Tyttö istuu

Perhekeskukset

Perhekeskus on lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia ja terveyttä edistävä sekä varhaista tukea, hoitoa ja kuntoutusta tarjoava monialainen palveluverkosto.

Perhekeskukset

Perhekeskus sisältää lapsille, nuorille ja perheille suunnatut hyvinvointia ja terveyttä sekä kasvua ja kehitystä edistävät sekä varhaisen tuen, hoidon ja kuntoutuksen palvelut. Perhekeskus yhteensovittaa kuntien ja kuntayhtymien sekä järjestöjen ja seurakuntien palveluita ja toimintaa. Perhekeskus ei ole välttämättä yksittäinen rakennus vaan sen palvelut voi olla eri tavoin alueelle sijoitettuna. (THL 29.9.2022)

Etelä-Pohjanmaalla on kahdeksan perhekeskusta, jotka toimivat pääosin verkostomaisesti. Perhekeskusten virallisia kohtaamispaikkoja on kuusi.

Perhekeskuksen tehtävät ovat:

 • Edistämme ja seuraamme lapsen ja perheen terveyttä ja hyvinvointia.
 • Tuemme vanhemmuudessa ja parisuhteessa.
 • Tarjoamme varhaista tukea, hoitoa ja kuntoutusta.
 • Autamme sovinnolliseen eroon ja vanhemmuuden jatkumiseen.
 • Otamme huomioon perheiden monimuotoisuuden.
 • Ehkäisemme lähisuhdeväkivaltaa.
 • Kohtaamispaikka mahdollistaa vertaistuen ja vahvistaa yhteisöllisyyttä.

Perhekeskuksen palvelukokonaisuuteen kuuluu:

Lapsiperheiden sosiaali- ja terveyspalvelut: 

 • äitiys- ja lastenneuvolapalvelut
 • lääkäripalvelut
 • ehkäisy- ja muu seksuaaliterveysneuvonta
 • psykologipalvelut
 • suun terveydenhuolto
 • ravitsemus-, puhe-, fysio- ja toimintaterapia
 • kotipalvelu
 • perhetyö
 • lapsiperheiden sosiaalityö sisältäen täydentävän ja ehkäisevän sosiaalityön
 • toimeentulotuki
 • kasvatus- ja perheneuvonta
 • perheoikeudelliset palvelut.
 • järjestöjen ja seurakuntien toiminta ja palvelut
 • kohtaamispaikka
 • varhaiskasvatuspalvelut (ja muu sivistystoimi)
 • kuntien terveyttä ja hyvinvointia edistävä toiminta
 • opiskeluhuolto ja nuorten palvelut
 • erityis- ja vaativan tason palvelut
 • sähköiset palvelut.

Perhekeskuksesta perheesi saa palveluja. Perhekeskusten palveluista osa on kaikille avoimia palveluita, esim. neuvolapalvelut ja varhaiskasvatuksen tuottamat palvelut. Erityistasoisiin palveluihin sinun tai perheesi jäsenen tulee saada lähete tai palvelussa pitää olla asiakkuus palveluita saadakseen. Näitä ovat muun muassa (erikoissairaanhoidon) erityistason palvelut tai lastensuojelun palvelut.