varmistuttua.

Ruoka-allergiaepäilyssä suoritamme tarvittaessa ihopistotestin (prick), verikokeet ja valvotun eliminaatio-altistuksen. Määräämme nämä tutkimukset lapsille yksilöllisesti oireiden perusteella. Oireita hoidetaan lapsen sopivalla ruokavaliolla (ruoka-allergiset), ihonhoidolla ja lääkityksellä. Lisäksi lapsen hoitoon osallistuvat tarvittaessa mm. ihotautipoliklinikka, ravitsemusterapeutti, puheterapeutti ja sosiaalityöntekijä.

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Hoidamme alle 18-vuotiaita diabetesta sairastavia lapsia ja nuoria. Alkuohjauksen lapsen sairastuessa diabetekseen annamme lastenosastolla. Osastojakso kestää 5–7 vuorokautta. Osastolla lapsi ja perhe saavat ohjauksen diabeteksen omahoitoon.

Osastojakson jälkeen lapset ja nuoret siirtyvät diabetespoliklinikan seurantaan, jossa he käyvät määräajoin. Osastojakson aikana lapsi ja perhe tutustuvat diabetespoliklinikan toimintaan ja tapaavat diabeteshoitajan.

Diabetespoliklinikka toimii arkipäivinä. Poliklinikkakäynnillä pohdimme yhdessä lääkärin ja diabeteshoitajan kanssa, miten diabeteksen hoito on sujunut kotona. Keskustelemme perheen esille tuomista ongelmista ja mietimme ratkaisukeinoja hoidon mahdollisimman hyvälle sujumiselle arjessa.

Työryhmä

Lääkäri toimii yhdessä diabetespoliklinikan työryhmän jäsenten kanssa ja vastaa potilaan hoidosta.

Diabeteshoitaja tapaa diabetesta sairastavat lapset ja nuoret poliklinikkakäynneillä ja huolehtii hoitoon liittyvästä ohjauksesta.

Ravitsemusterapeutti antaa alkuohjauksen ruokavaliohoidosta. Tämän jälkeen ravitsemusterapeutille voi varata ajan tilanteen mukaan.

Sosiaalityöntekijä tutustuu diabetesta sairastavaan lapseen ja nuoreen sekä hänen perheeseensä ja selvittää sosiaalietuudet sairastumisen alkuvaiheessa. Tämän jälkeen hän tapaa perhettä tarvittaessa.

Psykologi tapaa lapsen tai nuoren ja vanhemmat osastojakson aikana sekä sen jälkeen poliklinikkakäynnin yhteydessä. Myös sisaruksia voidaan tavata. Psykologi on myöhemmin tarvittaessa tukena diabeteksen hoidossa. Psykologi osallistuu diabetespoliklinikan järjestämiin teemapäiviin ja perheleirille.

Hyödyllisiä linkkejä

Diabetesliitto (diabetes.fi)

Diabetestalo (terveyskyla.fi)

Sosiaalityö lapsiperheille

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Tutkimme ja hoidamme lapsia ja nuoria, joilla on ongelmia pituuskasvussa tai murrosiän kehityksessä tai joilla on jokin hormonituotantoa koskeva sairaus, esimerkiksi kilpirauhasen vajaatoiminta tai lisämunuaiskuoren vajaa- tai liikatoiminta. Monien kasvuhäiriö liittyy muihin vakaviin sairauksiin. Lasten endokrinologian poliklinikalle lähetetään myös lapsia ja nuoria lihavuuden vuoksi tilannearvioon ja ohjauksen suunnitteluun.

Hyödyllisiä linkkejä

Sisätaudit

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Tutkimme ja hoidamme veri- ja syöpätauteja sairastavia lapsia yhteistyössä Tampereen yliopistollisen sairaalan kanssa. Hematologian poliklinikka toimii päiväsairaalan yhteydessä. Valtakunnallisen hoidonporrastuksen mukaisesti lasten syöpäsairauksien ja vakavampien veritautien diagnostiikka ja hoidon suunnittelu tapahtuu yliopistosairaalassa. Yliopisto- ja keskussairaala toteuttavat hoidon yhteistyössä kuten myös hoidon jälkeisen seurannan.

Hyödyllisiä linkkejä

Hematologia

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Lastenkirurgian poliklinikalle tulee potilaita pääosin neuvola- tai koululääkärin, terveyskeskuslääkärin tai lastenlääkärin lähettäminä. Tavallisia lähettämisen syitä ovat tyrä, laskeutumaton kives, esinahan ahtaus ja erilaiset patit.

