Kuulutus

  • Tiedote
  • 6.11.2023 klo 14.28 (Muokattu: 20.11.2023 klo 12.24)

Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos kuuluttaa pelastuslain 48 §: n (379/2011) ja sisäministeriön asetuksen ulkoisista pelastussuunnitelmista (1286/2019) nojalla väestön kuulemisesta ulkoisen pelastussuunnitelman laatimisen yhteydessä.

Ulkoisen pelastussuunnitelman kohteena oleva alue

Oy Forcit Ab Lapuan varastoalue

Mielipiteen esittäminen

Mielipiteen ulkoisesta pelastussuunnitelmasta voi esittää vapaamuotoisesti lähettämällä sen viimeistään 8.12.2023  Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitokselle osoitteeseen Palomiehentie 2, 62100 Lapua tai sähköisesti pelastuslaitos@hyvaep.fi

Nähtävillä olo

Ulkoista pelastussuunnitelmaa koskevat asiakirjat ovat nähtävänä 6.11.2023 – 8.12.2023 välisen ajan Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksen Lapuan paloaseman toimipisteessä osoitteessa Palomiehentie 2 Lapua sekä turvallisuustiedote pelastuslaitoksen verkkosivuilla

Ulkoiset pelastussuunnitelmat | Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos (pelastustoimi.fi)

Asianosaisten katsotaan saaneen tiedon nähtäville asettamisesta seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta (hallintolaki 62 a §). Kuulutus on julkaistu 1.11.2023 ja pidetään nähtävillä 6.11 – 8.12.2023 välisen ajan.

Lisätietoja:

Palopäällikkö Marko Latvala

044 4700443

marko.latvala@hyvaep.fi

Seinäjoki 6.11.2023

ETELÄ-POHJANMAAN PELASTUSLAITOS

Palvelua tai kokonaisuutta koskevat tiedotteet ja uutiset

Apua järkytyksen käsittelyyn on saatavilla

Hammashoitoloiden ajanvarausluukut suljetaan