Monialaisesti Yhdessä Lapsen Parhaaksi - Monialaisen palvelutarpeen arvioinnin työpajasarja

 • Tiedote
 • 7.2.2023 klo 09.23 (Muokattu: 14.2.2023 klo 14.49)

Tulevaisuuden sote-keskus-, Osaamis- ja tukikeskus- sekä Barnahus-hankkeet yhteistyössä toteuttavat

Monialaisesti Yhdessä Lapsen Parhaaksi – Monialaisen palvelutarpeen arvioinnin työpajasarjan

Perheellä on oikeus saada palvelutarpeensa arvioitua tilanteen edellyttämässä laajuudessa, kun sosiaalihuolto saa tiedon palveluiden tarpeessa olevasta lapsesta tai perheestä. Monialaisia palveluja tarvitsevilla asiakkailla voi olla hyvin vaihtelevasti fyysisiä, psyykkisiä tai sosiaalisia palvelutarpeita, jotka hyvin usein myös kietoutuvat toisiinsa. Palvelutarvetta arvioidaan yhdessä perheen kanssa.

Maksuton kolmen iltapäivän työpajasarja käsittelee monialaisen palvelutarpeen arvioinnin eri teemoja: asiakkaan suostumus, milloin palvelutarve arvioidaan monialaisesti, miten koko perhe tulee huomioitua, kuinka vastuu ja roolit jaetaan monialaisessa yhteistyössä.

Aika
torstai 30.3.2023 klo 12.00-15.30 (ilmoittautuminen viim. 9.3.2023)
torstai 4.5.2023 klo 12.00-15.30 (ilmoittautuminen viim. 13.4.2023)
torstai 31.8.2023 klo 12.00-15.30 (ilmoittautuminen viim. 10.8.2023)

Aloitamme päivät kahvitarjoilulla klo 12. Varsinainen ohjelma alkaa klo 12.30.

Paikka
Seinäjoki Areena, Kirkkokatu 23, 60220 Seinäjoki (ei Teams-mahdollisuutta)

Kenelle
Työpajasarja on tarkoitettu lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskenteleville sosiaalihuollon, terveydenhuollon, sivistystoimen ja järjestöjen ammattilaisille.

Ilmoittautuminen
Ensisijaisesti toivomme, että osallistut kaikkiin päiviin, mutta Sinun on mahdollista ilmoittautua myös yksittäisiin iltapäiviin. Ilmoittautumislinkki:

https://link.webropolsurveys.com/S/1066B94A1983591F

Ilmoittautumisesta ei tule erillistä viestiä – merkitsethän ilmoittautumisesi kalenteriisi

Päivien sisältö      

TORSTAI 30.3.2023 klo 12.00-15.30

 • Arviointi osaamisena ja asiakasturvallisuuden näkökulmasta: Anne-Mari Jaakola, erikoistutkija YTT, Turun yliopisto
 • Strukturoitujen arviointimenetelmien hyötyjä ja haasteita lapsi- ja perhesosiaalityön kontekstissa: Elina Aaltio, tutkijatohtori YTT, Helsingin yliopisto
 • Arviointi räätälöityinä käytäntöinä ja rakenteina: Tuuli Lamponen, yliopiston lehtori YTT, Helsingin yliopisto
 • Yhteinen keskustelu arviointiteemoista

TORSTAI 4.5.2023 klo 12.00-15.30

 • Lapsen palvelutarpeen arvioinnin toimintakortit – konkreettisia ohjeita monitoimijaiseen yhteistyöhön
 • LUMO-hankkeessa kehitetyt toimintakortit ohjaavat laadukkaaseen monitoimijaiseen yhteistyöhön lapsen asioissa ja niillä kuvataan, kuinka lapseen liittyvän huolen puheeksi ottamisesta edetään lastensuojeluilmoituksen tai yhteydenoton tekemisen kautta monitoimijaiseen palvelutarpeen arviointiin
 • Katariina Katainen, lastensuojelun kehittämisasiantuntija, Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus ohjelma, Pohjois-Savon hyvinvointialue
 • Reetta Salmi, erityissosiaalityöntekijä, Keski-Suomen hyvinvointialue, Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma.

TORSTAI 31.8.2023 KLO 12.00-15.30

 • Palvelutarpeen arviointi asiakasnäkökulmasta – ETU-tutkimushankkeen tuloksia: Noora Aarnio, kehittämisasiantuntija, OT-hanke
 • Kokemusasiantuntijoiden dialogi
 • Työpajatyöskentely
  • Käsitellään esimerkkitilanne, johon liittyy mahdollisesti lasten ja vanhempien sosiaali- ja terveydenhuollon sekä opetuksen tuen tarpeita.
  • Kysymyksenä ”Miten palvelutarpeen arviointi tulisi tehdä niin, että se palvelee lasta ja perhettä parhaiten?”
 • Työpajojen purku

Tervetuloa!