Teemme poliklinikalla arvion leikkauksen tarpeesta. Lasten kirurgiset toimenpiteet tehdään lastenosaston tai päiväkirurgian yksikön kautta. Poliklinikallamme käy säännöllisesti myös konsultoiva lastenkirurgi ja lastenortopedi. Lasten tapaturmat ja tavalliset ortopediset vaivat hoidetaan pääosin ortopedian poliklinikalla.

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Lasten munuaissairauksen polikinikalla tutkimme ja hoidamme 0–16-vuotiaita lapsia, joilla on tai epäillään olevan munuaisten tai virtsateiden sairauksia.

Poliklinikan tehtäväalueita ovat:

  • toistuvat virtsatieinfektiot, tutkimukset ja estolääkityksen harkinta
  • päiväkastelu, lisätutkimukset esim. urodynaaminen tutkimus yhteistyössä urologin kanssa
  • pitkäaikaiset munuaissairaudet kuten munuaisten vajaatoiminta, nefroottinen oireyhtymä, glomerulonefriitit, suomalaistyyppinen synnynnäinen nefroosi
  • dialyysi ja munuaissiirtopotilaat, seuranta yhteistyössä yliopistollisten sairaaloiden kanssa.
Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Hoidamme 0–16-vuotiaita lastenreumaa ja muita pitkittyneitä nivelvaivoja sairastavia lapsia ja nuoria.

Lastenreumapotilaan työryhmään kuuluvat lastenlääkäri ja sairaanhoitaja sekä noin kuukausittain käyvä konsultoiva lastenreumatologi. Lääkärin ja sairaanhoitajan lisäksi potilaat ja perheet tapaavat tarvittaessa käynneillään fysioterapeutin, toimintaterapeutin, psykologin ja sosiaalityöntekijän. Teemme yhteistyötä myös apuvälineyksikön sekä silmä- ja hammaslääkärien kanssa.

Reumapoliklinikka toimii kahtena päivänä viikossa tiistaisin ja keskiviikkoisin, mutta reumahoitajaan saa puhelimitse yhteyden arkipäivisin. Reumapoliklinikalla on käytössä takaisinsoittojärjestelmä, johon voit jättää halutessasi viestin ja hoitaja soittaa takaisin, jos häntä ei heti tavoita puhelimella.

Vastaanottokäynnin yhteydessä on mahdollista tehdä nivelpistot (nivelnesteen poisto ja lääkeaineen ruiskuttaminen nivelen sisään) ilokaasun tai ihon paikallispuudutteen turvin. Järjestämme nukutusta vaativat lasten nivelpistot erikseen lasten päiväsairaalassa. Annamme päiväsairaalassa myös infusoitavat reumalääkkeet, mutta muuten niveloireiset ja lastenreumaa sairastavat lapset tarvitsevat harvoin vuodeosastohoitoa.

Sopeutumisvalmennus on osa reumapoliklinikan toimintaa ja uusille lastenreumaa sairastaville perheille järjestämme syksyisin ensitietopäivän.

Hyödyllisiä linkkejä

Reumaliitto (reumaliitto.fi)

Reuma-aapinen (reumaliitto.fi)

Reumatalo (terveyskyla.fi)

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Lasten ja nuorten gastroenterologian poliklinikalla tutkimme ja hoidamme ruuansulatuskanavan sairauksia. Potilaat tulevat lähetteellä sairaanhoitopiirin alueelta. Oireena lapsella voi olla esimerkiksi ripuli tai ummetus, mahakivut, oksentelu tai laihtuminen. Oireiden takaa voi löytyä tavallisesti keliakiaa, helikobakteeritautia, laktoosi-intoleranssia ja kroonisia tulehduksellisia suolistosairauksia.

Tähystystutkimukset teemme lasten ja nuorten osaston kautta. Teemme potilaille sekä gastroskopioita (mahalaukun tähystyksiä) että kolonoskopioita (paksunsuolen tähystyksiä). Paksunsuolen tähystyksiin tulevat lapset saapuvat osastolle tutkimusta edeltävänä päivänä suoliston tyhjennystä varten.

Keliakiapotilaat käyvät aluksi kontrollikäynneillä gastroenterologian poliklinikan lääkärillä ja jatkokäynneillä sairaanhoitajalla.

