Blogikirjoitus: Akuuttitiimi vastaa matalan kynnyksen palvelutarpeeseen

  • Tiedote
  • 13.9.2023 klo 11.44
Akuuttitiimin kuvaus

Yhteiskunta on muuttunut viime vuosina aiempaa epävakaammaksi muun muassa globaalin koronapandemian vuoksi ja Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Ennen tätäkin ajanjaksoa nuorten mielenterveyshäiriöt ovat olleet kasvussa ja eri tutkimusten mukaan noin 20–25 prosenttia nuorista kärsii jostain mielenterveyden häiriöstä. Nämä ovat muodostuneet koululaisten ja nuorten aikuisten tavallisimmiksi terveysongelmiksi ja erilaisia häiriöitä voi olla useampia yhtä aikaa. Etelä-Pohjanmaalla on Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeessa asetettu hankesuunnitelman yhdeksi tavoitteeksi matalan kynnyksen palveluiden vahvistaminen sekä kehittää walk in -toimintaa. Tätä asiaa tukee myös uusin hallitusohjelma, jossa nämä asiat ovat mainittuina mielenterveyspalveluiden kehittämisessä. Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen myötä tähän tarpeeseen on lähdetty vastaamaan muun muassa Akuuttitiimi toiminnan kautta ja pilotointi on lähtenyt liikkeelle keväällä 2022.

Akuuttitiimi on yksi Lasten ja nuorten mielenterveys- ja riippuvuuspalvelujen palveluista Varhaisen tuen palveluissa. Työn tavoitteena on tarjota lyhytkestoista mielenterveyden, päihteiden ja riippuvuuksien hoitoon liittyvää tukea, palveluohjausta ja muutosvalmennusta. Tapaamisissa hyödynnetään muun muassa Käynti kerrallaan terapiaa/työskentelyä (KKT). Palvelua tarjotaan yhteistyössä paikkakunnan muiden toimijoiden kanssa 13–29-vuotiaille nuorille ja nuorille aikuisille. Tapaamisiin voi tulla sovitusti ajanvarauksella tai walk in -periaatteella ja tapaamispaikkoina voivat olla esimerkiksi alueen ohjaamot, perhekeskus, nuoren koti, ulkoilumaastot ja nuoren kanssa palvelussa käyminen. Palvelussa tarjotaan nuorelle akuuttia tukea, tehdään hoidon tarpeen arviointia sekä tarpeiden mukaan suunnitellaan ja ohjataan jatkohoitoon. Akuuttitiimin asiakastapaamisten aiheet voivat liittyä esimerkiksi ahdistukseen, akuuttiin kriisiin, masennukseen, arjen haasteisiin, neuropsykiatrisiin haasteisiin, päihteisiin/riippuvuuksiin, tukemiseen ennen sovitun hoidon alkamista ja univaikeuksiin.

Akuuttitiimin toiminta on lähtenyt liikkeelle keväällä 2022 yhden työntekijän voimin ja elokuusta 2023 alkaen palvelua on tarjottu neljän sairaanhoitajan toimesta. Toiminta-alueina toimivat tällä hetkellä Suupohja, Kurikka, Ilmajoki, Seinäjoki, Isokyrö, Lapua, Kaksineuvoinen ja Järvi-Pohjanmaa. Kokemukset ja palaute toiminnasta ovat olleet positiivisia niin yhteistyötahojen kuin nuortenkin osalta ja nuorille on pystytty tarjoamaan apua sekä tukea matalalla kynnyksellä oikea-aikaisesti. Nuoret ovat antaneet kiitosta tapaamispaikasta, helposta avun saamisesta ja välittävästä kohtaamisesta, jossa on turvallista keskustella.

Tässä nuoren suora sitaatti palvelusta: ”Mun mielestä on ollut äärimmäisen hyvä idea, että tällainen palvelu on toteutettu. Pääsee helposti ja nopeasti purkamaan mielen päällä olevat asiat.”

Lasten ja nuorten mielenterveys- ja riippuvuuspalvelujen yhteystiedot löytyvät osoitteesta https://www.hyvaep.fi/palvelu/lasten-ja-nuorten-mielenterveys-ja-riippuvuushoidon-palvelut/

Akuuttitiimin toimintamallin löydät Innokylästä: https://innokyla.fi/fi/toimintamalli/akuuttitiimi

Toni Ranta
asiantuntija
Tulevaisuuden sote-keskus -hanke
toni.ranta@hyvaep.fi