Blogikirjoitus: Mielenterveydestä ja hyvinvoinnista tulee huolehtia elämän eri vaiheissa

  • Tiedote
  • 7.2.2023 klo 12.14 (Muokattu: 7.2.2023 klo 13.15)

WHO:n määritelmän (2013) mukaan mielenterveys on hyvinvoinnin tila, jossa ihminen pystyy näkemään omat kykynsä ja selviytymään elämään kuuluvissa haasteissa sekä työskentelemään ja ottamaan osaa yhteisönsä toimintaan. Tähän päästäksemme hyvinvoinnista ja mielenterveydestä on huolehdittava läpi elämän. Ihmisellä tulee eri elämänvaiheita, joissa huolehtimisen painopisteet muuttuvat. Meidän tulisi kuitenkin muistaa, että jokaisessa vaiheessa tarvitaan arjen hyvinvointia vaalivia valintoja. Kansallinen mielenterveysstrategia on rakennettu vuosille 2020−2030, jonka pohjalta mielenterveysstrategiaa on toteutettu ja rakennetaan myös Etelä-Pohjanmaalla.

Perusta aikuisuuden hyvinvoinnille rakennetaan lapsuudessa, joten ei ole yhdentekevää, millaiseen maailmaan synnymme. Pieni lapsi tarvitsee ympärilleen turvallisia ihmissuhteita sekä kasvuympäristön, jossa hän voi nauttia vanhempien huolenpidosta, kuulluksi tulemisesta ja tunnetarpeisiin vastaamisesta. Mielenterveystaitoja voi harjoitella kotona, päiväkodissa, koulussa ja harrastuksissa ja näitä lapselle ovat muun muassa tunnetaidot sekä kaveritaidot. Lapsen mielenterveyden positiivista kehittymistä voidaan tukea riittävällä jokapäiväisellä hoivalla ja huolenpidolla, ikätasonsa mukaista elämää elämällä, tuntea itsensä rakastetuksi ja hyväksytyksi sekä aikuiseen luottaen elämän ilojen ja surujen keskellä. Lapsen tulisi saada olla mahdollisimman pitkään lapsi ja lupa onnistua sekä erehtyä turvallisessa ympäristössä.

Nuoruusiällä tulee useita nopeita kehitysaskelia lyhyessäkin aikaa, mikä voi hämmentää niin nuorta itseään kuin hänen vanhempiaankin. Fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen kehitys menevät jokaisella yksilöllisesti eteenpäin ja muutokset suhteessa omaan seksuaalisuuteen, vanhempiin, kaveripiiriin ja omaan persoonaan tulisi hyväksyä tähän ikävaiheeseen kuuluvaksi kehitysjaksoksi. Mielenterveyden ja hyvinvoinnin näkökulmasta suotuinen kehitys tarvitsee myös nuoruusiällä turvallista vanhemmuutta ja huolenpitoa. Murrosiän alkaessa ja edetessä nuorelle tulee antaa tilaa itsenäistyä, ottaa vastuuta ja antaa luottamusta sopivissa mittasuhteissa. Nuorikin tarvitsee rajoja ja rakkautta, lupaa onnistua sekä erehtyä turvallisessa ympäristössä.

Olavi Virta lauloi Kultaisesta nuoruudesta, jota usein aikuisena muistellaan. Elämäntilanteesta riippumatta aikuisen on tärkeää muistaa oma hyvinvointinsa. Aikuisuus on varsin pitkä ajanjakso ja siihen mahtuu monenlaisia käänteitä, mitkä vaikuttavat mielenterveyteemme. Terveys, perhetilanne, ammatillinen tai taloudellinen asema ovat esimerkkejä siitä, miten yksilöllistä tietä jokaisen polku menee. Jokaisen tulisi muistaa välillä pysähtyä, analysoida, tehdä johtopäätöksiä ja jatkaa matkaansa eteenpäin. Mitä enemmän tulee kilometrejä alle, sitä tärkeämmäksi tulee huolehtia itsestään, jotta voisi huolehtia myös läheisistään. Millaisia ovat päivittäiset omaa hyvinvointia vaalivat teot tai huolehdimmeko perustarpeista kuten unesta, ravinnosta ja liikunnasta? Kaipaamme arkeemme säännöllistä lepoa ja palautumista, ihmissuhteita, iloa tuottavia asioita ja tukea elämän kolhuissa. Jokainen päivä on uusi mahdollisuus rakentaa juuri omanlaisensa mestariteos ja heittäytyä täysillä mukaan tarjolla olevaan hetkeen.

Jokainen meistä ikääntyy ja se tuo mukanaan sekä myönteisiä että ei-toivottuja muutoksia. Elämänkokemuksen tuoma viisaus, voimavarat ja erilaiset taidot vahvistuvat, vaikka toimintakyky heikkenee ja mahdolliset sairaudet lisääntyvät. Kuitenkin voimme luoda hyvää perustaa hyvälle mielenterveydelle sekä hyvinvoinnille koko elämänkaaren ajan ja nauttia siitä myös ikääntyessä. Mielekäs tekeminen, sosiaaliset suhteet, terveelliset elämäntavat, taloudellinen turvallisuus ja oman elämän päätöksiin vaikuttaminen pitävät yllä hyvää mielenterveyttä. Monesti mietitään sitä, että mikä on pitkän elämän salaisuus. Siihen voi vaikuttaa perimä, ympäristö, elintavat, yhteisöllisyys ja sattuma. Ikääntymisessä muun muassa myönteinen asenne, huumorintaju, hyvät ihmissuhteet ja avoin suhtautuminen asioihin vaikuttavat päivittäiseen mielenterveyteen. Hyvinvointiin panostaminen kannattaa, sillä menestystä elämässä voidaan pitää hyvinvoinnin sivutuotteena! Oman mielenterveyden ja hyvinvoinnin junaan kannattaa hypätä jo tänään sekä ottaa kaveritkin laiturilta kyytiin mukaan.

Toni Ranta
asiantuntija
toni.ranta@hyvaep.fi