Pelastuslaitoksen hihamerkki palomestarin takissa.

Valvonta - palotarkastus

Palotarkastus on pelastuslaissa ja -asetuksessa säädettyä toimintaa, jonka tarkoituksena on ehkäistä tulipaloista ja muista onnettomuuksista ihmisille, omaisuudelle tai ympäristölle aiheutuvaa vaaraa.

Palotarkastuksen suorittaminen 

Palotarkastuksilla valvotaan, että rakennus, sen ympäristö ja muut olosuhteet täyttävät palo- ja henkilöturvallisuudelle asetettavat vaatimukset ja kiinteistön omistaja tai haltija on varautunut onnettomuuksien ennalta ehkäisyyn, vahinkojen torjuntaan ja väestönsuojeluun. Tarkastuksiin liittyy myös tulipalojen ja muiden onnettomuuksien torjuntaa koskevaa opastusta ja neuvontaa.

Palotarkastuksia suorittavat alueen pelastustoimen pelastusviranomaiset. Tarkastajan virkanimike voi olla palotarkastaja tai joku muu virkanimike, kuten palomies, paloesimies, palomestari jne. Tarkastajalla on sisäministeriön vahvistaman mallinmukainen virkapuku sekä kuvalla varustettu pelastusviranomaisen henkilökortti. Henkilökortista on selvittävä henkilön nimi, syntymäaika, organisaatio ja virkanimike. Henkilökortti on esitettävä pyydettäessä. Palotarkastaja ei kaupittele mitään.

Palotarkastuksen suorittaja on päästettävä kaikkiin tarkastettaviin tiloihin. Palotarkastaja laatii tarkastuksesta pöytäkirjan, joka postitetaan tai luovutetaan tarkastuksen yhteydessä kohteen omistajalle tai haltijalle tai näiden edustajalle. Suoritetuista tarkastuksista pidetään rekisteriä.

Ohjeita asiakkaalle

Ota yhteyttä lähimmälle paloasemalle tai päivystävään palotarkastajaan.

Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksen päivystävä palotarkastaja neuvoo ja ohjaa asiakkaita asumisen paloturvallisuuteen liittyvien kysymysten osalta.

Päivystävä palotarkastaja vastaa kuntalaisten mieltä askarruttaviin paloturvallisuuden kysymyksiin esimerkiksi seuraaviin aiheisiin liittyen:

  • asuinrakennuksien palovaroittimet ja niiden sijoittaminen
  • asuinrakennusten poistumisturvallisuus
  • kiukaiden ja tulisijojen suojaetäisyydet
  • rakennusten väliset etäisyydet
  • osoitenumeroiden näkyvyys
  • nuohous.

Yhteystiedot

Puhelinnumerot

Päivystävä palotarkastaja

Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksen päivystävä palotarkastaja neuvoo ja ohjaa asiakkaita asumisen paloturvallisuuteen liittyvien kysymysten osalta.

Puhelin

Soittoajat

ma 08:30-11:00, 12:00-15:30
pe 08:30-11:00, 12:00-14:00

Päivystävä palotarkastaja

Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksen päivystävä palotarkastaja neuvoo ja ohjaa asiakkaita asumisen paloturvallisuuteen liittyvien kysymysten osalta.

Puhelin

Soittoajat

ma 08:30-11:00, 12:00-15:30
pe 08:30-11:00, 12:00-14:00

Verkko-osoitteet

Toimipisteet

Toimipisteet

Toimipisteet

Toimipisteet

Toimipisteet

Toimipisteet

Isonkyrön paloasema 19
Lukkarinmäentie 1

Toimipisteet

Toimipisteet

Toimipisteet

Ylihärmän paloasema 21
Päämajantaival 4

Toimipisteet

Toimipisteet

Toimipisteet

Lapuan paloasema 29
Palomiehentie 2
Kauhajärven paloasema 28
Lappajärventie 22

Toimipisteet

Soinin paloasema 33
Multiantie 27b

Toimipisteet

Teuvan paloasema 43
Porvarintie 26 b

Toimipisteet

Toimipisteet

Ajankohtaista

Kuulutus