Kerro palvelustasi -kysely toteutetaan 10.1.–27.3.2024

  • Tiedote
  • 26.1.2024 klo 14.28

Kerro palvelustasi -kysely toteutetaan 10.1.–27.3.2024 kotihoidossa ja ympärivuorokautisessa palveluasumisessa koko Manner-Suomessa.

Kansallinen asiakastyytyväisyyden seuranta sisältyy vanhuspalvelulain uudistukseen. THL toteuttaa vuodesta 2024 alkaen kansallisen kyselyn joka toinen vuosi. Kyselyn avulla selvitetään asiakkaiden kokemuksia palvelun laadusta, sekä vastaako palvelu asiakkaiden toiveisiin ja tarpeisiin.

Kerro palvelustasi -kyselyn tavoitteena on

  • seurata vanhuspalvelujen laatua asiakastyytyväisyyden näkökulmasta.
  • tuottaa vertailutietoa vanhuspalvelujen asiakastyytyväisyydestä kansallisella, alueellisella ja toimintayksikkökohtaisella tasolla. Tulokset raportoidaan kaikille avoimessa raportointipalvelussa.
  • tuottaa asiakastyytyväisyystietoa hyvinvointialueiden, palveluntuottajien ja toimintayksiköiden tietojohtamisen tueksi. Palveluntuottajat ja toimintayksiköt saavat omia palvelujaan koskevat tulokset käyttöönsä ja kehittämistyönsä tueksi.
  • tukea kansallista päätöksentekoa asiakastyytyväisyystiedolla.

THL toimittaa tiedonkeruuohjeet ja -materiaalit kotihoidon ja ympärivuorokautisen palveluasumisen yksiköihin. Asiakkaat saavat kyselyt omasta yksiköstään. Tiedonkeruussa käytetään rinnakkain sähköisiä ja paperisia kyselyjä. Asiakkaat voivat vastata kyselyyn joko itse tai tuettuna. Kyselyyn osallistuminen on asiakkaille vapaaehtoista.

THL toteutti kansallisen vanhuspalvelujen asiakastyytyväisyyden pilottikyselyn keväällä 2022. Kyselyyn vastasi yhteensä lähes 42 000 asiakasta.

Lisätietoa:

Kerro palvelustasi – Kansallinen vanhuspalvelujen asiakastyytyväisyyden seuranta (THL, linkki avautuu uuteen välilehteen)