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Lasten sydän- ja kardiologian poliklinikalla tutkitaan ja hoidetaan lapsia, joilla epäillään tai on todettu rakenteellinen sydänvika tai muu sydänsairaus. Poliklinikalle tullaan lähetteellä avoterveydenhuollosta, erityisvastuualueelta tai lastentautien vastuualueen muilta poliklinikoilta tai osastoilta. Ajanvaraustoiminnan ohessa on päivystyksellistä toimintaa mm. vastasyntyneiden sydänvikojen toteamiseksi.

Lääkärin tutkimuksen lisäksi poliklinikalla tehtäviä tutkimuksia ovat EKG eli sydänfilmi, happisaturaatio, neliraajaverenpaineet (verenpaineiden mittaus käsistä ja jaloista), sydämen ultraäänitutkimus sekä sydämen tahdistimen tarkistus.

Lasten sydänleikkaukset, katetrisaatiot ynnä muut toimenpiteet tehdään Helsingin Uudessa lastensairaalassa. Leikkausta edeltävät toimenpiteet sekä leikkauksen jälkiseuranta tehdään lasten ja nuorten poliklinikan lastenlääkärin tai konsultoivan lastenkardiologin vastaanotolla.

Hyödyllisiä linkkejä

Sydänlapset ja -aikuiset ry (sydanlapsetjaaikuiset.fi)

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Suurin osa vastasyntyneiden poliklinikalla seurattavista lapsista on ennenaikaisesti syntyneitä keskosia. Kiinnitämme huomiota lasten kokonaiskehitykseen ja erityisesti neurologiseen ja liikunnalliseen kehitykseen. Tämän vuoksi fysioterapeutti ja ajoittain myös toimintaterapeutti ovat poliklinikan toiminnassa kiinteästi mukana. Käytämme hoidossa ravitsemusterapeutin, puheterapeutin ja sosiaalityöntekijän palveluita tarpeen mukaan. Aivojen ja sydämen ultraäänitutkimukset kuuluvat seurantaan, joka jatkuu keskosilla noin vuoden ikään saakka vastasyntyneiden poliklinikalla.

Ohjaamme osan potilaista poliklinikkakäyntien perusteella aktiiviseen kuntoutukseen ja jatkoseurantaan lastenneurologian yksikköön. Jos lapsen kehitys on aivan normaalia, lapsi siirtyy takaisin tavanomaiseen neuvolaseurantaan.

Lisäksi osa poliklinikalla tutkittavista imeväisikäisistä lapsista tulee lähetteellä lastenneuvolasta tai avoterveydenhuollosta epäillyn poikkeavuuden tai sairauden vuoksi.

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Lasten ja nuorten päiväsairaala

Lasten ja nuorten päiväsairaala

Lasten ja nuorten päiväsairaala on osa lasten ja nuorten osastoa. Kutsumme lapset päiväsairaalaan suunnitellusti ajanvarausperiaatteella, tarvittaessa hyvinkin lyhyellä varoitusajalla. Hoidamme 0–16-vuotiaita lapsia ja nuoria, joiden hoitoa ei voida toteuttaa tavallisella poliklinikkakäynnillä, mutta jotka eivät kuitenkaan tarvitse vuodeosastohoitoa. Usein käyntiin liittyy myös lääkärin vastaanotto, osa on pelkkiä tutkimus- tai hoitotoimenpidekäyntejä.

Teemme nukutusta vaativia tutkimuksia ja toimenpiteitä sekä pientoimenpiteitä ilokaasun avulla. Lisäksi hoidamme haavoja, teemme pidempiä rasitusverikokeita, verituotteiden infuusioita, suonensisäisiä lääkehoitoja sekä annamme tiettyjä rokotuksia. Päiväsairaalassa hoidamme ja seuraamme myös syöpää sairastavia lapsia ja nuoria. Päiväsairaalan yhteydessä toimii lasten ja nuorten hematologinen eli veri- ja syöpäsairauksien poliklinikka.

Lasten ja nuorten päiväsairaalassa työskentelee sairaanhoitajia ja lääkäri. Lisäksi hoitoon osallistuu tarvittaessa erityistyöntekijöitä ja muita asiantuntijoita.

Yhteystiedot
Seinäjoen keskussairaala, C1-osa, 1. kerros

Joupin neuvola

Hallituskatu 20

Ajankohtaista

Kurikan perhekeskus aloittaa uusissa tiloissa 1.8.2024

Kun sairastun – mistä apua?

HyväEP-tiedotuslehti on julkaistu