Perhekeskukset

Lapsille, nuorille ja perheille suunnattujen palvelujen kokonaisuudesta käytetään nimeä perhekeskus. Perhekeskus kokoaa kaikki lapsiperheen palvelut yhteen ja verkostoi nyt erillään olevat palvelut siten, että jokainen lapsi ja perhe saa tarvitsemansa tuen ja avun.

Perhekeskukset

Perhekeskus sisältää lapsille, nuorille ja perheille suunnatut hyvinvointia ja terveyttä sekä kasvua ja kehitystä edistävät sekä varhaisen tuen, hoidon ja kuntoutuksen palvelut. Perhekeskus yhteensovittaa kuntien ja kuntayhtymien sekä järjestöjen ja seurakuntien palveluita ja toimintaa. Perhekeskus ei ole välttämättä yksittäinen rakennus vaan sen palvelut voi olla eri tavoin alueelle sijoitettuna. (THL 29.9.2022)

Etelä-Pohjanmaalla on kahdeksan perhekeskusta, jotka toimivat pääosin verkostomaisesti. Perhekeskusten virallisia kohtaamispaikkoja on tällä hetkellä kuusi.

Katso kartta perhekeskuksista ja kohtaamispaikoista täältä

Perhekeskuksen tehtävät ovat:

 • Edistämme ja seuraamme lapsen ja perheen terveyttä ja hyvinvointia.
 • Tuemme vanhemmuudessa ja parisuhteessa.
 • Tarjoamme varhaista tukea, hoitoa ja kuntoutusta.
 • Autamme sovinnolliseen eroon ja vanhemmuuden jatkumiseen.
 • Otamme huomioon perheiden monimuotoisuuden.
 • Ehkäisemme lähisuhdeväkivaltaa.
 • Kohtaamispaikka mahdollistaa vertaistuen ja vahvistaa yhteisöllisyyttä.

Perhekeskuksen palvelukokonaisuuteen kuuluu:

 • lapsiperheiden sosiaali- ja terveyspalvelut: 
  • äitiys- ja lastenneuvolapalvelut
  • lääkäripalvelut
  • ehkäisy- ja muu seksuaaliterveysneuvonta
  • psykologipalvelut
  • suun terveydenhuolto
  • ravitsemus-, puhe-, fysio- ja toimintaterapia
  • kotipalvelu
  • perhetyö
  • lapsiperheiden sosiaalityö sisältäen täydentävän ja ehkäisevän sosiaalityön
  • toimeentulotuki
  • kasvatus- ja perheneuvonta
  • perheoikeudelliset palvelut
  • opiskeluhuolto ja nuorten palvelut
  • erityis- ja vaativan tason palvelut
 • järjestöjen ja seurakuntien toiminta ja palvelut
 • varhaiskasvatuspalvelut ja muut sivistystoimen palvelut
 • kuntien terveyttä ja hyvinvointia edistävä toiminta.

Perhekeskuksesta perheesi saa palveluja. Perhekeskusten palveluista osa on kaikille avoimia palveluita, esim. neuvolapalvelut ja varhaiskasvatuksen tuottamat palvelut. Erityistasoisiin palveluihin sinun tai perheesi jäsenen tulee saada lähete tai palvelussa pitää olla asiakkuus palveluita saadakseen. Näitä ovat muun muassa (erikoissairaanhoidon) erityistason palvelut tai lastensuojelun palvelut.

Seinäjoki ja Isokyrö, Ilmajoki, Kurikka ja Kauhajoki

Perhekeskuskoordinaattori

Mari Rajamäki

040 5864707

mari.rajamaki@hyvaep.fi

Lapua, Kauhava, Alajärvi ja Alavus

Perhekeskuskoordinaattori

Mari Leppänen

044 4384118

mari.leppanen@hyvaep.fi